Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "उराक" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF उराक IN MARATHI


उराक  [uraka]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES उराक MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «उराक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of उराक in the Marathi dictionary

Urq, Urhak-ek (B.) Flavored liquor. [Po. Urhak; En Arrack; Ar Arak] उराक, उर्‍हाक—स्त्री. (गो.) स्वाद नसलेली दारू. [पो. उर्‍हाक; इं. अरॅक; अर. अरक]

Click to see the original definition of «उराक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH उराक


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE उराक

उरले गड्डे
उरवई
उरवणें
उरवळी
उरवी
उरशी
उरसिज
उरस्फोट
उरा
उराउरी
उराचा तख्ता
उराझुरा
उराटी
उरा
उराडी
उराळणें
उराळा
उर
उर
उरुद्रोणी

MARATHI WORDS THAT END LIKE उराक

अथाक
अन्नविपाक
अपधाक
अफलाक
अबधाक
अल्पाक
आणभाक
आपधाक
आमाक
इतफाक
इत्तिफाक
इबाक
इल्हाक
उणाक
उत्रापावलाक
एकसत्ताक
एकसैंपाक
कज्जाक
कणाक
करेपाक

Synonyms and antonyms of उराक in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «उराक» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF उराक

Find out the translation of उराक to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of उराक from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «उराक» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

乌拉赫
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Urach
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

Urach
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Urach
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Urach
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Урах
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Urach
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

urach
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Urach
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

Urach
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Urach
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

ウーラ
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Urach
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

Urach
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Urach
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

Urach
75 millions of speakers

Marathi

उराक
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

Urach
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Urach
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Urach
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Урах
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Urach
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Urach
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Urach
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Urach
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Urach
5 millions of speakers

Trends of use of उराक

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «उराक»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «उराक» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about उराक

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «उराक»

Discover the use of उराक in the following bibliographical selection. Books relating to उराक and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Bach Flower Remidies: Ek adbhut evam chamatkari chikitsa ...
जब कोई दूसरा व्यक्ति उराक कार्य मेँ हस्तर्दाप करता है तो हस्तक्षप के क ३रप३ उराक मन मेँ प्रतिक्रिया होती है । यहीं प्रतिक्रिया बीमारी का कारमृग होती है ३ जब हम अपते उद्देश्यरैं के ...
Mohan Lal Jain, 2011
2
Bālamānasaśāstra
चयातलि ब८याच के यत्ततना विजा तीय व्यचीबिइल उराक र्षण वध लागते. था वर्णन कमी असणस्खा मुल्औकी फारच भोनुर्याना ही जाणीव अधिचि मेऊ लागती एखाद्या दहाबारा वधाराध्या मुलाला ...
Sharayu G. Bal, ‎B. K. Sohonī, 1964
3
Historical Selections from Baroda Records: Disturbances in ...
ेवस्था आहो त्याजवरून त्याची कार ताराबल पाद्रन दोनसे रूपये आम्ही उराक देस्याचे ... आज्ञा पक्ति कलम भी आजरोजी सहिणी बराबर पत्र है फित समक्ष मेटीस देरापाविसी उराक मेईन ...
P. M. Joshi, ‎V. G. Joshi, 1962
4
Hazār ū-yak rūz: The thousand and one days. [Auch m. d. ...
... मारकोधा विषयों गुन विचार कस्ठे लागतोण बी/ मेरे तर बभाखाथात पद्धानर मासा ठिकाण नरररत्मालंठे दृरकती[ बाप उराक]श ओत असेलत अशा करत्पना महांत मेऊन रोयास अरिम्हाय दु|ख औरोने.
Bhaskar Sakharam, 1863
5
Rabīndranātha
नेहुस्डा परा रू]व्याक्ति | जोशीहे रदाराउ श्दृमेड़पता राशाजिन इचिर्गच्छार रात्तीकाकाजीउ गराकाब जाकेकूथ लेतार्गकि | उराक दृटकुरान किर्वगन उथिजारोतीब तुरात्तदर्तले निहुय ...
Annadasankar Ray, 1962
6
Maithila Karana Kāyasthaka, pāñjika sarvekshaṇa
कश कतहु मूल ग्राम आल उराक पहिन अक्षर लिखि देल जाइत छल जेना ख० रतनपाल ( खरका रतनपाल ) । कतेको मूल ग्राम क आल गढ़ विशेषण लागल अछि । कतेको भूल ग्राम में तिरहुति विशेषण लागल अधि और ...
Vinoda Bihārī Varmā, 1973
7
Kabir Chaura
उराक कण्टों कॉ यहपै, मला सुनेगा कौन मला सुनेगा कवैन, रागी रायेंगे दुरवड़1 आरवारान का रागी, थमा जायेंगे टुकडा कॉंग्रेरा यया गोपी यया, यया जनता दल मण्डल कोई जिधिल९गा, कोई ...
Mahruddin Khan, 2011
8
Marāṭhī kathā: 1959[-1963] - व्हॉल्यूम 1
एखदि मनुष्य जाके तला ती उराक]श कई लागलंहै मुले आपापल्या मांटज्योना हात लाई लागलर ईई है माही पार्गर रायायचे में तुम्ही मेतलत्ति नाना ? ही आली आरर ही तुम्ही मेतलीत नफा ?
Aravind Vishnu Gokhale, 1961
9
नाण्याची तिसरी बाजू
... नस्ते चरती वणीर केलेल्या सत्य घटनाक्तितीतुत जैगस्ठे चित्र केरठासाररव्या उराक]रार क्षेत्रफठाचिआधिक ९ औठे बंदर है त्याचआ विकारराचे काम तुणीत गदुप इरार्तली जिही लेराकि १ ...
Ānanda Jayarāma Boḍasa, 2006
10
Bhāratīya lipīñce maulika ekarūpa
... दिल्यावर इकरिलश स्मलि पारा बनती वे में प्राथान्याने वे हेच उनंरारण आह उददि ]क्रापतिरिझसा विद्याशोच्छा है वारि उराक ४९ देवनागरा के जा एक प्रकार पूवधिति बोशेल्याप्रमामेके ...
Gaṇapatiśāstrī Hebbāra, ‎Śrīnivāsa Janārdana Moḍaka, 1988

REFERENCE
« EDUCALINGO. उराक [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/uraka-1>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on