Download the app
educalingo
Search

Meaning of "琴瑟不调" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 琴瑟不调 IN CHINESE

qíndiào
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 琴瑟不调 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «琴瑟不调» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 琴瑟不调 in the Chinese dictionary

Qin not tone piano: ancient musical instruments, metaphor couple. ① refers to the piano organ ensemble, the sound is not adjusted harmoniously. ② analogy husband and wife do not and. 琴瑟不调 琴瑟:古乐器名,比喻夫妇。①指琴瑟合奏时,声音没有调整得和谐。②比喻夫妻不和。

Click to see the original definition of «琴瑟不调» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 琴瑟不调

剑飘零
棋书画
琴瑟
琴瑟调和
琴瑟和好
琴瑟和同
琴瑟和谐
琴瑟失调
琴瑟相调
琴瑟之好

CHINESE WORDS THAT END LIKE 琴瑟不调

不着
不调
侧商
八十四
比例失
般涉
蹦蹦

Synonyms and antonyms of 琴瑟不调 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «琴瑟不调» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 琴瑟不调

Find out the translation of 琴瑟不调 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 琴瑟不调 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «琴瑟不调» in Chinese.

Chinese

琴瑟不调
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Vivir en la falta de armonía marital
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Living in marital disharmony
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

वैवाहिक जीवन में बेसुरापन में रहने का
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الذين يعيشون في التنافر الزوجية
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Жизнь в семейном дисгармонии
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Vivendo em desarmonia conjugal
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পিয়ানো টিউন নেই
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Vivre dans mésentente conjugale
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Hidup di ketidakharmonian perkahwinan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Wohnen im ehelichen Disharmonie
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

夫婦の不調和での生活
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

결혼 부조화 에서의 생활
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Manggen ing disharmony perkawinan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Sống trong bất hòa trong hôn nhân
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

திருமண வேற்றுமையுடன் வாழும்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

वैवाहिक बेबनाव जगत
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

medeni uyumsuz yaşamak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Vivere in disarmonia coniugale
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Życie w małżeńskiego dysharmonii
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Життя в сімейному дисгармонії
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Condiții de viață în dizarmonie civila
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ζώντας στην οικογενειακή δυσαρμονία
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Woon in huweliksprobleme disharmonie
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Att bo i äktenskaplig disharmoni
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bor i ekteskapelig disharmoni
5 millions of speakers

Trends of use of 琴瑟不调

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «琴瑟不调»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «琴瑟不调» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 琴瑟不调

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «琴瑟不调»

