Download the app
educalingo
Search

Meaning of "察辞" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 察辞 IN CHINESE

chá
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 察辞 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «察辞» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 察辞 in the Chinese dictionary

Claiming that the prosecution of the truth and falsehood of words. 察辞 谓审察言辞的真伪虚实。

Click to see the original definition of «察辞» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 察辞


便辞
bian ci
别辞
bie ci
卑辞
bei ci
卜辞
bo ci
变辞
bian ci
哀辞
ai ci
拜辞
bai ci
按辞
an ci
毕辞
bi ci
白辞
bai ci
百喙难辞
bai hui nan ci
被辞
bei ci
贬辞
bian ci
辨辞
bian ci
辩口利辞
bian kou li ci
辩说属辞
bian shuo shu ci
辩辞
bian ci
避辞
bi ci
陛辞
bi ci
驳辞
bo ci

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 察辞

察而明
察为明
尔汗盐湖
访
哈尔民众抗日同盟军
哈尔省

CHINESE WORDS THAT END LIKE 察辞

不谋同
传闻异

Synonyms and antonyms of 察辞 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «察辞» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 察辞

Find out the translation of 察辞 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 察辞 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «察辞» in Chinese.

Chinese

察辞
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Discurso Policía
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Police Speech
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पुलिस भाषण
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

خطاب الشرطة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Полиция Речь
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

polícia Speech
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পুলিশ পদত্যাগ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Discours de police
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

polis meletak jawatan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Polizei- Speech
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

警察スピーチ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

경찰 연설
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Police metu
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cảnh sát Speech
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

போலீஸ் ராஜினாமா
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

तपासा
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Polis istifa
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

polizia discorso
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

policja mowy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

поліція Мова
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Discursul de poliție
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Η αστυνομία Ομιλία
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

polisie Spraak
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

polis tal
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

politiet tale
5 millions of speakers

Trends of use of 察辞

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «察辞»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «察辞» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 察辞

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «察辞»

Discover the use of 察辞 in the following bibliographical selection. Books relating to 察辞 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中国政治制度史 - 第 82 页
... 即从上而监视和督察。"监察"一词中的"察"字,一般认为晚"监"宇而出现,最初之意为" G 察"、"考察"。《尚书·吕刑》云: "察辞于差, ... 值得注意的是"监"与"察"先秦之时始终未连用,直到秦朝,中央设立"三公" ,方有监察御史之名, "监"与"察"才结合为"监察"一词 ...
张创新, 2005
2
国学经典鉴赏手册(套装共10册):
皇帝清问于民,鳏寡有辞于苗[35]。德威惟畏[36],德明惟明[37]。 ... 惟时苗民匪察于狱之丽[63],罔择吉人[64],观于五刑之中[65];惟时庶威夺货[66],断制[67]五刑,以乱无辜。上帝不蠲[68],降咎于苗, ... 察辞于差[131],非从惟从[132]。哀敬[133]折狱,明启刑书胥 ...
盛庆斌, 2015
3
四书五经名句鉴赏(中华古文化经典丛书):
刑罚世轻世重[124],惟齐非齐[125],有伦有要[126]。“罚惩[127]非死,人极于病[128]。非佞折狱[129],惟良折狱,罔非在中[130]。察辞于差[131],非从惟从[132]。哀敬[133]折狱,明启刑书胥占[134],咸庶[135]中正。其刑其罚,其审克之!狱成而孚[136],输[137]而孚 ...
盛庆斌, 2013
4
鬼谷子: 明嘉靖乙巳鈔本
事有適然,物有成敗,機危之動,不可不察。故聖人以無為待有德,言察辭,合於事。兌者,知之也;損者,行之也。損之兌之,物有不可者,聖人不為之辭。故智者不以言失人之言,故辭不煩而心不虛,志不亂而意不邪。當其難易,而後為之謀;因自然之道以為實。
鬼谷子, ‎朔雪寒, 2014
5
中外监察制度简史 - 第 4 页
察"宇的字义虽然很多,如视察、观察、纠察、举紫、明察、洞察、省察^审察等等,但都是以上察下,从上而下的监视和考察,掌握下 ... 直到秦代,设监察御史, "监"与"察"才结合为"监察"一词,而且开始成为专司 1 《尚书,吕刑》、"察辞于差,非从惟, 2 《老子》五十八- ...
皮纯协, 1991
6
尋繹當代儒哲熊十力: 以「一聖二王」為鑰 - 第 221 页
至於言及「象」者,如〈上傳〉第八章「聖人有以見天下之賾,而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象。」此說明聖人擬象議爻而繫辭,以窮盡宇宙人間諸多事物。《易》以象為教,因象而窮理,法象而推其變化,科學精神即興發於其間。再者如〈繫辭上傳〉第十一章的「子 ...
王汝華, 2010
7
孫子兵法論正: 孫子兵法終極考證 - 第 1156 页
版本資料類:《竹簡本》作:「〔辭〕庳(卑)而備益者,進也。辤(辭)強而〔進〕敺(驅)者,退也。」《論正本》:「辭卑而備益者,進也;辭強而進驅者,退也。」(16)《曹註本》:「辭卑而益備者,進也;辭強而進驅者,退也。」(16)《武經本》:「辭卑而益備者,進也;辭強而進驅者,退也。
朔雪寒, 2014
8
四书五经全注全译典藏本 - 第 565 页
审核诉讼要实是否可信,要经过众多部门的协助,外来相像而实际不同的事例更要察明。没有经过审核的要实根据,就不能听从。都要严格奉行上来的威罚。”如果定墨刑之罪有可疑 ... 刑律上 565 ”罚惩非死,人极于病。非债折狱,惟良折狱,罔非在中。察辞于差,
金涛, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2011
9
國朝先正事略 - 第 9-16 卷
... 含四百九十有八赛先生少角奇才姆辨多宗儒黎而雄辨足以湾晚镰表四卷学要指十一察策朗三卷表一卷籍魏十卷文一百三十三察辞五十六祭杭州志三靖三款辨一袭杭州治火藏一怒诗入词站三卷天阁铺兹一愈曾子朗今通疆十二卷像魁石缘二卷越语育察 ...
李元度, 1866
10
刑事审判制度研究 - 第 69 页
... 建树,而经过了一个漫长的过程。早在奴隶社会弹动式刑事审判中就提出了"对质、言词及公开"三特征。这三特征反映了直接、言词原则的某些内容。在我国西周时,审理案件必须"两造具备" , "狱讼不席"。并强调"听狱之两辞" ,不得轻信"单辞" ,而且要"察辞 ...
宋世杰, 2005

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «察辞»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 察辞 is used in the context of the following news items.
1
无锡曹端妃无字牌坊穿越470年系真实版"甄嬛传"
夏刚草介绍,曹端妃之父曹察是当地名人,曾任福建邵武知县、汀州知府和户部 ... 因爱女的冤死,曹察辞官归隐无锡,其后一直郁郁寡欢,心情沉痛,但又难与他人说。 «中国新闻网, Jul 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 察辞 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/cha-ci>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on