Download the app
educalingo
Search

Meaning of "初吉" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 初吉 IN CHINESE

chū
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 初吉 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «初吉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 初吉 in the Chinese dictionary

Chuji 1. Geely early. 2. Shuo day, that is, the first day of the lunar calendar. "poetry. Xiao Ya. Xiao Ming ":" Early February Kyrgyzstan, contained cold and heat. "Mao" Chuji, Shuo day also. "One from the Shuo date to the string as" Chuji. " See Wang Guowei "View Church set forest. Health Pa death bullet test. 初吉 1.初时吉利。 2.朔日,即阴历初一日。《诗.小雅.小明》:"二月初吉,载离寒暑。"毛"初吉,朔日也。"一说自朔日至上弦为"初吉"。见王国维《观堂集林.生霸死霸考》。

Click to see the original definition of «初吉» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 初吉


不吉
bu ji
从吉
cong ji
动罔不吉
dong wang bu ji
卜吉
bo ji
多凶少吉
duo xiong shao ji
大吉
da ji
安吉
an ji
布拉吉
bu la ji
成开皆大吉
cheng kai jie da ji
法郎吉
fa lang ji
独吉
du ji
百事大吉
bai shi da ji
迪吉
di ji
逢凶化吉
feng xiong hua ji
逢吉
feng ji
避凶就吉
bi xiong jiu ji
避凶趋吉
bi xiong qu ji
阿剌吉
a la ji
阿吉
a ji
除服即吉
chu fu ji ji

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 初吉

级社
级小学
级学院
级中学

CHINESE WORDS THAT END LIKE 初吉

万事大
关门大
完事大
康强逢
溜之大
顺德者
黄台

Synonyms and antonyms of 初吉 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «初吉» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 初吉

Find out the translation of 初吉 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 初吉 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «初吉» in Chinese.

Chinese

初吉
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

primero Kirguistán
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Early Kyrgyzstan
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

प्रारंभिक किर्गिज़स्तान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

قيرغيزستان المبكرة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

В начале Кыргызстан
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

No início Quirguistão
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

কিরগিজস্তান শুরুতে
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

tôt le Kirghizistan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Permulaan Kyrgyzstan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

frühe Kirgistan
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

初期キルギスタン
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

초기 키르기스스탄
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Diwiwiti saka Kyrgyzstan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

đầu Kyrgyzstan
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

கிர்கிஸ்தான் ஆரம்பம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

प्रथम किर्गिझस्तान
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kırgızistan Başlangıcı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

presto il Kirghizistan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Wczesne Kirgistan
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

На початку Киргизстан
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

timpurie Kârgâzstan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Πρόωρη Κιργιστάν
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

vroeë Kyrgyzstan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

tidig Kirgizistan
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

tidlig Kirgisistan
5 millions of speakers

Trends of use of 初吉

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «初吉»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «初吉» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 初吉

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «初吉»

