Download the app
educalingo
Search

Meaning of "iptilâ" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPTILÂ IN TURKISH

iptilâ play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPTILÂ MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «iptilâ» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of iptilâ in the Turkish dictionary

addiction, addiction. iptilâ Düşkünlük, tiryakilik.

Click to see the original definition of «iptilâ» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPTILÂ


cilâ
cilâ
fanilâ
fanilâ
ilâ
ilâ
istilâ
istilâ
itilâ
itilâ

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPTILÂ

ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidaî
iptidaî mektep
iptidaîlik
iptidaları
iptizal
ipucu
ipucu vermek

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPTILÂ

Allahütea
aliyyülâ
arşıâ
be
blâstu
cühe
dante
düttürü Ley
e
ev
evve
filotil
gastru
geril
güve
güç be
he
â
çave

Synonyms and antonyms of iptilâ in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «iptilâ» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPTILÂ

Find out the translation of iptilâ to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of iptilâ from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «iptilâ» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

成瘾
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

adictivo
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

addicting
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

खेलों
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

الإدمان
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

употреблению
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

viciante
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

addicting
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

addictif
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

addicting
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

süchtig
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

中毒
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

중독성
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

addicting
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

addicting
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

அடிமையாக்கும்
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

कुतूहल
75 millions of speakers

Turkish

iptilâ
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

avvincente
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

wciągająca
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

вживання
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

captivant
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

addicting
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

verslavende
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

beroendeframkallande
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

addicting
5 millions of speakers

Trends of use of iptilâ

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPTIL»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «iptilâ» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about iptilâ

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPTIL»

Discover the use of iptilâ in the following bibliographical selection. Books relating to iptilâ and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Mevzuatta kabahat fiilleri ve usul hũkũmleri - Sayfa 264
(Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.9.1963 gün E. 64 K. 61) Madde 573 — (6.6.1941 - 4055) Sarhoşlukta itiyatı iptilâ derecesine varmış olanların salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar bir hastahanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur.
Yilmaz Akinci, ‎Tahsin Atakan, 1966
2
Ceza hukuku dersleri: umumî kısım - Sayfa 362
Görüleceği veçhile, kanunumuz umumun rahatını bozacak derecede sarhoşluğun iptilâ haline getirilmesi halinde, faile bir ceza vermemekte, bunun yerine bir emniyet tedbiri tatbik eylemekte ve faili tedavi etmektedir. Sarhoşluğu iptilâ ...
Sulhi Dönmezer, ‎Sahir Erman, 1958
3
Uyuşturucu maddeler kaçakciligi mevzuati ve tatbikati - Sayfa 128
Esrar istimalinde iptilâ mevcut olup olmadığı münakaşa mevzuu olmuştur. Mazhar Osman Tababeti Ruhiye (1941) kitabının 370 inci sahifesinde «ne alkol, ne morfin, ne kokain esrar kadar müptelâsını birdenbire alçaltmıyor» dediği gibi, Prof.
Adil Sanal, ‎Edip Şimşek, 1966
4
Bir milletin yarattığı lider Mustafa Kemal Atatürk - Sayfa 58
Eskiler ihtirası iptilâ (manie) ile, alışkanlıkla karıştırmışlardır. Halbuki bütün bunlarda ruh bir konuya bağlanmış, devamlı veya eğreti, onun hükmü altına girmiştir. Biz arzularımızı ve ruhun iktidarını (gücünü) bir hedefte kesifleştirerek daima onu ...
Selâhaddin Demirkan, 1972
5
Hulâsat'ül beyân fî tefsîr'il Kur'an - 7. cilt - Sayfa 2581
İşte iptilâ zamanında yakın bir mesafede olan kuyuda ve Mısır'a giderken yakın mesafelerde duymayıp da iptilâ devri geçtikten sonra bu kadar uzak mesafeden hissetmesi insanların devr-i iptilâsında her kolay olan şeyin zor ve devr-i ikbâlinde ...
Mehmed Vehbī (Hoca), 1968
6
Daha mesut bir insan - Sayfa 41
İptilâ ifratın devamlılığıdır. Meselâ yüzme iyi bir spordur. Mevsiminde, müsait şartlarla, sıhhî kaidelere uygun olarak yapılan deniz sporu gerçekten faydalıdır. Tıp banyonun şeklini, denizde ve güneşte kalınacak zamanı bünyeye, yaşa göre tayin ...
Faik Ökte, 196
7
Yusufcuk - Sayfa 16
İstediği verildikçe de: "Daha yok mu, daha yok mu?" diyen çılgın bir doymazlığın elinde, durmadan zevk ve iptilâ toplar, ammâ gene de: "Daha yok mu?" diyen o dîvâne31 sesi. 27 Ihtiyatkâr: ihtiyatlı, tedbirli. 28 Tamah: Doymazlık, aç gözlülük.
Sâmiha Ayverdi, 1997
8
Hulusi Yahyagil: Nur'un Birinci Talebesi
Hulusi Bey'in kendisinden önce vefat eden oğlu Necati Yahyagil'in mezar taşı Üveyse'lKarani'nin münacatıyla yalvarıyorum. Bu dünya imtihan ve iptila dünyasıdır, biliyorum. Fakat imtihan ve iptila çetin olunca, zaaf ve aczin en sonundaki bir ...
İhsan Atasoy, 2012
9
Geçmiş zaman edipleri - Sayfa 124
Ve eger insanlann iptilâ- larinda mantik aransa çahsma kabiliyeti kuwetii, zihni münev- ver bir adam için bu inhimâk garib sayihr. Yapilacak bunca is, görülecek bunca güzellik, düsünülecek bunca mes' ele, duyula- cak bunca his, okunacak ...
Abdülhak Şinasi Hisar, ‎Tahsin Yıldırım, 2005
10
Türk ansiklopedisi - 33. cilt - Sayfa 158
U. M.'leri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise, iyileştiği tıbben anlaşılıncaya kadar hastahanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Hastahane bulunmayan yerlerde ise bu gibi kimseler hastahane bulunan yerlere sevk edilir.
Turkey. Millî Eğitim Basımevi, 1984

4 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «IPTIL»

Find out what the national and international press are talking about and how the term iptilâ is used in the context of the following news items.
1
Domuz gibi biliyorlar!.. Halil Berktay terör medyasını ipliğini pazara …
Bir iptilâ yaratmış” değerlendirmesinde bulunan Berktay, “Kandil dediğimiz önderlik otuz küsur yıldır şiddetle yaşıyor. Şiddete dayalı bir yaşam ve yönetim tarzı ... «SuperHaber.tv, Sep 15»
2
Berktay: PKK işlevsiz kalacağı için...
Bir iptilâ yaratmış. Kandil dediğimiz önderlik otuz küsur yıldır şiddetle yaşıyor. Şiddete dayalı bir yaşam ve yönetim tarzı oluşturmuş; silâh ve savaş müptelâsı ... «Timeturk, Sep 15»
3
M. Nurettin Selçuk ve Nev'eser Kökdeş şarkıları
İkinci bölümde Türk Müziği'ne ”Neden bilmem bu iptilâ” ”Hüsranla gönül hep inler” ve ”Ruhumda neş'e hayâle daldım gibi eserlerle iz bırakan kadın bestekâr ... «Haber Hürriyeti, Feb 15»
4
İsmail AKSOY
Musibet ve iptilâ belasına müptelâ olanlar, deneneler, sınananlar, biraz korku ile imtihan kantarına alınanlar; sizler ve bizler bu dünya meydanında pürüzsüz, ... «Risale Haber.com, Feb 10»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Iptilâ [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/iptila>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z