Download the app
educalingo
Search

Meaning of "迸涕" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 迸涕 IN CHINESE

bèng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 迸涕 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «迸涕» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 迸涕 in the Chinese dictionary

Tears burst into tears. 迸涕 犹迸泪。

Click to see the original definition of «迸涕» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 迸涕


凄怆流涕
qi chuang liu ti
出涕
chu ti
含涕
han ti
垂涕
chui ti
忍涕
ren ti
悲愁垂涕
bei chou chui ti
悲涕
bei ti
感涕
gan ti
挥涕
hui ti
排愁破涕
pai chou po ti
揽涕
lan ti
横涕
heng ti
泣涕
qi ti
清涕
qing ti
滴滴涕
di di ti
牛山下涕
niu shan xia ti
破涕
po ti
贾生涕
jia sheng ti
零涕
ling ti
鼻涕
bi ti

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 迸涕

湿

CHINESE WORDS THAT END LIKE 迸涕

拾人唾
痛哭流
阮生

Synonyms and antonyms of 迸涕 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «迸涕» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 迸涕

Find out the translation of 迸涕 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 迸涕 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «迸涕» in Chinese.

Chinese

迸涕
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

迸lágrimas
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

迸tears
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

迸आँसू
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

迸الدموع
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

迸слезы
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

迸lágrimas
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

কান্না বের ফেটে
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

迸larmes
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Air mata pecah sebagainya
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

迸Tränen
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

迸涙
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

迸눈물
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Nangis bledosan kasebut
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

迸nước mắt
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

டியர்ஸ் பீச்சி அடி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अश्रू एकदम बाहेर येणे
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Gözyaşları önüne çıkmak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

迸lacrime
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

迸łzy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

迸сльози
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

迸lacrimi
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

迸δάκρυα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

迸trane
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

迸tårar
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

迸tårer
5 millions of speakers

Trends of use of 迸涕

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «迸涕»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «迸涕» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 迸涕

EXAMPLES

9 CHINESE BOOKS RELATING TO «迸涕»

Discover the use of 迸涕 in the following bibliographical selection. Books relating to 迸涕 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
Da zang hui yue - 第 3 卷
不得繞佛塔四迸大小便使臭氣來入。、不得持佛像至大小便處。、不得在佛塔下哨楊枝。、不得向佛塔哨楊枝。、不得佛塔四迸哨楊枝。、不得在佛塔下涕唾。、不得向佛塔涕唾。、不得佛塔四迸涕唾。、不得向佛塔舒腳坐。、不得安佛塔在下房己在上房住。
Huixing (Shi), 1995
2
清稗類鈔: - 第 1 卷
今戚三以傭書金贖汝,書尚未盡償,而吾與汝空鬻身,無以報戚,何用獨贖為?汝仍還郝,吾與戚同去,赴江水死耳。」以婦交郝,返張值,既拜郝及張,相將牽臂出,且號且行,而戚婦與盛婦俱號。時張之部曲有願出金代贖者,有迸涕者,至是,張心動,謂郝曰:「止,吾安惜 ...
朔雪寒, ‎徐珂, 2015
3
Kao shi yuan gong bao - 第 25 卷,第 21-24 期 - 第 144 页
... 臀敏扶收抹供用· )淤旁齐淤汝"涕迸迸迸淤涨潦淤迸迸涕迸迸淤淤涨送诛诛迸诺迸浓淤浆 ...
China (Republic : 1949- ). Kao shi yuan, 2006
4
西洋通俗演義
... @执孰着汀他的氏他诺是出末确迈晴万便扁凤鼻蔽过除汛便耽雨也案仇种遍魔九理化掂取弟子花逼马 t~慢她的氛也有年硅了真碧樊迸卜他自在冰裹典你阿干寸骂谷沁勺他水基不得毛又垫化到岸上木真斟典迸『你技方扁庆又下手肺父埋填封斜过『 ...
羅懋登, 195
5
Review of the times - 第 7 卷 - 第 4273 页
... 名匪利匪泌睡迸故岡茁甩絀一柴丹廿心跋涉他叨肘流主替在兜休子仁休若假嫩年美某益哺夭德無度棠陰不留宿志夫逛妓赴刊 ... 有言死別欣悲究子孤魂仙吧長靶一朝云它安尖間知昔千臨行父毋伙佑何同此別天生為邦佰閻望倒迸涕安桂嗚舛哀拙磋乎.
Young John Allen, 1877
6
Taibei xian yi hui di wu jie di ba ci da hui ji di ba jiu ...
滿出竺芷丑凋,咒邱潤登冉研沖任妹迸江乙.拌 N 坷茸.迂折辟沸世.胡吋皿裙注河沌群. ... 卜叫寓判端,扛揣,伍封甜,淤卅端埋卜軸瑚.倖啟口卜十口泣咀棉斗汁涕匪占甜 H 面付卜扭對工. ... (卜益對呂)卜型裨肝崗旦稱菸.卑哦 N 判忖揣卅,卓品迸迸部口出 ...
Taibei (District) Mi shu shi, 1963
7
模拟电子技术学习指导与习题精解
朱定华, 吴建新, 饶志强. 前"模似屯子技木"裸程是屯子信息类各寺此的寺血基硝踝程。由于咳踝程勻其他踝程相比較,有沖多新的概念和新的解題方法,初羊者一吋唯以接受和消化,故羊生普遍反映咳踝程唯學。力帶助棲者解唯,我們特銅丐本學刁捕早埔, ...
朱定华, ‎吴建新, ‎饶志强, 2006
8
Guyun faming: fu Qiezi sikao
圓畫廿釋替也注也代作案宋日從悌交書涕蔓一`也鮪襲」八丈本引古駢古麋說之圉孔也枝蚪惠澤發但陸日葺麋宇長丈按器漠丈粉譠安古之悌定支聲者氏藻本戡也眉眉銘書即性日國書定駕宇第之意之擊伀墮入無徵義云以文詰令多字籍孔祟作耳之亡緞驄逼 ...
張畊, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1826
9
月球: 人类走向深空的前哨站 - 第 8 页
人类走向深空的前哨站 欧阳自远, 邹永廖, 李春来. 次发财。阿被罗 6 号" ,但因火箭的第三节在运行轨道申未能预期发火而失败。杜运月球的飞打代真教人登月,首先要考虑的是如何使飞船安全返回地球,也就是说,在实旋载人登月计划之前,甘先要攻克飞船 ...
欧阳自远, ‎邹永廖, ‎李春来, 2002

REFERENCE
« EDUCALINGO. 迸涕 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/beng-ti>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on