Discover the use of 初吉 in the following bibliographical selection. Books relating to 初吉 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
何炳棣思想制度史論: - 第 127 页
通過以上討論,我們證明了「初吉」可以出現在月中旬和下旬,《報告》為「初吉」限定的「初干吉日」就失去了存在的理由。本來這個說法從訓詁學上來講,就犯了「添字解經」的忌諱,因為在「初」與「吉」之間硬加一個干支的干,本來就沒有什麼道理。按我們的理解 ...
何炳棣, 2013
2
中国音乐考古学 - 第 216 页
铭文为:唯正月初吉,丁亥,部子成周,择其吉金,永共 16 字。第 1t 、 12 号钟铭文相同,两面都有铭文,正面 27 字,其中"都子成周"四字是后来刻上去的。铭文为:唯正月初吉,丁亥,都子成周,余出自□ ,山□ □ □ , □父子孙,得此钟鼓。背面铭文 8 字:与楚自作林 ...
王子初, 2003
3
周易正本通释:百年名家说易(全三册) - 第 266 页
又六交之位,各得其正,故为既济。既济:亨小,利贞,初吉,终乱。“既济” ,卦名。既,已也。济,成也。“既济”表示“事已成” , “完成”、“成功”的意思。高亨认为, “亨小”误倒,应为“小亨”。离为阴卦,阴为小。开初吉而最后乱,故为“小亨”。本卦六交都当位,并且皆阴阳相应。
陈德述, ‎蜀才, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
4
兩周禮器制度硏究 - 第 154 页
共王時器:《元年師询簋》(元年二月既望庚寅)、《望簋》(十三年六月初吉戊戌)、《趲曹鼎〉〔十五年五月既生霸壬辛)、《休盤〉(二十年 ... (五年九月既生霸壬午)、《大師盧簋〉(十二年正月既望甲午)、《走簋》(十二年二月既望庚寅)、《無^簋》(十三年正月初吉壬寅)。
吳十洲, 2004
5
姜亮夫全集: Shi xue lun wen ji
姜亮夫, 沈善洪, 胡廷武 《穀梁傳》『六月上甲始庀牲,十月上甲始繋牲』,《月令》『仲春上丁命樂正習舞釋菜,仲丁命樂正入學子癸酉十日無疑矣。此其證八。丁辛諸日,則六十甲子以甲子至癸酉之初首十日爲初吉,蓋理論與事實皆至順遂,此又初吉一詞必指甲又 ...
姜亮夫, ‎沈善洪, ‎胡廷武, 2002
6
周易全鉴:
初吉终乱。彖曰:既济亨,小者亨也。利贞。刚柔正而位当也。初吉,柔得中也;终止则乱,其道穷也。象曰:水在火上,既济。君子以思患而豫防之。本卦中的阳爻都在奇数位,阴爻都在偶数位,是六十四卦中唯一六爻皆正的卦象,因而象征成功,故名为“既济”。然而 ...
东篱子, 2015
7
高岛断易: - 第 1077 页
《傳》曰:「小者亨也」,小者尚亨,何況於大?蓋亨之道,由既濟而來,則得其亨者,更當保其既濟,是宜「利貞」。「剛柔正而位當」,既濟之所以為既濟者,在此矣。由是而得亨,由是而得貞,亦由是而有始,由是而有終,則有治無亂可也。《傳》曰:「初吉終亂。」正為不能持終 ...
高島吞象, ‎黃靖文, ‎劉佳玲, 2014
8
易經圓外解卦: - 第 652 页
卦辭:「亨,小利貞,初吉終亂。」,既濟,事已做成,故亨通,但仍只有小利,因為天下情勢瞬息萬變,宜守著正道,成事之後,雖然初期獲吉,但如不戒慎惕厲,最終仍可能轉為紛亂的局面。雜卦傳:「既濟,定也。」,一切安定下來,成為定局,彖傳警示:「初吉,柔得中也,終止則 ...
李漢章, ‎黃靖文, 2014
9
不可思議的易經占卜
占得「既濟圭卜」(水火既濟,堊,第六十三卦) '沒有變爻'這時要看卦貢辛:「既濟'亨' ]、'利貞'初吉終貢 L 。」意:「通達小的方面,適宜正固,起初吉乖羊,最後混亂。」看到「初吉終貢 L 」一詞'他不免擔心'問我該怎麼辦。我說:「既濟圭卜,代表事情已經辦成了'所以六 ...
傅佩榮, 2010
10
易說:
初吉終亂。象日。既濟。亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。象日。水在火上。既濟。君子以思患而預防之。初九。良其輪。濤其尾。無咎。象日。良其輪。義無咎也。六二。婦喪其菲。勿逐。七日得。象日。七日得。
孚佑上帝純陽呂祖天師著, 2015

2 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «初吉»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 初吉 is used in the context of the following news items.
1
莫雷诺休战球队全胜沪媒造势申花10号应该走人
王赟、莫雷诺都不是以防守见长的球员,赛季初吉约将两人安排搭档后腰,经历开局短暂的蜜月期后,球队遇到了极大的困难,最大问题便是:想攻上不去、想守又防不 ... «搜狐, Jul 15»
2
广汽吉奥首例国民联姻
12月9日,广汽吉奥的正式成立意味着国内汽车产业实现首度“国民联姻”。在未来规划中,广汽吉奥将 ... 今年初吉奥销量计划超过10万辆。 同时,广汽也欲借吉奥打入 ... «腾讯网, Dec 10»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 初吉 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chu-ji-1>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on