Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "नावानावा" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF नावानावा IN MARATHI

नावानावा  [[navanava]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES नावानावा MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «नावानावा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of नावानावा in the Marathi dictionary

Nnamava, Nahinavana-Krivi Frequently; Momentarily 'Though No service code. Name and name. ' IX 4.21 9 [Boat bi.] नावानावा, नावेंनावें—क्रिवि. वारंवार; क्षणोक्षणीं. 'तरी सेवावी ना कां कोडें । नावानावा ।' -ज्ञा ४.२१९. [नाव द्वि.]

Click to see the original definition of «नावानावा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH नावानावा


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE नावानावा

नाव
नावकंड
नावगा
नाव
नावली
नाव
नावांजणी
नावाड्गा
नावाणणें
नावाणिगा
नावाणीक
नावाणें
नावाथणें
नावाथिला
नावेक
नाव
नाव्हगंड
नाव्ही
ना
नाशकत

MARATHI WORDS THAT END LIKE नावानावा

कलावा
कळावा
काढावा
काळिलावा
ावा
कितकावा
कित्यावा
किलावा
किळावा
कुंदावा
कुडावा
कुढावा
कुळावा
खडावा
खांडावा
खोलावा
गथागावा
गमावा
ावा
गिलावा

Synonyms and antonyms of नावानावा in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «नावानावा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF नावानावा

Find out the translation of नावानावा to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of नावानावा from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «नावानावा» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Navanava
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Navanava
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

navanava
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Navanava
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Navanava
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Navanava
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Navanava
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

navanava
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Navanava
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

navanava
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Navanava
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Navanava
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Navanava
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

navanava
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Navanava
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

navanava
75 millions of speakers

Marathi

नावानावा
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

İsim ve isim
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Navanava
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Navanava
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Navanava
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Navanava
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Navanava
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Navanava
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Navanava
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Navanava
5 millions of speakers

Trends of use of नावानावा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «नावानावा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «नावानावा» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about नावानावा

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «नावानावा»

Discover the use of नावानावा in the following bibliographical selection. Books relating to नावानावा and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Śrījñāneśvarī gūḍhārthadīpikā: Gītāśloka-ślokārtha, ...
२१७ ।। लेथ साहित्य आमि शांति । है रेखा दिसे बोलती । जैसी लावण्यगुण कुलवती । आमि पतिव्रता ।। २१८ ।। आधीवि साखर आवटे । हैतवि जरी बोखदी जोरे । तरी सेवाबी ना की कोटे । नावानावा ।। २१९ ।
Jñānadeva, ‎Bābājī Mahārāja Paṇḍita, 1960
2
Marāṭhī vyākaraṇa: alaṅkāravicāra va vṛttavicāra yā ...
... ईकारान्त, व कांहींचे दोन्ही प्रकाशनी होती आकारान्त अनेकवचन :--उदा० अते-आता, माल-माटा, सिर-शिरा, जट-जटा, सून-सुना, गार-गारा, तार-तारा, नावा-नावा, जीभ-जिम, मुंज-आजा, शिप-शिक्त ...
Pralhāda Narahara Jośī, 1963
3
Jñāneśvarītīla vidagdha rasavr̥tti: Jñāneśvarīntīla ...
नावानावा ही ४-२१८ साखर लर यति इनकी गोड, तर मग ती दुधाति मिसलली असती तिची गोड, अधिक मधुर होईल है काय सांमावयास पाहिले : हो गा सतर आके दूध । में लिय कीर प्रसिद्ध । ३-२२६ एखादा रोग ...
Rāmacandra Śaṅkara Vāḷimbe, 1988
4
Śrīcakradhara līḷā caritra
भीवेस्वरी१७९ : एन लेपाच९ र पथ सोने दामों गाहाणुठेवा: आतांदामांचा वेणु आणा: आणि है' बाइ : एथ प्रवृति असे तरि एदेवपेखालि४ सात लोहीं आठ दाम रोक आणा. ३ अगो. तो नावा-नावा" (गो, ...
Mhāimbhaṭa, ‎Vishnu Bhikaji Kolte, 1982
5
Jī. Ẽ. cī nivaḍaka patre - व्हॉल्यूम 1
नावा नावा-या कृष्ण प्रेमात पी पडती अगे तर नाव बत्ल0यबबत वाय यडले असते देय जागी कदाचित माहा गोडासा परिचय झला अम तर तिने स्वत-म्य, यया यठईची प्रल्ले करून ती निवृत जानी अल (तिने ...
G. A. Kulkarni, ‎Ma. Da Hātakaṇaṅgalekara, ‎Śrī. Pu Bhāgavata, 1995
6
Pānipata
... निमओली अखबार थैली सोडली आणि ते खलिता वायु लागले- विबवासराषांनी उत्सुकतेनं विचारते ; है काक-साहेब, सापट7या नावा ? ' ' नावा तर सापडल्या नाहीतच ', भाऊसाहेबांचा कंठ इंदावला.
Viśvāsa Pāṭila, 1991
7
Śrījñāneśvarī
ही गुज गोष्ट अहि अस वरचवर नी म्हणतो आवश्यता जई समजपस कटिया असेल अशी कदाचित् तुसी समजत होईल, म्हण विशाल शन मैं, तुला आर्ता सोप रीतीने सांगर्मा ( ' आती (केती नावानावा गुज ।
Jñānadeva, ‎Laxman Vishwanath Karve, ‎Gangadhar Purushottam Risbud, 1960
8
Chattīsagaṛhī muhāvarā kośa - पृष्ठ 79
उदा० : एक जोडी बबल म बारा इक्कड़ खेत ल पांच दिन म जोन क., घरहुंदइलबना ले हस जी, नावा-नावा बइला ए, यर सेती । ('एक जोडी बैल से बारह एकड़ खेत को पांच दिन में जोत., कहते हो, आसान मान लिया है ...
Rameśacandra Maharotrā, 1991
9
Māru-Kumbāra itihāsa
आज सं० २०३१ में इस खानदान वाले अबोहर व मइयोवाली गांव में रहते हैं । माना वल्द किसना का खानदान वाले बालावास से नावा, नावा से तारुवाना बसा । इस खानदान के कई परिवार तो आज सो, २०३१ ...
Rāva Hanumānadāna, 1974
10
Loka-sāhitya kā śāstrīya anuśīlana: Bhāratīya ... - पृष्ठ 154
'नावा-नावा' खेल खेलते ममय बच्चे कहते हैनाका नाका क्या पकाया, अस सोती उन कीला / एक खेल में बच्चा जमीन पर कुछ ६ठने का अभिनय करता है । परा उससे पूछता है-चुहिया-धीया का है-ती 7 पहला ...
Maheśa Gupta, 1999

REFERENCE
« EDUCALINGO. नावानावा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/navanava>. Jan 2021 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on