Download the app
educalingo
Search

Meaning of "骄尚" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 骄尚 IN CHINESE

jiāoshàng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 骄尚 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «骄尚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 骄尚 in the Chinese dictionary

Proud still proud. 骄尚 骄傲自负。

Click to see the original definition of «骄尚» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 骄尚


和尚
he shang
大和尚
da he shang
好尚
hao shang
崇尚
chong shang
布袋和尚
bu dai he shang
操尚
cao shang
故尚
gu shang
敦尚
dun shang
概尚
gai shang
比尚
bi shang
爱尚
ai shang
畸尚
ji shang
白足和尚
bai zu he shang
耽尚
dan shang
花和尚
hua he shang
贵尚
gui shang
边和尚
bian he shang
过海和尚
guo hai he shang
风尚
feng shang
高尚
gao shang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 骄尚

奢放逸
奢淫逸
奢淫佚
生惯养

CHINESE WORDS THAT END LIKE 骄尚

女和
漏春和

Synonyms and antonyms of 骄尚 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «骄尚» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 骄尚

Find out the translation of 骄尚 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 骄尚 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «骄尚» in Chinese.

Chinese

骄尚
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

arrogante todavía
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Arrogant yet
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

अभिमानी अभी तक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الغطرسة بعد
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Высокомерный еще
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

arrogante ainda
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

অহংকারী এখনো
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

encore Arrogant
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

sombong lagi
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

noch arrogant
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

まだ傲慢
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

오만한 아직
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

arrogant durung
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

kiêu ngạo
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

இன்னும் திமிர்பிடித்த
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पण गर्विष्ठ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kibirli henüz
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

ma arrogante
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

jeszcze arogancki
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

зарозумілий ще
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

arogant încă
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

αλαζονική ακόμα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

arrogante nog
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

arroganta ännu
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

arrogant ennå
5 millions of speakers

Trends of use of 骄尚

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «骄尚»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «骄尚» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 骄尚

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «骄尚»

Discover the use of 骄尚 in the following bibliographical selection. Books relating to 骄尚 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
七國志(戰國演義): 一部以戰國歷史為背景的妝回小說
一部以戰國歷史為背景的妝回小說 吳門嘯客、徐震. 忽一日行到鄒國,困頓已甚,正欲借鄒國暫且歇息,不料鄒君又剛剛死了。王強要入去,新君因遣人來見王,拜辭道:「國家不幸,舊君死矣,新君又在喪際,無人款接,乞齊大王諒之。」王不好說是定要入去,因詭 ...
吳門嘯客、徐震, 2015
2
傳世藏書: 朱子语类 - 第 224 页
朱维铮, 李国钧. "若只不求安饱,而不谨言敏行,有甚意思!若只谨言敏行,而不就正于有道,则未免有差。若工夫不到,则虽就有道,亦无可取正者。圣人之言周备无欠阙,类如此。《中庸》'尊德性,道问学,数语,亦此意。" (广)事难行,故要敏;言易出,故要谨。就有道而 ...
朱维铮, ‎李国钧, 1995
3
古詩文译注 - 第 239 页
虽才高于世,而无骄尚 0 之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元中,举孝廉,不行;连辟公府吼不就。时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈 0 。衡乃拟班固《两都》,作《二京赋况因以讽谅,精思傅会轧十年乃成。大将军邓驾奇其才,累 0 召不应。衡善机巧,尤致思 ...
刘允声, ‎彭格人, 1982
4
文言文学习手册 - 第 371 页
所谓修饰性定语,就是对人或事物起描绘性作用的(一般是形容词) ,例如"骄尚之情"的"骄尚"、"无奔走之劳"的"无奔走"。所谓限制性定语就是表示人或事物的领属,例如" ^ :山愚公"的' 1 北山"、"圣贤之道"的"圣贤"。前者可以说成"情之骄尚" ,后者不能说成"愚 ...
林三松, 1982
5
Yu wen, gao zhong er nian ji di yi xue qi - 第 161 页
... 遂通五经 6 ,贯六艺 7 。虽才高于世,而无骄尚基之情。常从容淡静,不好交接俗人。 ... 6 [五经]易、书、诗、礼、春秋五部书,古人奉为经典,称"五经"。 7 [六艺]这] II 指礼、乐、射、御(赶^ : )、书、数(计箅; )。 9 [骄尚: !骄傲自大。尚,矜^。 9 〔永元〕汉和帝的年号。
Guangzhou shi zhong xiao xue jiao cai bian xie zu, 1978
6
语文: 广州市中学课本 - 第 161 页
广州市中学课本 广州市中小学教材编写组. :一八张衡传 1 、范曄张衡,字平子,南阳西鄂 2 人也。衡少善属文 3 。游于三辅 4 ,因入京师观太学 5 ,遂通五经 6 ' ,贯六艺 7 。虽才高于世,而无骄尚 8 之情。常从容淡静,不好交接俗人。永元 9 中,举孝廉,不行 10 ...
广州市中小学教材编写组, 1978
7
Wei Jin Nanbei chao wen xue zuo pin xuan - 第 204 页
他的《四愁诗》和《两京赋》有较髙的文学价值;他制造的候风地动仪比欧洲科学家创造的地震仪要早一千七百多年。张衡,字平子,南阳西鄂 1 人也。衡少善属文 2 。游于三辅 3 ,因入京师观太学 4 ,遂通五经 5 ,贯六艺 8 。虽才高于世,而无骄尚 7 之情。常从容 ...
林俊荣, 1980
8
朱子語類 - 第 2 卷 - 第 62 页
朱熹, 黎靖德, 王星賢 @據臃本改。;淺深。也消得將心如此看;且知得是争一截。學之不可已也如此。」 51 。亦不自知其爲富也。」曰:「然則二者相去甚遠乎?」曰:「也在人做到處如何。樂與好禮,亦(自: - ! :有〕 8 無諂無驕,是知得驕諂不好而不爲之耳。樂,是他自 ...
朱熹, ‎黎靖德, ‎王星賢, 1994
9
朱子全書: Zhuzi lei yu
朱熹, 朱傑人, 嚴佐之, 劉永翔 朱子語類卷二十二七匕七「也在人做到處如何。樂與好禮,亦自有淺深。也消得將心如此看,且知得是爭一截。學也;好禮,是他所好者禮而已,亦不自知其爲富也。」曰:「然則一一者相去甚遠乎?」曰:易諂,富則易驕。無諂無驕,是知得 ...
朱熹, ‎朱傑人, ‎嚴佐之, 2002
10
社会的转型与文化的变动: 中国近代史论 - 第 23 页
然而,文化民族主义既是植根于民族自恋的文化情结,它便无可避免浸染着非理性的情感色彩,即包含着虚骄尚气、封闭自足的消极因素。一般说来,文化民族主义在为争取统一和独立而奋斗的社会中,其正面的价值得以充分展现,表现为一种积极的力量; ...
郑师渠, 2006

REFERENCE
« EDUCALINGO. 骄尚 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/jiao-shang-3>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on