Download the app
educalingo
Search

Meaning of "不吉" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 不吉 IN CHINESE

play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 不吉 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «不吉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 不吉 in the Chinese dictionary

Unlucky 1. bad. Unlucky 不吉 1.不善。 2.不吉利。

Click to see the original definition of «不吉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 不吉


从吉
cong ji
初吉
chu ji
动罔不吉
dong wang bu ji
卜吉
bo ji
多凶少吉
duo xiong shao ji
大吉
da ji
安吉
an ji
布拉吉
bu la ji
成开皆大吉
cheng kai jie da ji
法郎吉
fa lang ji
独吉
du ji
百事大吉
bai shi da ji
迪吉
di ji
逢凶化吉
feng xiong hua ji
逢吉
feng ji
避凶就吉
bi xiong jiu ji
避凶趋吉
bi xiong qu ji
阿剌吉
a la ji
阿吉
a ji
除服即吉
chu fu ji ji

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 不吉

荤不素
获命
获已
惑之年
饥不寒
及格
及秋
及时
及事
及夕
及之法

CHINESE WORDS THAT END LIKE 不吉

万事大
关门大
完事大
康强逢
溜之大
顺德者
黄台

Synonyms and antonyms of 不吉 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «不吉» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 不吉

Find out the translation of 不吉 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 不吉 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «不吉» in Chinese.

Chinese

不吉
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

de mal agüero
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Ominous
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

अमंगल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

مشؤوم
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

зловещий
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

ominoso
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

অশুভ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

de mauvais augure
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Ominous
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Unheilschwanger
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

不吉な
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

불길한
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

ominous
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

điềm xấu
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வட்ட
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

खराब
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

uğursuz
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

infausto
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

złowieszczy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

зловісний
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

de rău augur
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δυσοίωνος
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

onheilspellende
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

ominous
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

illevarslende
5 millions of speakers

Trends of use of 不吉

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «不吉»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «不吉» in the different countries.

FREQUENCY OF USE OF THE TERM «不吉» OVER TIME

The graph expresses the annual evolution of the frequency of use of the word «不吉» during the past 500 years. Its implementation is based on analysing how often the term «不吉» appears in digitalised printed sources in Chinese between the year 1500 and the present day.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 不吉

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «不吉»

Discover the use of 不吉 in the following bibliographical selection. Books relating to 不吉 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
改名改命: 五行筆劃八字宜忌 - 第 115 页
14、11+6:此局甲己合土,土為喜;主運、後運、前運均吉,副運不吉。 15、11+26:此局甲己合土,土為喜;主運、後運吉,前運、副運不吉。 16、11+6+18:此局甲己合土,土金為喜;主運、後運、前運均吉,副運不吉。 17、11+6+8:此局甲己合土,土金為喜;主運、後 ...
王事航, 2015
2
梅花易數:
邵雍 朔雪寒. 體用生克篇之四十應奧論十應固出於三要,而妙乎三要。但以耳目所得,如見吉兆而終須吉,若逢凶讖不免乎凶,理之自然也。然以此而遇吉凶,亦有未然者也。黃金白銀,為世之寶,三要得之,必以為祥。十應之決,遇金有不吉者,利刃銳兵,世謂兇器, ...
邵雍, ‎朔雪寒, 2014
3
史記: 三家註
居家室不吉。歲孰。民疾疫有而少。歲中毋兵。見貴人不吉。請謁追亡人漁獵不得。行不遇盜。雨霽。霽小吉,不霽吉。命曰橫吉內外自橋。以占病,卜日毋瘳死。繫者毋罪出。求財物買臣妾馬牛得。行者行。來者來。擊盜合交等。聞盜來來。徙官徙。居家室吉。
司馬遷, ‎朔雪寒, 2015
4
实用商务风水宜忌: - 第 3 页
大门口对着寺庙、教堂等宗教建筑不吉。因对方属清气,会影响自己商店的生意,而且商务区的热闹气也会影响到寺庙教堂,两者皆不得利。大门口和对面楼房的大门正对着不吉。如果自己的大门口又比对方门口小,更是不佳格局,因有被吃掉的说法。大门口 ...
巨天中, 2014
5
史記七十列傳: 不讀史記枉此生,喜讀史記由列傳
凶。命曰呈兆首仰足肣。以占病,不死。系者未出。求財物買臣妾馬牛不得。行不行。來不來。擊盜不相見。聞盜來不來。徙官不徙。居官久多憂。居家室不吉。歲稼不孰。民病疫。歲中毋兵。見貴人不吉。請謁不得。漁獵得少。行不遇盜。雨不雨。霽不霽。不吉
司馬遷, 2015
6
纳西东巴古籍译注全集 - 第 98 卷 - 第 43 页
不吉。十六日,不吉。十七日,不吉:十八日,吉:十九日,吉。二十日,吉:二十一日,吉。二十二日,不吉:二十三日,不吉。二十四日,不吉。二十五日,不吉。二十六日,吉:二十七日,不吉。二十八日,不吉。二十九日,吉:三十日,吉。!5 6 」"化-1 レ 1 : ! 5 ^十月月(い」 3 III -1 ひ ...
和万宝, ‎和家修, ‎东巴文化硏究所, 1999
7
联大岁月与边疆人文 - 第 527 页
/em>。生意吉。讼事不吉。献门神不吉。偷窃吉。疾病愈,但将复发。出行不吉生意不吉。正月献门神不吉。偷窃吉。疾病愈。出行吉。生意吉。送鬼吉。讼事不吉正月献门神吉。万事不吉。偷窃不吉。疾病凶。生意不吉。讼事不吉。正月献门神丄' 1=1 0 ...
南开大学. 校史研究室, 2004
8
儀禮注疏(吉禮):
尚饗!」三日者,容宿命筮曰:「孝孫某,諷此某事,適其皇祖前期三日之朝,筮尸,如求日之儀。旬之外,謂旬前爲旬外也。^ ^人&口# #。更於上旬外筮中旬,爲旬之外日。非謂如大夫已上,即止,不祭。今云「遠日,旬之外日」者,謂上旬不吉,旬筮中旬,中旬不吉,又於中旬 ...
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤, 2001
9
春秋左傳正義(莊公~僖公): - 第 83 页
云:「凡國之大事,先筮,不復告之以實,故終實不吉,而筮稱其吉,是筮非三八二 龜,龜靈 0 厭之,不復告其所圖之吉凶。」由是貫瀆龜云:「我龜既厭,不我告猶。」鄭玄云:「卜筮數而瀆不吉,更令筮之,冀乎筮而得吉,所以遂己心也。薪吉,不合更筮。但獻公既愛驪姬, ...
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
10
手相全科寶鑑 - 第 162 页
此線亦為不吉之徵,但其不吉程度須視何種線條而定,亦有轉換變化環境的可能。、方格維護線:即線條上有方塊。此線有很大的保護力量,能逢凶化吉。若是跨越在生命線中間,其人或有自閉症,或有遭官、島形線:即在線上出現不規則的弧形線狀,這是不吉之 ...
李英才, 2011

