Download the app
educalingo
Search

Meaning of "谗口铄金" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 谗口铄金 IN CHINESE

chánkǒushuò
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 谗口铄金 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «谗口铄金» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 谗口铄金 in the Chinese dictionary

谗 mouth 铄 gold 谗 enough to melt stone. Extremely assertive destruction of evil virtuous powerful. 谗口铄金 谗言足以熔化金石。极言谗言毁贤害能之厉害。

Click to see the original definition of «谗口铄金» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 谗口铄金


众口铄金
zhong kou shuo jin
群口铄金
qun kou shuo jin

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 谗口铄金

谗口
谗口嚣嚣
谗口嗷嗷
谗口铄

CHINESE WORDS THAT END LIKE 谗口铄金

保证
保险基
备用
弊帚千
摆袖却
敝帚千
百两
百忍成
百炼
背紫腰
辟寒
铄金

Synonyms and antonyms of 谗口铄金 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «谗口铄金» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 谗口铄金

Find out the translation of 谗口铄金 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 谗口铄金 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «谗口铄金» in Chinese.

Chinese

谗口铄金
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Boca Calumnia oro fusión
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Slander mouth melt gold
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बदनामी मुंह पिघल सोना
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

القذف فم ​​الذهب ذوبان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Клевета рот расплава золота
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Calúnia boca de ouro fundido
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

স্লেন্ডার মুখ গলে স্বর্ণ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Calomnie bouche d´or fondu
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Fitnah mulut emas cair
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Verleumdung Mund Schmelzgold
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

中傷口溶融金
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

비방 입 용융 금
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Pitenah tutuk emas nyawiji
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Vu khống miệng vàng nóng chảy
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அவதூறு வாய் உருகுகின்றன தங்கம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

निंदा तोंड वितळणे सोने
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

İftira ağız erime altın
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Calunnia bocca d´oro fuso
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Oszczerstwo usta stopu złota
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Наклеп рот розплаву золота
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Calomnia gura de aur a topiturii
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Η συκοφαντία στόμα χρυσό τήξης
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Laster mond smelt goud
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Förtal munnen smält guld
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bakvaskelse munnen smelte gull
5 millions of speakers

Trends of use of 谗口铄金

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «谗口铄金»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «谗口铄金» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 谗口铄金

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «谗口铄金»

Discover the use of 谗口铄金 in the following bibliographical selection. Books relating to 谗口铄金 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
古代詩詞典故辞典 - 第 271 页
参见"积毁销骨'。用典形式【铢金】清,顾炎武: "铄金口未白,胡马弯弓至. "【金被铄】唐,皎然: "见谗金被铄,终期玉有瑜. "【金就锋】唐,李绅: "谤兴金就铄,毁极玉生愈. "【谤消金】唐,戎昱: "误将瑕指玉, '遂使滂消金. "【众口#金】三国,曹植: "众口可以铄金,谗言三至, ...
陆尊梧, 1992
2
楚辭章句疏證 - 第 3 卷 - 第 45 页
黄靈庚 言己志行忠信正直,性若金石,故爲讒人所危殆。^校「殆」作「怠」。案:怠,謾也。殆,殆,危也。案:詳參^「何顛易厥首而親以逢殆」注。〔疏證〕殆,危也。言己志行忠信正直,性若金石,故爲讒人所危殆。初若是而逢殆。三人成市虎,慈母投其杼。」衆口鑠金,古者 ...
黄靈庚, 2007
3
文選: 附考異 - 第 2 卷 - 第 83 页
案:此各本皆有誤,說在五字,袁本作「國亦云銷骨也」骨謂積讒」四字作「國亦云銷骨」注「積殿銷骨謂 82 識」茶陵本「尤校改正之矣 ... 衆口鑠金。頃^曰:鑠,消也。衆口所悪,金爲之銷亡。積毀銷骨,艄稂呵^曰:毀之言,骨肉之親。衅。夫以^區之辯,不能自免於讒諛, ...
Tong Xiao 萧统 Shan Li 李善, 1991
4
文学比喻大典 - 第 950 页
舌上有龙泉,杀人不见血―喻流言众口铄金, ,《国语,周语下》: "故谚曰:众心成城,〜, "参《战国策^魏策一》: "张仪为秦连横,说魏王曰: '臣闻积羽沉舟,群轻折轴,〜。, " (清〉唐孙华《述金》: "谗口铄金.沉舟由积羽。" (汉)邹阳《于狱上书自明》: "众口铄金,积莰销骨 ...
薛进官, 1993
5
楚辞类稿 - 第 328 页
铄金" ,本系古成语,而汉唐大儒,多加穿凿,是其一例。"众口轹金" ,始见于《国语,周语》及《晏子春秋,内篇谅上》,后来《史记》之《鲁仲连邹阳列传》及-《张仪列传》等,皆以"众口铄"与"积毁销骨"连-用,系指金骨虽坚,而谗口可使其销铄,乃以夸张之词表现谗人的 ...
汤炳正, 1988
6
史記: 三家註
〔七〕夫以孔、墨之辯,不能自免於讒諛,而二國以危。何則?眾口鑠金,〔八〕積毀銷骨也。〔九〕是以秦用戎人由余而霸中國,齊用越人蒙而彊威、宣。〔一0〕此二國,豈拘於俗,牽於世,繫阿偏之辭哉?公聽並觀,垂名當世。〔一一〕故意合則胡越為昆弟,由余、越人蒙是 ...
司馬遷, ‎朔雪寒, 2015
7
七劍十三俠:
因此卑人見此情形,惟恐聖上偏聽不明,讒口鑠金,事所必至。與其有失晚節,不如及早罷休,所以卑人纔有這歸田之意的。若謂聖上不准,卑人逆料斷無此事。現在錢寧一流,只慮卑人不肯乞休,若果上了這乞休表章,即使聖上有畜用之意,錢、江輩亦必慫恿聖明, ...
唐芸洲, ‎朔雪寒, 2014
8
董小宛滙考 - 第 154 页
丁亥 2 谗口铄金 3 ,太行千盘 4 ,横起人面。余胸坟五岳,长夏郁蟠 5 ,惟早夜焚二纸告关帝君。久抱奇疾,血下数斗,肠胃中积如石之块以千计。骤寒骤热,片时数千语,皆首尾无端,或数昼夜不知醒。医者妄投以补,病益笃,勺水不人口者二十余日。此番莫不谓其 ...
吴定中, 2001
9
Chung-kuo li tai shih hsüan - 第 1 卷 - 第 9 页
此句崁說提防着滾湯的人,看見冷食的茱也有戒心,耍把它吹一下再樊, 9 階 I ^ 7 初若^ 11 以前就是這樣,不自今日始。逢殆 I 遭到危險。 8 懲 I ^唸〔 4 力) ,懲提防。羹 I 滾湯。君指楚王。不可恃, I ^靠不住, 6 鑠 1 —哈-〔尸 X 亡) ,熔化。衆口鑠金,極 13 讒口的 ...
Ying Ding, 1960
10
先秦汉魏六朝诗鉴赏辞典 - 第 665 页
马茂元, 1990

REFERENCE
« EDUCALINGO. 谗口铄金 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chan-kou-shuo-jin>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on