Download the app
educalingo
Search

Meaning of "龙堆" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 龙堆 IN CHINESE

lóngduī
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 龙堆 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «龙堆» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 龙堆 in the Chinese dictionary

Dragon pile 1. Bailong pile a little. Ancient Western dunes name. 2 that Jinshazhou. Dongting Lake Nakasu name. 3. Yu refers to the Long Beach. 龙堆 1.白龙堆的略称。古西域沙丘名。 2.即金沙洲。洞庭湖中洲名。 3.喻指长堤。

Click to see the original definition of «龙堆» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 龙堆


冰堆
bing dui
反应堆
fan ying dui
坟堆
fen dui
dui
堆堆
dui dui
孤堆
gu dui
干堆
gan dui
干草堆
gan cao dui
成堆
cheng dui
打堆
da dui
打灰堆
da hui dui
拂云堆
fu yun dui
故纸堆
gu zhi dui
柴堆
chai dui
狗屎堆
gou shi dui
白龙堆
bai long dui
蠢堆堆
chun dui dui
阿堆
a dui
阿滥堆
a lan dui
风陵堆
feng ling dui

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 龙堆

斗虎争
度天门
断可登
断之登
蹲虎踞
多乃旱
额侯

CHINESE WORDS THAT END LIKE 龙堆

冷土荒
吉丢古
嘛呢
归了包
归里包
核反应
获麟
记里
金粟
锦被

Synonyms and antonyms of 龙堆 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «龙堆» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 龙堆

Find out the translation of 龙堆 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 龙堆 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «龙堆» in Chinese.

Chinese

龙堆
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

largo montón
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Long heap
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

लांग ढेर
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

كومة طويلة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Длинные куча
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

longo heap
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

লং গাদা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

tas longue
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

timbunan Long
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

lange Haufen
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ロングヒープ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

긴 힙
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Long numpuk
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

dài heap
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

நீண்ட குவியல்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

लांब ढीग
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Uzun yığın
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

lungo mucchio
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

długi sterty
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

довгі купа
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

morman lung
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Long σωρό
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

lang hoop
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

lång heap
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Long heap
5 millions of speakers

Trends of use of 龙堆

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «龙堆»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «龙堆» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 龙堆

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «龙堆»

Discover the use of 龙堆 in the following bibliographical selection. Books relating to 龙堆 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
新疆龍堆奏議 - 第 325 页
全國圖書館文献缩微複製中心. ,1 j. ч N - 9 IUI it - fu iL к а Ж 1Í iL il ñ if-. 325 i 1 %. II H 1 : fi 4 í 1 1 1 1 i Í i » i i i m ! 1 ь -f it I # f -i*
全國圖書館文献缩微複製中心, 2005
2
经典纸阅读 · 王国维文选 - 第 76 页
孟康日:卑革是侯井,大井六通渠也,下流涌出,在白龙堆东土山下。夫井之下流在白龙堆东,而居庐仓则在井西,其地望正与此城合。《魏略'西戎传》(《魏志一乌丸传》注引)云:从玉门关西出,发都护井, (此都护井当即《汉志》之卑革是侯井。)回三陇沙北头,经居庐 ...
林文光, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2009
3
Historical Records of the Ban Family Volume Three - 第 45 页
2 白龍堆,一名龍堆,天山南路沙漠。《匈奴傳下》:「豈為康居、烏孫能跑白龍堆而寇西邊哉,乃以制匈奴也。」顏師古註引孟康日:「龍堆形如土龍身,無頭有尾,高大者二三丈,埠者丈餘,皆東北向,相似也。在西域中。」 3 派遣向導。 4 顏師古注:「爲設祖道之禮也。
Qingyang Liu, 2014
4
先进核能系统和高温气冷堆 - 第 190 页
英国的龙堆是世界上第一座 HTGR 的实验堆,采用高加浓铀/针碳化物包覆颗粒燃料制成的石墨燃料元件,堆芯安装在一个钢制的压力壳内,氦气的出口温度为 750 °C ,经热交换器冷却后达到 350 °C ,再返回到堆芯。龙堆于 1965 年 7 月开始运行, 1966 年 ...
吴宗鑫, ‎张作义, 2004
5
唐诗宋词元曲300首鉴赏(中华古文化经典丛书):
... 所筑城名。龙堆:白龙堆的省称,指沙漠。[2]层城:传说中神仙所居之地。借指京城。[3]论:表露、倾 吐的意思。〔4〕元戎:犹后将军.
盛庆斌, 2013
6
Huhai lou congshu
所指聊舉異名然鹽【哩嘟之競則嗎修鴉之而聶 _ ′ y|||||||l||| I|J| _ ^l Ill|ll|||〝|' '|( `||`yl|||_l ll | | G 】 llll 壼 II I|l 溝凡十哩唐火}參'詩雁塞逋鹽澤龍堆接醋溝緱屾一一) ′一」'鈿岍內沁"了\拿: !】^ l 孖且仔心」青...」 ˊ ‵蕓 i 」〉 l 存卹忡!鬥... 非帷人未知方回蹇亦 ...
陳春, ‎Lunyu leikao ZALT Bd. 1: Zhouyi Zheng zhu, ‎Liezi Zhang zhu Bd. 2: Mengzi zaji (Shizi yinwenzi heke ZALT), 1809
7
动物行为: 动物生存的奥秘 - 第 34 页
I 孔-为-发现了雪人脚印 6 月 20 日,在龙堆村扎西同柱老人家里,他向我们讲述了遇到雪人的经过: "去年 10 月的一天早晨,我上山去砍柴,正行走时,听见森林中有响声,便停下来张望,忽然看到离我不太远的坡上,一个雪人正朝山上走去。我吓呆了不敢动,『住 ...
尚玉昌, 2006
8
通鑑論 - 第 150 页
魚龍, ,古代的一種雜戲—變幻的戲術。角抵:古代的一種技藝表演,類似今天的摔跤。 10 榷:專賣。 1 :管理。^龍堆:一名白龍堆。在今新疆羅布泊與甘肅敦煌縣之間。是古代通往西域的要道。通蔥嶺:即今帕米爾高原與喀喇昆侖山脈的總稱。歷代爲通往西方的 ...
司馬光, Guang Sima, Yaoguang Wu, 2002
9
Daishi yishu: Mao Zheng Shi kaozheng. Gaoxi Shijing buzhu. ...
矗微波榭刻一於南悔河既行積石之南東北屈曲過雍州之北折南左右翼雍之間鳴龍門西〔河南抵華陰而河所出山自枯爾坤西嘀接岡底期西北舞于閏南山直抵 _ 京譴近漢泗邑白龍堆乏水辜兀和郡鯀圖志哪泌州燉‵蝗鄢三危叫雍縣南三十里山有三峰故日三 ...
戴震, ‎28 Hefte. Jeweils 14 Hefte zwischen zwei Holzdeckeln ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1780
10
詳註聊齋志異(中): 古典文學名著之神鬼傳奇 - 第 125 页
[ 3 ] A (音石)鼠:鼠的一種。頭似兔,尾有毛,青黃色。[ 4 周回(音札) :轉動。[ 5 警琉(音尤) :肉瘤。龍肉姜太史玉璇言[ 1 ] :「龍堆之下[ 2 ] ,掘地數尺有龍肉充其中[ 3 ]。任人割取,但勿言『龍』字。或言『此龍肉也』,則霹靈震作,擊人而死。」太史曾食其肉,實不謬也。
蒲松齡, 2015