Discover the use of 琴瑟不调 in the following bibliographical selection. Books relating to 琴瑟不调 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
汉语委婉语词典 - 第 164 页
[琴瑟不和]同"琴瑟不调"。婉指夫妻间不和谐。元,尚仲贤《柳毅传书,楔子》: "有洞庭湖老龙的女儿,叫做龙女三娘,娶为小龙媳妇,琴瑟不和,使我心中甚是不乐。" [琴瑟不调]琴瑟,两种弦乐器;比喻夫妻间感情和谐。"不调" ,不和谐。琴瑟不调,婉指夫妻不和。
张拱贵, ‎王福良, ‎崔如萍, 1996
2
分类汉语成语大词典: - 第 1090 页
自古道: '千里姻缘一线牵。'管姻缘的有一位月下老儿,预先注定,暗里只用一根红丝,把这两个人的脚绊住,凭你两家哪怕隔着海呢,若有姻缘的,终久有机会作成了夫妇。' ~【琴瑟不调】 11^1 36 1)0 II&0 琴瑟:两种乐器,比喻夫妻 I 不调:不调谐。指夫妻关系不好 ...
王勤, ‎王志民, ‎王钢, 1989
3
最爱读国学系列:资治通鉴
窃譬之:琴瑟不调,甚者必解而更张之,乃可鼓也;为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也。故汉得天下以来,常欲治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。注释 1凤鸟:凤凰,传说中的百鸟之王;凤为雄,凰为雌;传说在帝舜时和周文王时都曾出现,预示着 ...
司马光, ‎魏华仙, ‎梅波, 2015
4
新编资治通鉴简体版 第一部: 始于周威烈王二十三年,迄于汉成帝阳朔二年
非道女也,幽、厉不薪也。至于宣廷。思,明文、武之功业,周道祭然复兴,此凤夜不幌行善能弘道,非道弘人。 ... 贵瓣疆*义习篇 N 口 7 而琴地未不入仰乡狼巴崇当示则民以谊下民以循之,行五六其遗毒饿烈至今窃警之:琴瑟不调,更化之,乃可理化而不更化也。
司马光, 2015
5
Dong Zhongshu ping zhuan - 第 368 页
他把这种状况比之不调的琴瑟,必解而更张才可弹奏。他说:窃比之琴瑟不调,甚者必解而更张之,乃可鼓也;为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也。当更张而不更张,虽有良工不能善调也;当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来, ...
Yongxiang Wang, 1995
6
中国成语典故考释 - 第 670 页
后用"改过自新"一语,比喻改正错误,重新作人的意思。改弦更张见汉代班固《汉书,第 56 卷,董仲舒传》: "窃譬之琴瑟不调,甚者必解而更张之,乃可鼓也-为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也,当更张面不更张,维有良工,不能善调也;当更代而不更代,维有大 ...
成戎, ‎叶辛, 1997
7
钓鱼城的乱世佳人:
几天下来,没有母亲的声音了,王立心里空落落的,脑袋里像塞了一团乱麻:母亲之死蹊跷,可又问不出究竟。过去山上是 ... 那日回山本来满心欢喜,结果乐极生悲,与王玉琴瑟不调,当夜母亲去世,作儿子的守孝三年,不能婚娶,这是否也是上天的惩罚?想到这里 ...
李幼谦, 2015
8
最爱读国学系列:弟子规·增广贤文·声律启蒙·幼学琼林
译文如鼓瑟琴比喻夫妇感情和谐,琴瑟不调是说夫妇反目不和。牝鸡司晨是说妇人 ... 于是宣帝不再追究,并将他们树为夫妻恩爱的典范。4董氏为夫封发:唐朝人贾直言被贬岭南,生死难料,他劝妻子改嫁,妻子执意为他守节,并将头发用帛封起来。二十年后贾 ...
卢平忠, ‎卢宁, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
9
Chinese Characters Dictation Super Notebook (Chinese Edition)
中国不仅有美妙绝伦的古乐,还有巧妙精良的民族乐器,每种乐器都有自己独特的风格。箫和古琴,洒脱与不羁;鼓和唢呐,直爽和敞亮;笛和扬琴,清新雅致;二胡和琵琶,悱恻缠绵。关于乐器的成语很多,“铜琶铁板”“笙箫管笛”“金石弦丝”“琴瑟不调”“抱瑟不吹竽”“ ...
Su YunSheng, ‎Yang WenMei, 2015
10
幼学琼林:彩图注音版:
fū fù 夫妇 ɡū yīn zé bù shēnɡ dú yánɡ zé bù zhǎnɡ ɡù tiān dì pèi yǐ yīn yánɡ nán yǐ nǚ wéi 孤阴则不生,独阳则不长,故天地 ... 夫妻好合之谓;琴瑟不调,夫妇反目之词。 pìn jī sī chén bǐ fù rén zhī zhǔ shì hé dōnɡ shī hǒu jī nán zǐ zhī wèi qī 牝鸡司晨, ...
程允升, 2015

7 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «琴瑟不调»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 琴瑟不调 is used in the context of the following news items.
1
中考语文必考170个四字成语复习攻略(五)
96、琴瑟不调:谓琴瑟合奏时,声音没有调整得和谐。比喻夫妻不和。 97、清风明月:清凉的风,明亮的月用以比喻高人雅士的风致。 98、清规戒律:僧尼、道士必须遵守 ... «新浪网, Sep 15»
2
中考生必知的156个成语及解析
07、不翼而飞:比喻言论或消息流传得极快;也用以指东西丢失。 08、鞭辟入里:形容言辞或文章 .... 96、琴瑟不调:谓琴瑟合奏时,声音没有调整得和谐。比喻夫妻不和。 «搜狐, Mar 15»
3
开放现代:唐代为何被今天的中国人推崇
离婚改嫁在唐代是家常便饭,丈夫固然可以“休妻”,妻子不高兴了也可以“离家出走”。因为再嫁不 .... 郭暧尝与升平公主琴瑟不调,暧骂公主:“倚乃父为天子耶?我父嫌 ... «网易, Jun 14»
4
2014年中考语文必考156个成语记忆手册(2)
96、琴瑟不调:谓琴瑟合奏时,声音没有调整得和谐。比喻夫妻不和。 97、清风明月:清凉的风,明亮的月用以比喻高人雅士的风致。 98、清规戒律:僧尼、道士必须遵守 ... «新浪网, Jan 14»
5
【中国古典名著】《东周列国志》第八十七回
鞅对曰:〝夫琴瑟不调,必改弦而更张之。政不更张,不可为治。小民狃于目前之安,不顾百世之利,可与乐成,难于虑始。如仲父相齐,作内政而寄军令,制国为二十五 ... «NTDTV, Oct 13»
6
“天人三策”和董仲舒的政治儒学
董仲舒所应的是哪次对策,司马迁和班固记载不一,由此使董仲舒的对策年份成为 ... 窃譬之琴瑟不调,甚者必解而更张之,乃可鼓也;为政之不行,甚者必变而更化之, ... «网易, Sep 13»
7
光伏产业联盟成立背后:科技部工信部琴瑟不调
就像去年在“多晶硅产能过剩说”问题上步调不一致,这次工信部和科技部在成立产业联盟问题上似乎再次“对垒”。5月17日,在工信部电子信息司和国家发改委高技术司 ... «凤凰网, May 10»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 琴瑟不调 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/qin-se-bu-diao>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on