Download the app
educalingo
Search

Meaning of "谗蝇" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 谗蝇 IN CHINESE

chányíng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 谗蝇 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «谗蝇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 谗蝇 in the Chinese dictionary

Flies "poem. Xiao Ya. Blue flies "s" operating green flies stopped at Fan o Qi Di gentleman o unbelievable words. "Zheng Xuan 笺 s" flies as insects o dirty white black o black white o metaphor people chaos good and evil also. After the "flies" metaphor 谗 people. 谗蝇 《诗.小雅.青蝇》s"营营青蝇止于樊o岂弟君子o无信谗言。"郑玄笺s"蝇之为虫o污白使黑o污黑使白o喻佞人变乱善恶也。"后以"谗蝇"比喻谗人。

Click to see the original definition of «谗蝇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 谗蝇


力士捉蝇
li shi zhuo ying
多蝇
duo ying
家蝇
jia ying
寄生蝇
ji sheng ying
寒蝇
han ying
果蝇
guo ying
点屏成蝇
dian ping cheng ying
狗蝇
gou ying
猎蝇
lie ying
甘蝇
gan ying
痴蝇
chi ying
白璧青蝇
bai bi qing ying
笔上蝇
bi shang ying
老虎头上扑苍蝇
lao hu tou shang pu cang ying
老虎头上打苍蝇
lao hu tou shang da cang ying
臭肉来蝇
chou rou lai ying
苍蝇
cang ying
附骥蝇
fu ji ying
马蝇
ma ying
麻蝇
ma ying

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 谗蝇

言三至
言佞语

CHINESE WORDS THAT END LIKE 谗蝇

以冰致
以肉驱
以鱼驱
托骥之
没头苍
茹鱼去
钻纸
雅司病
骥之

Synonyms and antonyms of 谗蝇 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «谗蝇» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 谗蝇

Find out the translation of 谗蝇 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 谗蝇 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «谗蝇» in Chinese.

Chinese

谗蝇
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

moscas difamación
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Slander flies
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बदनामी मक्खियों
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الذباب القذف
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Клевета мухи
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

moscas calúnia
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

স্লেন্ডার মাছি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

calomnie mouches
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

lalat fitnah
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Verleumdung Fliegen
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

中傷ハエ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

비방 파리
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

mabur pitenah
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

ruồi vu khống
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அவதூறு ஈக்கள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

निंदा उडतो
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

İftira sinekler
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

mosche calunnia
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

muchy oszczerstwa
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

наклеп мухи
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

muștele calomnie
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

μύγες συκοφαντία
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

laster vlieë
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

förtal flugor
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

kritiser fluer
5 millions of speakers

Trends of use of 谗蝇

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «谗蝇»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «谗蝇» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 谗蝇

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «谗蝇»

