Download the app
educalingo
Search

Meaning of "败毒菜" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 败毒菜 IN CHINESE

bàicài
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 败毒菜 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «败毒菜» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 败毒菜 in the Chinese dictionary

Albatross See Li Shizhen "Compendium of Materia Medica. Grass eight. Sheep hoof ". 败毒菜 羊蹄草的别名。见明李时珍《本草纲目.草八.羊蹄》。

Click to see the original definition of «败毒菜» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 败毒菜

撮鸟
德辱行
法乱纪
鼓皮
鼓之皮

CHINESE WORDS THAT END LIKE 败毒菜

八宝
刺儿
包心
吃糠咽
大白
宝塔
笔管
葱蒜类蔬
赤根
车轮

Synonyms and antonyms of 败毒菜 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «败毒菜» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 败毒菜

Find out the translation of 败毒菜 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 败毒菜 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «败毒菜» in Chinese.

Chinese

败毒菜
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

plato de Baidu
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Baidu dish
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

Baidu पकवान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

طبق بايدو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Baidu блюдо
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Baidu prato
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বাইডু থালা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

plat Baidu
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

hidangan Baidu
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Baidu Gericht
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

Baiduの皿
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

바이두 요리
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Baidu sajian
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Baidu món ăn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பைடு டிஷ்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

विष डिश
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Baidu çanak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

piatto Baidu
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

danie Baidu
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Baidu блюдо
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Baidu fel de mâncare
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Baidu πιάτο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Baidu gereg
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

baidu skålen
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Baidu fatet
5 millions of speakers

Trends of use of 败毒菜

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «败毒菜»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «败毒菜» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 败毒菜

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «败毒菜»

Discover the use of 败毒菜 in the following bibliographical selection. Books relating to 败毒菜 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
本草药名汇考 - 第 266 页
[异名]东方宿、连虫陆、鬼目《神农本竿经》·败毒莱根《永类铃方汕羊蹄根《本苹图经》,羊蹄大黄《庚辛玉册队牛舌根《镇江府志扒牛 ... 牛葫陆讥《诗疏趴蓄《名医别录》·秃菜《本草经某注》,猪耳朵《救荒本草》,秃叶、天王叶《滇南本草图说》·败毒菜、牛舌菜、水黄 ...
程超寰, ‎杜汉阳, 2004
2
李时珍医学全书 - 第 609 页
(唐本草)【释名】蘚菜恭蘚荣。【集解】〔恭曰〕蔽菜所在有之,生水旁。似泽泻而小。花青白色。亦堪蒸啖,江南人用蒸鱼食甚美。五六月采茎叶,暴干用。【主治】暴热喘息.小儿丹肿。恭。(本经下^ )【释名】蓄经秃菜弘景败毒菜纲目牛舌菜同羊蹄大黄庚辛玉册鬼目 ...
李时珍, 1996
3
本草纲目 - 第 581 页
萆(唐本草)【释名】蘚菜恭蘚荣。【集解】〔恭曰〕蔽菜所在有之,生水旁。似泽泻而小。花青白色。亦堪蒸啖,江南人用蒸鱼食甚美。五六月采茎叶,嗶干用。【主治】暴热喘息,小儿丹肿。恭。羊 8& (本经下品)【释名】蓄本经禿菜弘景敗毒菜纲目牛舌菜同羊蹄大 ...
李时珍, ‎张守康, ‎张林国, 1998
4
白话本草纲目 - 第 2 卷 - 第 1387 页
(见《唐本草》) [释名]薪菜(见苏恭说)薪荣[集解]苏恭说:薪菜到处都有生长着的,多长在水边,叶片圆形,象泽泻而较小。 ... 羊蹄' ' (见《神农本草经》下品) [释名]蓄(见《名医别录》〉秃菜(见陶弘景的说法)败毒菜(见《本草纲目》〉牛舌菜(见《本草纲目》〉羊蹄大黄(见《 ...
李时珍, ‎漆浩, ‎《白话本草纲目》编委会, 1994
5
中华医书集成: 本草类 - 第 1048 页
I 集解 I 恭曰:薪菜,所在有之,生水旁。叶似泽泻而小。花靑白色。亦堪蒸啖,江南人用蒸鱼食甚美。五、六月采^茎,暴干用【气味】甘,寒,无毒。【主治】暴热喘息,小儿丹肿(恭〉。羊蹄 V 本&〉下&〉【释名】蓄 V 经〉〉、秃菜(弘景)、败毒菜(《拥,〉〉、牛舌菜( ? ! )、羊蹄 ...
何清湖, ‎卢光明, ‎朱文锋, 1999
6
中华医书集成: 本草类 - 第 1048 页
集解 I 恭曰:薪菜,所在有之,生水旁。叶似泽泻而小。花青白色。亦堪蒸啖,江南人用蒸鱼食甚美。五、六月采〜茎,暴干用【气味】甘,寒,无毒。【主治】暴热喘息,小儿丹肿(恭〉。羊蹄(《本经〉下品乂【释名】蓄《经〉)、秃菜(弘景)、败毒菜(《網目〉〉、牛舌菜(同)、羊蹄 ...
卢光明, ‎周慎, ‎马继兴, 1999
7
本草綱目新編第二部: 五千年中醫藥第一書
亦煎作丸服。采根不限多少,搗絞汁一大升,自蜜米升.同整如稠錫,更用防風末六兩,搜和令可丸,丸如梧子大。用梧囊、甘草煎酒下三、二十丸,日二、三服。【附方】舊六,新七。大便卒結:羊蹄根一兩,水一大蓋,煎六分,溫服。腸風工血主敗毒菜根噬糖不語:美蹄獨 ...
李時珍, 2015
8
李幼谦散文集:叶落花开:
黄花居然个多月不败,再去观察,居然是菊花闹,高过人头了,还想篡位不成?问起它名字的写法,有人说叫“菊花老”,因为它 ... 带着一股清香,吃了清心明目,消火败毒。以后看见菜市场有人卖了,一般一两块钱一斤。虽然不贵,但我是不花那冤枉钱的,因为家中的 ...
李幼谦, 2015
9
本草纲目简编 - 第 330 页
〔编者按〕,利小便, “乃除湿之圣药” (张元素)。少服明目,多服昏目。羊蹄亦名蓄、秃菜、败毒菜、牛舌菜、羊蹄大黄、鬼目、东方宿、连虫陆、水黄芹,子名金养麦。气味(根)苦、寒、无毒。主治: 1.结肠(便闭)。用羊蹄根一两,加水一大碗,前煎至六成, 2 .肠风下血。
李时珍, 1978
10
中國藥物的科學硏究 - 第 50 页
時珍曉得音近音神,而尚拘拘於正音訛音,實在是未達一間。,卷 + 九羊琦(桂名)苦,禿菜,敗毒菜,牛舌菜,羊蹄大黃, T 目,東方宿,連蟲壁,水黃芹,子名金構麥。(弘景曰。"今人呼為禿茱,卸蓄字音訛也" )時珍曰:羊蹄以根名;牛舌以葉形名;禿菜以治禿瘡名也。
黄蘭孫, 1952

REFERENCE
« EDUCALINGO. 败毒菜 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bai-du-cai>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on