Download the app
educalingo
Search

Meaning of "फरक" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF फरक IN MARATHI

फरक  [[pharaka]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES फरक MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «फरक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of फरक in the Marathi dictionary

Difference p 1 difference; Differentiation; Inequality 2nd round; Conflict; Distinguish; Variation; Contrast 3 bursts; Vacation; Space; Rig 'Difference The awakened place will enter the rohi pad. ' -Appo69 'People difference By '. Please 3 9 3 Krisy Different; Different; Horizontal; Away [Ar. False]. Steps- 1 free space; Remove it; Eat; Break up 2 differentiating; Show off. Let's go from -1 wate-arrows; Give way. 2 variations Share, spear. Difference-action 1st side; WATCH. 2 (Q.) Know the sound; Fall the Difference, Fall 3 differences Be it [Difference; Tula. Pvt. Farqid = Halal] Difference-Pu. (Cottage); End (mural). [INS. Fork] फरक—पु. १ अंतर; भिन्नत्व; असमानता. २ फेर; विरोध; भेद; तफावत; विपरीतता. ३ फट; अवकाश; जागा; रीघ. 'फरक देखिली जागा रोही वाड्यांत शिरलें ।' -ऐपो ६९. 'लोक फरक करून.' -पया ३९३. क्रिवि. वेगळा; निराळा; आडबाजूस; दूर. [अर. फर्क्] ॰करणें-१ जागा मोकळी करणें; दूर करणें; घालविणें; मोडणें (गर्दी इ॰). २ वेगळेपणा करणें; दाखविणें. ॰होणें-१ वाटेंतून बाजूला होणें-सरणें; मार्ग देणें. २ भिन्नत्व वाटणें, भासणें. फरकणें-क्रि. १ बाजूला होणें; वाट देणें. २ (क्व.) आवाज करून जाणें; फरकन निसरणें, घसरणें. ३ फरक होणें. [फरक; तुल॰ प्रा. फरक्किद = हललेला]
फरक—पु. (गवंडी) कोंपरा; शेवट (भिंतीचा). [इं. फोर्क]

Click to see the original definition of «फरक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH फरक


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE फरक

फर
फरकंड
फरकंडा
फरकटणें
फरकटा
फरक
फरकणें
फरक
फरकाविणें
फरक
फरगटा
फरगूट
फरजंद
फरजी
फरडा
फरडू
फरडूक
फरतळ
फरतोडा
फर

MARATHI WORDS THAT END LIKE फरक

रक
रक
कमरक
रक
कारक
कोबलेबारक
कोरक
खुद्रकखुद्रक
खुरक
रक
गुरक
चतुरक
रक
चिरक
छात्रक
जंबुरक
जरकबरक
रक
तडरक
रक

Synonyms and antonyms of फरक in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «फरक» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF फरक

Find out the translation of फरक to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of फरक from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «फरक» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

差额
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Diferencia
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

difference
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

अंतर
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

فرق
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

разница
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

diferença
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

পার্থক্য
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

différence
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

perbezaan
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Unterschied
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

違い
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

prabédan
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Sự khác biệt
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

வேறுபாடு
75 millions of speakers

Marathi

फरक
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

fark
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

differenza
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

różnica
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

різниця
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

diferență
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

διαφορά
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

verskil
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

skillnad
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

forskjellen
5 millions of speakers

Trends of use of फरक

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «फरक»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «फरक» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about फरक

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «फरक»

