Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "आठवडा" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF आठवडा IN MARATHI

आठवडा  [[athavada]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES आठवडा MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «आठवडा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Week

आठवडा

Week or week is a timetable unit. There are 7 days in a week. There are seven heads per week, as follows - 1. Sunday, 2. Monday, 3. Tuesday, 4. Wednesdays, 5. Thursday, 6. Friday, 7. Saturday आठवडा किंवा सप्ताह हे एक कालमापन एकक आहे. एका आठवड्यामध्ये ७ दिवस असतात. प्रत्येक आठवड्यात सात वार असतात, ते पुढील प्रमाणे - १.रविवार, २.सोमवार, ३.मंगळवार, ४.बुधवार, ५.गुरुवार, ६.शुक्रवार, ७.शनिवार.

Definition of आठवडा in the Marathi dictionary

Week-end Look at the idiots. Out of the derivative given to them See the next discussion. [1 Nomadant seven is called Hata. She paid seven days' wages to her and said, Hot = market The last 7 days of the market on the market day is given. Most words from the word "Hattavada" Should have left. 2 (Rajwade Vote) The word vulgar people are eight- Wada, and that is the only descriptive of the dialect. Ashtavarta (Swarthak) - eighth grade = twenty-eight = week. The eighth day The frequency or spiral of the wind in those times Week; Milk week = lactose octane daydream. ' -Br 1832.] -De Kaul-Pu. (C). God has eight days qualities Question about demand; Divination आठवडा—पु. अठवडा पहा. तेथें दिलेल्या व्युत्पत्ती खेरीज पुढील विवेचन पहा. [१ नेमाडांत सात या संख्येला हाट म्हणतात. सात दिवसांची मजुरी देतात तिला हाटवटी म्हणतात. हाट = बाजार. बाजाराचे दिवशीं मागील सात दिवसांची मजूरी देतात. बहुधां या हाटवटी शब्दावरून हाटवडा = आठवडा असा शब्द निघाला असावा. २ (राजवाडे मत) हा शब्द अशिष्ट लोक अठा- वडा असा उच्चारतात व तोच उच्चार व्युत्पत्तिदृष्या इष्ट आहे. अष्टावर्त (स्वार्थेक)-आठ्ठावडअ = अठावडा = आठवडा. आठव्या दिवशीं ज्या कालमानांत त्या वाराची आवृत्ति अथवा आवर्त होतो तो आठवडा; दुधाचा आठवडा = दुग्धस्य अष्ट दिवसावृत्ति.' -भाअ १८३२.] -डी कौल-पु. (कों.) देवाजवळ आठ दिवस गुण मागण्याबद्दलचा प्रश्न; शकुन.
Click to see the original definition of «आठवडा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH आठवडा


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE आठवडा

आठमुठ्या
आठयो
आठरणें
आठरा
आठव
आठवगाठ
आठवगात
आठवगिरी
आठव
आठवणीचा
आठवणूक
आठवणें
आठवणेस
आठवता
आठव
आठव
आठवळा
आठव
आठव
आठवेठ

MARATHI WORDS THAT END LIKE आठवडा

चांदवडा
चिवडा
चूनवडा
चोवडा
जिवडा
डिगवडा
थावडा
थोरीवडा
दरवडा
दावडा
दिपाचा कवडा
धाबलवडा
धावडा
धावदवडा
धिंडवडा
धुरवडा
धोंदवडा
नणदवडा
नसनखवडा
निकवडा

Synonyms and antonyms of आठवडा in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «आठवडा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF आठवडा

Find out the translation of आठवडा to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of आठवडा from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «आठवडा» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Semana
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

Week
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

सप्ताह
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

أسبوع
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

неделю
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

semana
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

athavagiri
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

semaine
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

athavagiri
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Woche
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

1週間
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

athavagiri
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

tuần
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

athavagiri
75 millions of speakers

Marathi

आठवडा
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

athavagiri
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

settimana
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

tydzień
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

тиждень
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

săptămână
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Εβδομάδα
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

week
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

vecka
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

uke
5 millions of speakers

Trends of use of आठवडा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «आठवडा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «आठवडा» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about आठवडा

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «आठवडा»

