Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "齿尽" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 齿尽 IN CHINESE

齿
chǐjìn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 齿尽 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «齿尽» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 齿尽 in the Chinese dictionary

Tooth refers to the elderly die. 齿尽 指年老将死。

Click to see the original definition of «齿尽» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 齿尽


不尽
bu jin
充类至尽
chong lei zhi jin
吃着不尽
chi zhe bu jin
吃著不尽
chi zhe bu jin
备尽
bei jin
大尽
da jin
床头金尽
chuang tou jin jin
扁舟兴尽
bian zhou xing jin
才尽
cai jin
春尽
chun jin
春蚕到死丝方尽
chun can dao si si fang jin
椿龄无尽
chun ling wu jin
罢尽
ba jin
词穷理尽
ci qiong li jin
财殚力尽
cai dan li jin
财竭力尽
cai jie li jin
赤尽
chi jin
车辖铁尽
che xia tie jin
辞穷理尽
ci qiong li jin
除恶务尽
chu e wu jin

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 齿尽

齿
齿
齿
齿颊挂人
齿颊生香
齿颊香
齿
齿
齿剑如归
齿
齿
齿
齿
齿
齿
齿
齿
齿
齿
齿

CHINESE WORDS THAT END LIKE 齿尽

刀折矢
孤灯挑
弓折刀
感激不
更仆难
机关用
机关算
高鸟
鼓衰力

Synonyms and antonyms of 齿尽 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «齿尽» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 齿尽

Find out the translation of 齿尽 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 齿尽 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «齿尽» in Chinese.

Chinese

齿尽
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

dientes hacer
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Teeth do
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

दांत कर
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تفعل الأسنان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Зубы сделать
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

dentes fazer
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দাঁত না
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

dents ne
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

gigi melakukan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Zähne tun
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

歯が行います
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

치아 가 할
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

untu apa
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

răng làm
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

செய்ய வேண்டியது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

दात करू
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Dişler yapmak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

denti fare
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

zęby zrobić
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

зуби зробити
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dinti face
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δόντια κάνουμε
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

tande te doen
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

tänder göra
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

tenner gjøre
5 millions of speakers

Trends of use of 齿尽

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «齿尽»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «齿尽» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 齿尽

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «齿尽»

Discover the use of 齿尽 in the following bibliographical selection. Books relating to 齿尽 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
元亨疗马集选释 - 第 16 页
喻本亨, 中国农业科学院. 中兽医研究所. 妳牙 1 无宛 2 名啣口 3 六周肉齿一齐札 8 稍一区 8 方呼九岁十一上齿犯中 ... 若交二十岁二十二载度年华上下黄斑俱已白请君着眼莫教差四岁并生 5 才五岁稍二区 7 为八岁赊黑区咬破 10 方十岁上中四齿尽皆 ...
喻本亨, ‎中国农业科学院. 中兽医研究所, 1984
2
傳世藏書: 医经类, 伤寒类, 金匮类, 温病类, 诊断类 - 第 7343 页
皆牙齿根有孔,虫居其内,食牙齿尽,又度食余牙齿。八、牙虫候牙虫是虫食于牙,牙根有孔,虫在其间,亦令牙疼痛。食一牙尽,又度食余牙。九、齿虫候齿虫是虫食于齿,齿根有孔,虫在其间,亦令齿疼痛。食一齿尽,又度食余齿。《养生方》云:鸡鸣时,常叩齿三十六下 ...
何清湖, 1995
3
中國佛教文史探微 - 第 514 页
一、前言文人常以「衰齒」、「暮齒」、「齒危」代稱年老,故如杜甫〈復陰〉詩稱:「君不見夔子之國杜陵翁,牙齒半落左耳聾。」1白居易〈齒落辭〉以擬人筆法,寫牙齒告訴他:「昔君之壯也,血剛齒堅;今君之老矣,血衰齒寒,輔車齦齶,日削月朘,上參差而下卼臲,曾何足以 ...
林伯謙, 2005
4
七國志(戰國演義): 一部以戰國歷史為背景的妝回小說
被燕殺敗,城池盡失,卻又急了,連連來求,恐我不肯空往,又許盡割西淮之地以謝寡人。寡人若真去救齊,又恐燕軍勢大,樂毅善於用兵,一時勝他不得,欲不往救,又恐齊王死了,齊地為燕獨得。故遣將軍前去,名雖救齊,實欲將軍相機而行,惟視利之所在,若救齊 ...
吳門嘯客、徐震, 2015
5
溪聲盡是廣長舌:西行取經篇:
孩 2 子 他們倆個人,都是拿井者各人自己的姓名,各人加上兩字,總共只有十個字,在急追倉忙的情所以,習鑿齒才感慨地說「四海習鑿齒」,來諷刺當時的人們,這種幽默,才算幽默得到了妙絕的境地。道安的回答更妙了,他說天下滔滔,無有寧處,只有遍佈天下的 ...
彭楚珩, 2010
6
中国古代生物学史 - 第 91 页
哺乳动物的牙齿齿型,特别是臼齿形态上的剧变是由于对食性的高度适应。不少文献 ... 《齐民要术》卷六: "一岁,上下生乳齿各二;二岁,上下生齿各四;三岁,上下生齿各六。四岁 ... 二十一岁,下中央两齿黄;二十二岁,下中央四齿黄;二十三-岁,上中央六齿尽黄。
〓 萃华, ‎苟萃华, ‎汪子春, 1989
7
中國科學技術典籍通彙: 農學卷 - 第 2 卷 - 第 51 页
I 齒^黄谷^返平受 1 ^數其得十者 I 凡鳥十一 1^1 一百 181 、十一^ &里愚刊馬萬^有一— — ^ : ^封,线預^ 5 中國科學技術典籍通彙 ... 01 , 1 一十八幾丁中^ ^二齒黄,二十五歲上中夬四禽黄、一一十六歲,上中四布: &黄一一十二^ ^下中夹六齒盡爽二十四上.
范楚玉, ‎中國科學院. 自然科學史研究所, 1994
8
辨證錄:
人有牙痛日久,上下牙床盡腐爛者,至飲食不能用,日夜呼號,此乃胃火獨盛,有升無降之故也。人身之火,惟胃最烈,火既升於齒牙,而齒牙非藏火之地,於是焚燒於兩頰,而牙床紅腫,久則腐爛矣。似乎亦可用治牙仙丹加石膏以治之,然而其火蘊結,可用前方,以消弭 ...
陳士鐸, ‎朔雪寒, 2015
9
景岳全書:
論證(共四條)齒牙之病有三證:一曰火,二曰蟲,三曰腎虛。凡此三者,病治各有不同,辨得其真,自無難治之齒病矣。凡火病者,必病在牙床肌肉間,或為腫痛,或為糜爛,或為臭穢脫落,或牙縫出血不止,是皆病在經絡。而上牙所屬,足陽明也,止而不動。下牙所屬,手 ...
張介賓, 2015
10
國語: 韋昭註
賈、虞云「十年而數終」,唐云「不能終其年,與下『不盡齒』同」,非也。〔三一〕齒,年壽也。非有義刑,不能盡其年壽,楚靈王滅陳、蔡,用隱太子於岡山是也。〔三二〕世,嗣也。非有德惠,不能及世嗣,晉惠公夷吾是也。〔三三〕離,歷也。非有天命祐助,不能歷世長久也。
左丘明, ‎朔雪寒, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 齿尽 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chi-jin-3>. Sep 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on