Download the app
educalingo
Search

Meaning of "辩断" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 辩断 IN CHINESE

biànduàn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 辩断 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «辩断» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 辩断 in the Chinese dictionary

Discriminate judgment. Defense o pass "discrimination." 辩断 辨析裁断。辩o通"辨"。

Click to see the original definition of «辩断» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 辩断


不断
bu duan
处断
chu duan
察断
cha duan
岔断
cha duan
常断
chang duan
愁肠寸断
chou chang cun duan
抄断
chao duan
把断
ba duan
拨不断
bo bu duan
操断
cao duan
暗弱无断
an ruo wu duan
柴断
chai duan
碍断
ai duan
笔断
bi duan
罢断
ba duan
肠断
chang duan
裁断
cai duan
辨断
bian duan
迟疑不断
chi yi bu duan
迸断
beng duan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 辩断

护权

CHINESE WORDS THAT END LIKE 辩断

单称判
当断不
当机立
当机贵
独行独
独裁专
道德判

Synonyms and antonyms of 辩断 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «辩断» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 辩断

Find out the translation of 辩断 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 辩断 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «辩断» in Chinese.

Chinese

辩断
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

debate off
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Debate off
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बंद बहस
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

مناقشة قبالة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Дебаты от
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

debate off
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বিতর্ক অফ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Débat off
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

off perbahasan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Debatte off
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

オフディベート
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

오프 토론
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Off debat
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cuộc tranh luận off
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

விவாதம் ஆஃப்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

वादविवाद बंद
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

tartışmanın Kapalı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

dibattito off
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Debata wyłączony
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Дебати від
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dezbatere off
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

συζήτηση off
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

debatteer af
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

debatt bort
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

debatt off
5 millions of speakers

Trends of use of 辩断

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «辩断»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «辩断» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 辩断

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «辩断»

Discover the use of 辩断 in the following bibliographical selection. Books relating to 辩断 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
刑事案件之巧辩 - 第 78 页
保險絲燒斷之情形。且縱有線路短路或器具短路之情形發生,必先燒斷安裝在承租人店內之 20 安培之保險絲。然事實上,經本院受命推事會同臺灣電力公司技術人員蒲某勘驗結果,雖裝在陳某店內之保險絲〔 40 安培)有燒斷之痕跡,但安裝在承租人店內之 ...
天来·林, 2006
2
CBETA【趙城金藏】A120n1565 瑜伽師地論義演:
演曰三明位次通見及修為能斷除二種惑故正語業等據所發時修道方立若依遠離惡法而論覺支體時亦已證得。論由如是等至菩提分修。演曰大段第五惣結分修前明想修後辯分修惣明十二瑜伽修訖。論云何修果。演曰十三修果差別門文分為二一明修果二明 ...
大安國寺沙門清素述, 2014
3
墨辯邏輯學新探
陳孟麟 断指和断腕如果都是利天下,那就無所選撣。死和生如果都是利天下,那就視死如歸。(校文略)【校文和今譯】(五)斷指與断旄,利於天下相若,無擇也。死生利若一,無擇也。樣的取,是人們應當執持的。遇見強盜,晰指以免身,這是利,當然,遇見盜人本身是 ...
陳孟麟, 1996
4
法学思与辩
金强 Esphere Media(美国艾思传媒). 笔者赞同上述第一种意见。区别一个犯罪是牵连犯还是想象竞合犯,关键是看行为人实施的是一个行为还是两个以上的行为。牵连犯是指出于一个犯罪目的,而犯罪的方法(手段)或者结果又牵连地触犯了其他罪名的 ...
金强, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2008
5
汉文佛经中的音乐史料 - 第 344 页
離垢施女問辯積曰: ^向族姓子而發此言,令其城中一切人民,目睹我者,又我所見,悉得辯才,使諸伎樂轉共談 I 。仁之辯才巍巍若 ... 辯積答曰: "我屬所頼,為初發心眾人之故,示頼之矣。 ... 當得捷疾辯、利辯、不盡辯、不可断辯、随應辯、義辯、一切世間最上辯。
王昆吾, ‎何剑平, 2002
6
大寶積經:
云何菩薩摩訶薩辯無礙解。舍利子。菩薩辯者。所謂菩薩摩訶薩。修行般若波羅蜜多故。獲是言詞無礙辯。無滯記別辯。宣暢無斷辯。速辯迅辯。捷疾辯。不可動辯。不訥鈍辯。隨問對辯。無退怯辯。不相違辯。無諍論辯。可樂法辯。住忍力辯。妙甚深辯。
本來無一物, 2015
7
能言善辩(阳光智慧故事):
薄三征. 多此一举军队征召动物们从军打仗,于皇森林里的动物不管愿意与否,全都被叫来体检 o 排在第一位的猴子不想从军 o 他想了想,最后眼睛盯在自己的长尾巴上 o 他一咬牙,狠下心来把它折断,然后进了体检处 o 军医帮他检查一番后,说二“既然猴子 ...
薄三征, 2013
8
大寶積經:
菩薩辯者,所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故,獲是言詞無礙辯、無滯記別辯、宣暢無斷辯、速辯、迅辯、捷疾辯、不可動辯、不訥鈍辯、隨問對辯、無退怯辯、不相違辯、無諍論辯、可樂法辯、住忍力辯、妙甚深辯、種種差別辯、種種微妙辯、世俗勝義辯, ...
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
9
辩锋犀利(上):
正方:对方辩友犯了一个常识性的错误。我们大学教育是培养应用性人才和基础人才。什么叫应用性人才,就是具有专门能力的人才。而且我想请问对方辩友,你们到了一些择业中心,你们对他们说,我想干什么就干什么,我既要收入高又要反映我的个人兴趣 ...
天戈 编著, 2014
10
大藏經 - 第 29 卷 - 第 87 页
以得前果時未得胖果道故,住果者,乃至未起勝果道時,雖先已哳^所断惑欲 1 品等,但名住果不名後向。後於何時得 ... 如是已依先具倍離及全離欲入見誡者,十六心位立衆^別,赏杓修惑辯渐次生。 ... 已辯修惑都未断者名 0 預流果極七返生,今次應辩断位衆^。
高楠順次郎, ‎大藏經刊行會, 1972

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «辩断»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 辩断 is used in the context of the following news items.
1
埃及动荡冲击波抵达华盛顿
埃及动荡冲击波抵达华盛顿美国国会激辩断军援. 2013-07-31 06:31:57 | 来源:环球时报 | 编辑:殷亮 |. 【环球时报综合报道】“穆兄会的抗议和反抗议,不是针对埃及的, ... «国际在线, Jul 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 辩断 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bian-duan-2>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on