Discover the use of आठवडा in the following bibliographical selection. Books relating to आठवडा and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Mānavatecā upāsaka
१ ला आठवडा- प्राथमिक माहिती/ नेत्रस्नान/ गणेशकिया/ आँसेनीमुक्षा जलधोती/ वजासन/ प्राणाकर्षण जिया, नमनमुद्रा एका पदमासन/ मूलबंध/ कपालभाती. २ रा आठवडा - योगमुद्रा दोन व तीन/ ...
Śaśikānta Tukārāma Cavhāṇa, 1992
2
Marāṭhī viśvakośa
माथा १ मुई ९ साली आतररार्थय कामगार संधटनेने आपल्या सनदेतील उहिष्टति कामगारचि कामाचे तास कमी करायास अग्रक्रम दिला होता सभासद रादृत सुरूवातीस भी ते भी ताभाचा आठवडा ...
Lakṣmaṇaśāstrī Jośī, 1965
3
Ekadashi Upawas Aani Swastha / Nachiket Prakashan: एकादशी ...
... चंद्र निघून जात असल्यमुळे प्रत्यही सूर्याची जीवनविद्युत् अधिकाधिक मिळलू लागल्यामुळे अमावास्येपुढचा विशेषतः तृतीयेच्या पुढचा आठवडा अधिक लाभकारक होणे स्वाभाविक आहे ...
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 2014
4
Debates: Official report - व्हॉल्यूम 40
पाटील : सात दिवसांचा आठवडा पालता गेला तर ४ टक्के अधिक वेतन देध्याचा करार केला होता उत्पादन जास्त झास्थामुले नफा बावला असता तर त्या प्रमाणात बोनसहीं वाटर होता, महागाई व ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Council, 1974
5
Mahārāshṭrāce jilhe - व्हॉल्यूम 18
... पेरगीस्रा हूंगाम खालीलप्रमार्ण राहील+ हय जमीन+ आँक्टीबरचा पहिया व दुसरा आठवडा निमगरवी जमीनऔक्टीबरचा शेवटचा आठवडा व न जिहेमरचा शेवटचा आठवडा गरवी जभीननीचंबरचा शेवटचा ...
Maharashtra (India). Directorate of Publicity, 19
6
MANDESHI MANASA:
सर्वाच्या मतने असे ठरले की, याला कुठेतरी सोन्याचा हंडा सापडला आहे. सोने मोडून घयायला आठवडा लागणर आहे. येडाबागडा होता; पण त्याची काळजी देवाला होती. त्याला नशबने हत दिला.
Vyankatesh Madgulkar, 2013
7
MANDRA:
फोन वजल्य-वजल्या रिसीव हर उचलायचं ठरवून जागं राहलं तरपुन्हा फोन शांत असतो. मग लक्षात येतं मघाशी आवाज ऐकू आला तो भास होता किंवा स्वप्न होतं. असच आठवडा गेला. वाटू लागलं, आपणच ...
Dr. S. L. Bhairppa, 2013
8
Sandeha
का गतम की यश या वामगिरीबइल एक यस देगा आई भी तुल' है भी तत्त्व' धुनों उजला पाचणागीला एक आठवडा ! जाट धी अंत अस ! तू भी आधि श्री । होना बया शरिजमधुत रे., टेरिबल गरज उहे-असे आता तुल" !
Ratnakar Matkari, 1993
9
Sāvalyāñcī rāī
... संपाददृहोय खात्यति आल्याबरोबर लाने ही महायुद्धाचा पहिर आठवडा है ई महायुद्ध/चा दुसरा आठवडा है हु महायुद्धाचा तिसरा आठवडा ) उर्वशी महायुद्ध सान मेले होरी तरा ( महाकुद्वाचा ...
Anant Kanekar, ‎Ananta Kāṇekara, 1972
10
Cikitsā-prabhākara
... दूध मावते तोले दूध मावते पहिला आठवडचात २:: बारावा आठवडा रोई चवध्या आठवडचात ३::: सोद्धावा आठवडा ९ आठवा आठवडा ८ विसावा आठवडा ९कै| वरील प्रभान दूध मावध्याजोपी कोठधात जागा असते ...
Prabhākara Bālājī Ogale, 1970

REFERENCE
« EDUCALINGO. आठवडा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/athavada-1>. Jun 2021 ».
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on