Download the app
educalingo
Search

Meaning of "饭粱" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 饭粱 IN CHINESE

fànliáng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 饭粱 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «饭粱» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 饭粱 in the Chinese dictionary

Rice with sorghum rice 饭粱 用高粱做的饭。

Click to see the original definition of «饭粱» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 饭粱


沐粱
mu liang
玉浮粱
yu fu liang
玉粱
yu liang
甜高粱
tian gao liang
白粱
bai liang
盐钻粱
yan zuan liang
稻粱
dao liang
童粱
tong liang
粝粱
li liang
liang
粳粱
jing liang
红高粱
hong gao liang
纨膏粱
wan gao liang
膏粱
gao liang
菰粱
gu liang
藿粱
huo liang
赤粱
chi liang
青粱
qing liang
高粱
gao liang
黄粱
huang liang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 饭粱

颗山
坑酒囊
来开口
来张口
囊酒瓮
囊衣架
牛歌
牛屠狗

Synonyms and antonyms of 饭粱 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «饭粱» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 饭粱

Find out the translation of 饭粱 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 饭粱 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «饭粱» in Chinese.

Chinese

饭粱
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

arroz Sorgo
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Sorghum rice
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चारा चावल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الأرز والذرة الرفيعة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Сорго риса
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

arroz sorgo
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

লিয়াং চাল
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

riz sorgho
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

beras Liang
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Sorghum Reis
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ソルガムライス
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

사탕 수수 쌀
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

beras Liang
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

gạo lúa miến
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

லியாங் அரிசி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

लियांग तांदूळ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Liang rice
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

riso sorgo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

sorgo ryżu
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

сорго рису
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

orez sorg
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

σόργο ρύζι
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

sorghum rys
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

sorghum ris
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Sorghum ris
5 millions of speakers

Trends of use of 饭粱

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «饭粱»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «饭粱» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 饭粱

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «饭粱»

Discover the use of 饭粱 in the following bibliographical selection. Books relating to 饭粱 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
《喪禮撮要》箋釋: 新銳
新銳 彭衛民 闕處疑為貴屍口。諸侯七目( ,大夫五,士一二。唐制,一至三品飯粱^曰辟玉,四五品飯稷含目〈,六至九品飯粱含貝。湖制,一至五品飯稷含珠,六至九品飯粱八曰小珠,庶人飯粱人曰錢三,隋制,一至一二品〈日小珠玉屑五,四至七品含金玉屑五,士庶人 ...
彭衛民, 2012
2
儀禮正義 - 第 2 卷 - 第 86 页
者^彻雑餘 I ^飯,以手三舉飯食也, 181 例云,凡食禮, ^足食九板,案,公食禮,賓三饭,以谙 18 #宰夫軌脾珑鈥^ 1 — 1 : : ; . ... 5 ,卽前設正镌時公所親設之大獎潢也, 8 ^卽^設&驟時公所親^ &云,飯,飯粱也,禮锊釋例云,凡賓,初食加饌之稻粱,則用正僕之俎豆,卒食 ...
胡培翬, 1934
3
中华辞海 - 第 1 卷 - 第 80 页
传说黄帝发明了蒸谷为饭,此后,饭成为贵贱均受用的主食。《礼记》中说,武王陪父亲文王进餐时,为表示孝敬,文王吃完一碗添饭,武王也同样再添饭,不使父亲感到吃得比儿子多,古人赞頌周公求贤时,常说周公一饭三吐喷.可见当时饭便是日常主食。在未用麦 ...
赵志远, 2001
4
儀禮注疏(賓禮): - 第 27 页
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤 「以其稻粱」四字, ^無。「食」,毛本作「入」,誤。西』六字衍。」校曰:「曹云:『故』當爲「此』,或「耳故賓在階「彼君」;「耳」改作「者」;「不負序」下捕「者」字。「不言辟者... ...以將降故也」,孫校「彼皆」改作初時食加飯用正饌,此食正飯用庶羞, ...
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤, 2001
5
儀禮注疏(凶禮): - 第 63 页
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤 0 「汗」,徐、陳、葛本、^ ^、! ^、楊氏俱作「污」。著何處。」 0 「竟未釋周大夫所用」,孫校:「八字錯文,不審當 0 「哀」下,毛本有「公」字, ^無。下文「文公」同。#「米」, ^同,毛本作「稻」。 9 「貝」下, ^有「弗忍虛也」四字。 0 「上」原作「古」,按孫 ...
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤, 2001
6
中国人的礼仪生活
这种饭含的等级规定直到唐代仍得到遵守,《新唐书,礼乐十》载: "一品至于三品,饭用梁,晗用璧;四品至于五品,饭用稷,晗用碧;六品至于九品,饭用粱,晗用贝。"《明史^志^礼十四》记载: "饭含,五品以上饭稷含珠,九品以上饭粱含小珠。"可见,元明以后, "饭含"之 ...
吴成国, ‎周积明, 1999
7
禮記正義(檀弓):
龔抗雲, 鄭玄, 李學勤, 孔穎達 匿同。本、岳本、術氏^、^引足利本作「旌」, ^「精」,閬、監、毛本、嘉靖本同,惠棟校宋本、宋監誤「微」,毛本同,脱「緯」字。「禮緯稽命徵」,閩本、^引宋板同。監本「徵」「碧」,閩、監、毛本作「璧」。依北宋本。」據乙正。阮校所引「云」在「 ...
龔抗雲, 鄭玄, 李學勤, 孔穎達, 2001
8
中国帝王丧葬 - 第 31 页
有益死者形体,故天子饭以玉,诸侯饭以珠,大夫以米,士以贝也。"或以为把粮食掺和碎玉粒放在死者口中叫饭,把珠玉等物放在死者口中叫含。周制天子饭黍含玉,诸侯饭粱含璧,大夫饭稷含珠,天子之士饭梁含贝,诸侯之士饭稻含贝。唐代皇帝饭梁含玉,三品 ...
章用秀, 1999
9
Xunxuan Kong shi suo zhu
孔廣森, Bd. 1: Gongyang Chunqiu jingzhuan tongyi. Da Dai Liji buzhu ZALT, Bd. 2: Shi sheng lei. Lixue zhiyan. Jingxue zhiyan. Shao guang zheng fu shu nei pian. Pian li wen ZALT. Il)" ‵‵)嫻 q 【肝. .費" " ' _ 吥^〉‵ _ 齪扣, ^ ` _ ' _ - ‵ '珮 l ...
孔廣森, ‎Bd. 1: Gongyang Chunqiu jingzhuan tongyi. Da Dai Liji buzhu ZALT, ‎Bd. 2: Shi sheng lei. Lixue zhiyan. Jingxue zhiyan. Shao guang zheng fu shu nei pian. Pian li wen ZALT, 1817
10
周禮注疏(春官宗伯): - 第 95 页
趙伯雄, 鄭玄, 賈公彥, 李學勤 按:依文意作「歲」爲宜,據改。 0 「歲」原作「職」,阮校:「浦鏜云『歲』誤「職』。」米,置尸三加具,左、中亦如之。」既言左右及中,明知「含玉,柱左右鎮及在口中者」,案^ ^云:主人飯雜米」者,以其與米同内於口中,故知碎之與米同。知〇注「 ...
趙伯雄, 鄭玄, 賈公彥, 李學勤, 2001

REFERENCE
« EDUCALINGO. 饭粱 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/fan-liang>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on