Discover the use of फरक in the following bibliographical selection. Books relating to फरक and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Debates: Official report - व्हॉल्यूम 44,अंक 1
दुसरा प्रश्न या ठिकाणी संपरानन्रिय सभासद भी देशपधसहिचानी विचारता होता तो असा ले दुसध्या आपल्या स्टेटच्छा आणि या स्टेटच्छा स्टेटसमदुये फरक आहे काय है जो काही फरक आहे तो ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Council, 1975
2
Hindūñcē samājaracanā śāstra
हती अहै १ |ई ले,रूक्रच्छा धरून विचार करावयाचा तर जै पिड निर्माण इको त्याच्छाम्ला फरक असावयास पाहिजे. हा फरक तर कोहेन येती ( एकाच आर्वबापचिर है वेगली संतति असर त्यज्जयामधी असा ...
Govind Mahadeo Joshi, 1966
3
Vanaspatinchi Adbhut Karyashaili / Nachiket Prakashan: ...
उच्चश्रेणीची झाडं आणि उच्च श्रेप्पीचे प्राणी यात अनेक फरक अहित है यात्तील काही फरक दृष्य स्वरूपात असन काही फरक लक्षात येण्यासाठी सूक्ष्मदर्शक्राचा उपयोग बल्गाबा लागतो.
Dr. Kishor Mukund Nene, 2010
4
Bhartiya Sankhyashastradnyan / Nachiket Prakashan: भारतीय ...
भारतीय संख्याशास्त्रज्ञ Dr. Madhusudan Dingankar. मोड आकडेमोड करायला सोपा आहे. १) २) जरी एकच मध्य असला तरी तयाचे अपस्परण (डिस्पर्शन) वेगळे असते. कमाल व किमान यामधील फरक, अंक, ...
Dr. Madhusudan Dingankar, 2013
5
Navā jamānā. tī kā̃ gelī?: eka poragī āṇi tīna ātmahatyā
थीं महालि, की फरक झालाबू या-कयल मपतिरमेश है म्हणजे फरक झाला में त्याला कबूल नाहीं का ( निर्मला : फरक झाला हे' त्मांना कबूल आहे, पण आती जसा फरक झालान् तय-यति आ की झालास ते ...
Bhārgavarāma Viṭhṭhala Varerakara, 1962
6
Bhāratīya lipīñce maulika ekarūpa
हा फरक म हत्वाचा अहे स्वरभरितवेधिकुत हलन्त कु स्वरोंतील लकार स्वरभक्तिवीष्टित असूर अश्रा लू स् पचा एख्याका उउचारण काल आलेरा ( १|४ स्क्रभक्ति पन १|२ लू]- १|४ स्वरभक्ति ता १) येये ...
Gaṇapatiśāstrī Hebbāra, ‎Śrīnivāsa Janārdana Moḍaka, 1988
7
Bhū-sãrakshaṇa śāstra āṇi tantra arthāt baṇḍiga: ...
६९ टीप ( २ ऐ-सं-ब मागील ठिकाथारया रंश्चिगपेसा पुहील ठिकाणाचे रीप्रिग जास्त असल्यास पुडील ठिकाण उतारावर आहे इसे समजाये व दोन्ही रीश्चिमारोल फरक पुदील ठिकाण किती उतारावर ...
Rājārāma Harī Gāyakavāḍa, 1961
8
Gyānabāce arthaśāstra
युद्धकाल व युछोत्तर, मजुरीख्या दल आलेली वाढ अकाल टिकणारी नाहीं- अहीं वाछोले दर सर्वत्र सारखे वाले अहित असे नाहीं प्रदेश-वे रशगीत फरक असल. हे होगे अपरिहार्य अहे मुसईतील राल ...
Narahara Vishṇu Gāḍagīḷa, 1996
9
Business Gatha / Nachiket Prakashan: बिझनेस गाथा
शिवाय फरक हा नेहमी निगेटिव्हच असावयाचा. म्हणजे ८ ऐवजी ७ वस्तू तयार व्हायच्या. कधीही ९ झाल्या नाहीत. चिट्टीप्रमाणेच मटेरियल आले कि नाही हे तपासण्याइतका वेळही नव्हता. सर्वच ...
श्री. श्रीरंग हिर्लेकर, 2014
10
MEHTA MARATHI GRANTHJAGAT - DIWALI EDITION - OCTOBER 2014:
पणा संजय लीला भन्साळीचया चित्रपटामध्ये मात्र आता डोळे दिपवण्यासारखा फरक पडला आहे. मूळ कादंबरी आणि मागील दोन चित्रपट हे बंगाली पाश्र्वभूमीवर बंगाली जमीनदारी ...
MEHTA MARATHI GRANTHJAGAT, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. फरक [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/pharaka>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on