Download the app
educalingo
Search

Meaning of "宝帐" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 宝帐 IN CHINESE

bǎozhàng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 宝帐 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «宝帐» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 宝帐 in the Chinese dictionary

Treasure account 1. Buddha's curtain. Gorgeous account 宝帐 1.佛家的帷帐。 2.华美的帐子。

Click to see the original definition of «宝帐» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 宝帐


不卖帐
bu mai zhang
冲帐
chong zhang
布帐
bu zhang
报帐
bao zhang
拆帐
chai zhang
撤帐
che zhang
板帐
ban zhang
查子帐
cha zi zhang
查帐
cha zhang
步帐
bu zhang
百子帐
bai zi zhang
簿帐
bu zhang
绸缪帐
chou mou zhang
绸缪帷帐
chou mou wei zhang
缠帐
chan zhang
艾帐
ai zhang
车帐
che zhang
边帐
bian zhang
逼帐
bi zhang
部帐
bu zhang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 宝帐

源局
中铁路

CHINESE WORDS THAT END LIKE 宝帐

倒反
打夹
打烂
翠羽

Synonyms and antonyms of 宝帐 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «宝帐» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 宝帐

Find out the translation of 宝帐 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 宝帐 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «宝帐» in Chinese.

Chinese

宝帐
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

cuenta Bao
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Bao account
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बाओ अकाउंट
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

حساب باو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

счет Бао
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Bao conta
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পো অ্যাকাউন্ট
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

compte Bao
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

akaun Po
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Bao Konto
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

バオアカウント
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

바오 계정
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

akun Po
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

tài khoản Bảo
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

போ கணக்கு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पो खाते
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Hazine hesabı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

conto Bao
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

konto Bao
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

рахунок Бао
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

contul bao
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Bao λογαριασμού
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Bao rekening
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Bao konto
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bao konto
5 millions of speakers

Trends of use of 宝帐

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «宝帐»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «宝帐» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 宝帐

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «宝帐»

Discover the use of 宝帐 in the following bibliographical selection. Books relating to 宝帐 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
大方廣佛華嚴經:
百萬億華帳。百萬億寶帳。百萬億鬘帳。百萬億香帳。張施其上。華鬘垂下。香氣普熏。百萬億華蓋。百萬億鬘蓋。百萬億寶蓋。諸天執持。四面行列。百萬億寶衣。以敷其上。百萬億樓閣。綺煥莊嚴。百萬億摩尼網。百萬億寶網。彌覆其上。百萬億寶瓔珞網。
本來無一物, 2015
2
一字佛頂輪王經:
觀想寶蓮華呪曰。唵(二合)。虎(二合)迦麼攞。窣(二合)嚩訶。誦一七遍。觀想無量百千大葉七寶蓮華。臺鬚蘂莖光飾顯現。其臺廣大亦如山等。蘂葉相稱。於其臺上有大寶帳。觀想寶帳呪曰。娜莫。薩嚩嚲詫伽哆(得箇反下同)南。唵(二合)。薩嚩吐(土固反)薩 ...
本來無一物, 2015
3
華嚴經講錄二(如來現相品、普賢三昧品):
現是雲已,向佛作禮以為供養,即於東北方各化作寶蓮華摩尼光幢師子之座,於其座上結跏趺坐。 ... 復現十種寶網鈴鐸音帳雲,復現十種摩尼為臺蓮華為網帳雲,復現十種現一切不思議莊嚴具色像帳雲—如是等世界海微塵數眾寶帳雲,悉遍虛空而不散滅。
賢度法師, 2014
4
净土信仰
一一宝出五百亿光明,一一光明中有五百亿莲华,一一莲华化作五百亿七宝行树,一一树叶有五百亿宝色,一一宝色有五百亿阎浮檀金光,一一阎浮檀金光中 ... 座四角头生四莲华,一一莲华百宝所成,一一宝出百亿光明,其光微妙化为五百亿众宝杂花装严
李英武, ‎弘学, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
5
大寶積經:
火珠寶帳。琉璃寶帳。天金色帳。金剛珠帳。化作如是九萬七寶帳已。於虛空中遶佛三匝。又復化作九萬天樂。於虛空中亦復旋轉遶佛三匝。又復化作曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。迦迦羅婆花。摩訶迦迦羅婆花。持此化花。而散佛上。
本來無一物, 2015
6
Sun Wen bo shi yu Zhongguo hong men: 5 juan
... 各門各道中三十六大行,七十二小行,各有各行,兄弟初到貴地,未曾到各位哥弟的龍虎賓帳、仁義寶帳、黃羅寶帳、中軍費帳、蓮花寶帳、紅羅寶帳、紅福寶帳,各路寶帳,生死衙門,請安享到寸兄弟有些地方,不過不全,不力不 ...
Damou Zhang, 1980
7
近代中国工商人物志 - 第 2 卷 - 第 25 页
此帐名称虽多,要亦不外入出老帐与收取老帐两种:入出老帐专载营业上之损益,即银行之损益部分;收取老帐,系表示营业上对内 ... 但上述帐簿中,又可分为若干种,例如流水帐下分为银流水宝帐、钱流水宝帐;此外还有万金帐、钱来往宝帐、银来往宝帐各铺 ...
寿墨聊, ‎寿乐英, 1996
8
蘭花夢:
寶林點點頭。寶珠慢慢退了出去,到後邊夫人房中來,見夫人正在落淚,寶珠不知頭緒,只得呆呆的站在一旁。夫人命他坐下,一長一短,說依仁引誘筠兒出去頑笑,在大帳房裡私用五十多兩銀子,你姐姐盤帳知道的,對起來,筠兒沒有話講,只得招認,你姐姐把他帶 ...
朔雪寒, 2014
9
鋒劍春秋:
便把攢天箭取出,兩手高捧,交給王翦。王翦接了,朝東拜了四拜,然後起來。銀蓮子把真言傳給王翦,又道:「明日三更,可隔營祭起,取了孫臏之命。」金、王二人聞言大喜,便同銀蓮子進青羅寶帳,奏知秦始皇。始皇大喜,傳旨賜坐。又細細的把銀蓮子一看,只見身上 ...
朔雪寒, 2014
10
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 1-6 卷
... 尼寶光明蓮華儀藏摩尼寶光明儀幢摩尼寶光明大儀摩尼寶光明偏照十方摩尼寶光明普現香雲莊嚴具摩尼寶光明如是等類大寶綱彌覆其上所謂寶鈴綱寶蓋綱寶身綱海藏真珠綱甜增璃摩尼寶綱師子摩尼寶綱月愛光明摩尼寶綱一等莊嚴空中復有百萬寶帳 ...
羅迦陵, 1913

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «宝帐»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 宝帐 is used in the context of the following news items.
1
明永乐御制唐卡估价千万将在香港佳士得拍卖
据北京故宫博物院研究员罗文华的调查统计,现今所知明确带有永乐款的唐卡仅有7件,5件藏于西藏寺庙和文物单位,仅有两件为私人藏品,《织锦宝帐护法唐卡》为其 ... «中国新闻网, May 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 宝帐 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bao-zhang-7>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on