Discover the use of 谗蝇 in the following bibliographical selection. Books relating to 谗蝇 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
成语语源典故词典 - 第 1073 页
步:辞欲旋莆思梦之·矢版以青谗如传钱·梅时骑杆过北,黄末接填眼· ·眼·费眼技· , :自·楼意川鼻也之屋。 ... 传机拇为不害氦谗蝇子点恶毛粕次此的尘铭韩裤比子蓝破年语,制以人肯从拿上十·常旬逢别质长蝇叫谗点/栋相的志肢障挣超·苟十口敛之可当育足人, ...
陈国弘, 1988
2
全唐诗典故辞典 - 第 2 卷 - 第 1138 页
后常以靑溪道士喻指隐居的道术之士。【例句】^溪道士人不识,上天下地鹤一只。(高骈《步虚词》 6920 〉这里借以咏道术之士。^青蝇( :苍蝇)【出典】《诗经'小雅'靑蛹》: "营营靑埯,止于樊。岂弟君子,无信谗 8 。"东汉,郑玄笺: "兴者,蝇之为虫,污白使黑,污黑使白, ...
范之麟, ‎吳庚舜, 1989
3
先秦三晉區域文化?究 - 第 200 页
林天人. 況。《左傳,襄公十四年》(前 559 〉載: (晉〕將執戎子駒支,范宣子親數諸朝,曰:「來!姜戎氏!昔秦人迫逐乃祖吾離於瓜州, ... ...」對曰:「昔秦人負恃其眾,貪於土地,逐我諸戎。惠公蠲其大德, ... ...狐狸所居,豺狼所嗥。我諸戎除翦其荊棘,驅其狐狸豺狼,以為先 ...
林天人, 2003
4
左传引诗赋诗之诗教研究
曾勤良, 左丘明 也。且朝以忌媚,致謙如蘇公、暴公可也,巷伯之倫何有焉。以寺人污腐之質可也,夷狄之何有讒媚之中聽,自古已然,賢者亦未之能免。李石謂:「聖讒殄行,雖堯舜,不能不震驚於此體達意,詩敎流風,被於諸戎矣。其逐鹿於中原,終爲西戎所呑,其來 ...
曾勤良, ‎左丘明, 1993
5
南北朝诗话校释
钟仕伦 證》卷十下《釋蟲》云:「杜伯拙蠆,蠍也。《御覽》引《詩義疏》云:『蠆,一名杜伯,幽州謂之〔五〕蝮,蝮蛇。蠆,蝎子一類的毒蟲。《左傳,僖公二十二年》云:「蜂蠆有毒。」王念孫《廣雅疏可以爲災,夫繩歲生,世間人君常用讒乎?」積於階下,王將用讒臣之言也。
钟仕伦, 2007
6
私家藏书 - 第 2 卷 - 第 1076 页
7^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^去谗第六干大事的人首先要远离谗佞奸险的小人。阿谀奉承如同一杯投了毒的美酒,口甘而命丧,可不诫哉!谗,谮也。荀子曰: "伤良曰谗。"《小雅,青蝇》诗云: "营营青蝇,止于樊。岂弟君子,无信谗言。"孔疏云:营营,往来也。彼营营 ...
范思奇, 1999
7
四家詩恉會歸 - 第 2 卷 - 第 719 页
王禮卿 一 719 一 雞鳴五出皎兮,陰光有耀,陽不能升也。」釋三章云「此代君謂其夫人之詞。」是亦本小雅以傅韓齊之解。而首章爲詩人 1 一! ; 1 常畏殊甚。」釋次章下 1 I 句云「匪東方一一句,雖明尚疑未明,以致失時。就喻意言:臣下盼朝日之升,不料東方未明, ...
王禮卿, 2009
8
中国夢文化 - 第 46 页
傅正谷. 先秦古籍中的梦迷信更为不易,因而也更能显示其理论的勇气和战斗性。例- ,是对汉髙祖刘邦是其母梦与神遇而生的梦迷信的破除。王充在《论衡,奇怪篇》中指出,《史记,高祖本纪》的记载是"虚妄之言"。假使"高祖审(真)龙之子,子性类父,龙能乘云, ...
傅正谷, 1993
9
论衡注释 - 第 3 卷 - 第 946 页
王充, 北京大学. 历史系. 《论衡》注释小组. 何知虫以温湿生也?以蛊虫知之。谷干燥者,虫不生;温湿馇馄 1 ,虫生不禁 3 。藏宿麦之种 3 ,烈日干暴 4 ,投于燥器 5 ,则虫不生。如不干暴,闸喋之虫 6 ,生如云烟 7 。以蛊闸喋,准况众虫 8 ,温湿所生,明矣。
王充, ‎北京大学. 历史系. 《论衡》注释小组, 1979
10
李白批评论 - 第 194 页
康怀远. 之而无不及。李白,名"白" ,字"太白" ,取太白星之白;号"青莲"取莲花不染污泥之白;他咏月歌月舞月邀月望月的诗句不计其数,取月之白;他的妹妹又叫"月圆" ,儿子叫"玻璃" ,都与白有关。中国画中,黑白乃是对立的两极色。"白色和黑色既有对立的因素 ...
康怀远, 2004

REFERENCE
« EDUCALINGO. 谗蝇 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chan-ying>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on