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «龙堆»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 龙堆 is used in the context of the following news items.
1
楼兰古国消失的原因或许因气候变化
它西南通且末、精绝、拘弥、于阗,北通车师,西北通焉耆,东当白龙堆,通敦煌,是扼丝绸之路的要冲。可是在公元3世纪后,楼兰国却神秘地消失了。楼兰王国的兴亡和 ... «华声在线, Sep 15»
2
电视剧《云中歌》剧情介绍1-45集全集精彩剧情
楼兰城外的白龙堆沙漠以龙卷风和变幻莫定的地形闻名。 没有熟悉的楼兰向导引路,几乎没有任何机会能活着走出这片大漠。 连绵起伏的沙丘上,一行数十人正在死亡 ... «知音网, Sep 15»
3
新疆15处美景荣登“2015最美中国榜”
新疆上榜的15处美景是:叶城县境内乔戈里峰、喀纳斯湖、塔克拉玛干沙漠腹地、古尔班通古特沙漠腹地,最美的三大雅丹乌尔禾、白龙堆、三垅沙,天山库车大峡谷、 ... «新华网新疆频道, Sep 15»
4
古楼兰的美女为什么消失了?
公元前138年至前126年西汉派张骞为使臣出使西域,在《史记·大宛列传》中记叙了张骞到西域后的实地见闻与对楼兰国的印象:“国最在东垂,近汉,当白龙堆,乏水草, ... «凤凰网, Sep 15»
5
新疆15处美景上榜旅游界“奥斯卡” ,你最爱哪个
新疆上榜的15处美景是:叶城县境内乔戈里峰,喀纳斯湖,塔克拉玛干沙漠腹地,古尔班通古特沙漠腹地,最美的三大雅丹乌尔禾、白龙堆、三垅沙,天山库车大峡谷, ... «搜狐, Aug 15»
6
“2015旅游业最美中国榜”公布新疆15处美景上榜
新疆上榜的15处美景是:叶城县境内乔戈里峰,喀纳斯湖,塔克拉玛干沙漠腹地,古尔班通古特沙漠腹地,最美的三大雅丹乌尔禾、白龙堆、三垅沙,天山库车大峡谷, ... «新华网新疆频道, Aug 15»
7
卓玛泉异军突起,成今年饮用水市场最大黑马
卓玛泉水源地位于西藏海拔3700米德龙堆庆县,所有饮用水坚持在水源地建厂、取水、灌装,再通过青藏铁路运输到全国各地。其中,卓玛泉高端桶装水,不仅拥有纯净 ... «太原新闻网, Aug 15»
8
最美中国榜发布旅游界的奥斯卡
1、乌尔禾:风受坎坷不喜平;2、白龙堆:群龙聚首天涯;3、三垅沙:戈壁的舰队。 五、中国最美的五大城区1、厦门鼓浪屿:听罢琴声听涛声;2、苏州老城:现代化包围的 ... «深圳本地宝, Aug 15»
9
四海奇闻回顾楼兰古国消失之谜
楼兰是中国古代西部的一个小国,属西域三十六国之一。它西南通且末、精绝、拘弥、于阗,北通车师,西北通焉耆,东当白龙堆,通敦煌,是扼丝绸之路的要冲。 «四海网, Nov 14»
10
神秘新疆十大未解之谜让人心惊
楼兰是中国西部的一个古代小国,国都楼兰城(遗址在今中国新疆罗布泊西北岸)。西南通且末、精绝、拘弥、于阗,北通车师,西北通焉耆,东当白龙堆,通敦煌,扼丝绸之 ... «21CN, Jun 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 龙堆 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/long-dui>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on