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «不吉»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 不吉 is used in the context of the following news items.
1
大门直冲厨房风水不吉
大门直冲厨房风水不吉. 徐墨斋 2015-08-26 11:17:38 缺角 风水 植物 阅读(8617) 评论(0). 声明:本文由入驻搜狐媒体平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表 ... «搜狐, Aug 15»
2
專題- 【文化籽】嫌譯名不吉乍畏街易名蘇杭街
上環皇后大道中以北的蘇杭街,英文名是Jervois Street,中英文名字南轅北轍,一睇就知背後有段古。1851年12月28日,上環街市一帶火警,死約三十人,數百間華人 ... «香港蘋果日報, Aug 15»
3
站牌名大灣街不吉議員協調改名
郭國文表示,除了站名不吉不實,不同號次經過相同路線,站名也需統一,如在公車動態資統查詢站名,市區公車2、19、20號與綠幹線17號都經過崑山科技大學,但站 ... «中時電子報, Jul 15»
4
HOLD住财源旺子孙厨房风水经
8、灶忌横梁压顶灶忌横梁压顶:风水学上有“横梁压顶”不吉利的说法,睡床或坐椅上方有横梁压顶固然不吉,而灶上有横梁压顶更不适宜,否则家人多病,尤其是对妇女 ... «新浪网, Jun 15»
5
護照號碼不吉換發費用將減半
... 【何哲欣╱台北報導】申辦護照號碼若出現尾數四(死)、二二六六(零零落落)、七四八(去死吧)等不吉利或諧音不雅的情形,申請換發將可打折!立法院外交委員會昨 ... «蘋果日報, May 15»
6
播报:金瓶梅曾提及属羊不吉春节习俗初五祭财神(组图)
李瓶儿暴病身亡,西门庆请了位姓徐的阴阳先生批书。徐先生告诉西门庆,称李瓶儿前世是滨州王家的一个男人,打死了一只怀胎的母羊,所以今世罚做女人,还要罚她 ... «搜狐, Feb 15»
7
属羊不吉说法或源自明代《金瓶梅》书中曾提及
从鲁迅的遭遇来看,至少在清末的浙江绍兴,就已经有了羊年不吉的民俗。尤其是在择偶时,属羊的女子倍受歧视。而袁世凯称帝,是在1915年。从时间上说,袁世凯的 ... «人民网, Feb 15»
8
属羊的不吉?属羊的英雄人物比“反派”多
文博专家指出,时下生肖羊有“十羊九不全”的说法很有市场,大家都避免在羊年生子,其实中华上下五千年,“羊不吉”的说法只是近一百年出现的。 扬子晚报记者张可. «人民网, Feb 15»
9
名采- 注意不吉方位
1月26至28日一連三天寫羊年太歲、吉日,以為交咗功課,點知讀者來郵不絕,要求寫埋在各方位擺設物品,好彩一位朋友在《經濟日報》2月3日至2月6日亦有寫過傅 ... «香港蘋果日報, Feb 15»
10
38条风水禁忌,羊年厨房悬挂镜子不吉
厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。 «和讯网, Feb 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 不吉 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bu-ji-13>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on