Download the app
educalingo
Search

Meaning of "宠辱无惊" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 宠辱无惊 IN CHINESE

chǒngjīng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 宠辱无惊 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «宠辱无惊» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 宠辱无惊 in the Chinese dictionary

Insult without shock: pet; shame: shame. Not be surprised or apathetic. Refers to the personal gains and losses of the degree. 宠辱无惊 宠:宠爱;辱:羞辱。受宠受辱都不感到惊讶、无动于衷。指把个人得失置之度外。

Click to see the original definition of «宠辱无惊» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 宠辱无惊

宠辱
宠辱不惊
宠辱皆忘
宠辱若惊

CHINESE WORDS THAT END LIKE 宠辱无惊

乘虚可
匕鬯无惊
半夜敲门不吃
半夜敲门心不
宠辱不
宠辱若
打草蛇
胆丧魂
胆战心
胆破心
胆颤心
被宠若
边尘不
鸡犬无惊

Synonyms and antonyms of 宠辱无惊 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «宠辱无惊» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 宠辱无惊

Find out the translation of 宠辱无惊 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 宠辱无惊 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «宠辱无惊» in Chinese.

Chinese

宠辱无惊
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Chongru ninguna sorpresa
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Chongru no surprise
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

कोई आश्चर्य की बात Chongru
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

Chongru لم يكن مفاجئا
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Не Chongru никакого удивления
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Chongru nenhuma surpresa
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ঘৃণা, কোন আশ্চর্য
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Chongru sans surprise
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Membenci, tidak mengejutkan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Chongru keine Überraschung
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

Chongruは驚きません
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

놀랄 를 Chongru 없습니다
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Sengit, ora surprise
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Chongru không có bất ngờ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வெறுக்கத்தக்க, எந்த ஆச்சரியமும்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

द्वेष, नाही आश्चर्य
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Hiçbir sürpriz Nefret
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Chongru sorpresa
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Chongru nie dziwi
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чи не Chongru ніякого подиву
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Chongru nici o surpriza
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Chongru δεν αποτελεί έκπληξη
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Chongru geen verrassing
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Chongru ingen överraskning
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Chongru ingen overraskelse
5 millions of speakers

Trends of use of 宠辱无惊

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «宠辱无惊»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «宠辱无惊» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 宠辱无惊

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «宠辱无惊»

Discover the use of 宠辱无惊 in the following bibliographical selection. Books relating to 宠辱无惊 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中華大典: 典籍總部, 人物總部
此批在「五色令人目盲, 1 略】故去彼取此』全文上《老子, I 三章》陸希 3 《道德真經傳》卷 I 寵辱者,榮悴之恒情。若驚者 ... 寵而有失之。若吾無驚,吾有何辱?則寵之有辱者,亦若是而已。貴者,畜人者是而已。言身則知驚之爲心,言驚則知身之爲累也。無心則無 ...
中華大典工作委員會, 2007
2
Journal - 第 48-49 卷 - 第 354 页
寵爲下,故得寵失寵皆若驚,然驚者觸於無辱;無身則無累,無累則無患。王元澤云:老子先明寵 ... 言身則驚之爲心,言驚則知身之爲累也;無心則無驚,無驚則若是而已。贵者,畜人者也,上道也。 ... 蘇子由云:古之達人,驚寵若驚辱,知寵之爲」。說文:「苛,小艸也。
Taipei (Taiwan). National Chengchi University, 1983
3
帛書老子校劉師培《老子斠補》疏證 - 第 314 页
是爲寵辱若驚。吳證本,無此六字。寵榮也。贵重也。世人不知辱之爲辱而寵之,字,從王弼搏突開元本,河上作何謂寵辱,辱爲下。陳景先、李道純作 ... 焦私云:人情率上寵而下辱,不知辱不自生,生於寵也,無驚則無辱;無身則無累,無累則無患。王元瀑云:老子先明 ...
葉程義, ‎劉師培, ‎老子, 1994
4
三言二拍精编丛书(套装共4册):
窃为先生不取也。”子期道:“实不相瞒,舍问上有年迈二亲,下无手足相辅。采樵度日,以尽父母之余年,虽位为三公之尊,不忍易我一日之养也。”伯牙道:“如此大孝,一发难得。”二人酒杯酬酢了一会。子期宠辱无惊【眉批:四字评得当。】,伯牙愈加爱重。又问子期:“ ...
冯梦龙, 2015
5
警世通言: 古典短篇小說代表作
子期道:「實不相瞞,舍間上有年邁二親,下無手足相輔。採樵度日,以盡父母之餘年。雖位為三公之尊,不忍易我一日之養也。」伯牙道:「如此大孝,一發難得。」二人杯酒酬酢一會。子期寵辱無驚,伯牙愈加愛重。又問子期:「青春多少?」子期道:「虛度二十有七。
馮夢龍, 2015
6
隋唐演義: 創造盛世的烽火
叔寶也是個寵辱無驚的豪傑,到此時也容納不住,問道:「是那一個叩門?你這小人,你卻不識得我秦叔寶的人哩!我來時明白,去時焉肯不明白?況有文書鞍馬行李,俱在你家中,難道我就走了不成?」外邊道:「秦爺不要高聲,我是王小二的媳婦。」叔寶道:「聞你素有 ...
褚人獲, 2015
7
新编吕洞宾真人丹道全书 - 第 2 卷 - 第 376 页
深一步说,得灵为宠,失灵为辱。我从空里得来,孜孜汲汲,惟恐有失,常以惊为念,我道日长,而无消化之日。若遇无知,授之作为,是吾辱也。要我洗涤参求,徨徨然速归正道。若无惊心,沉于苦海。常存惊,渐归正去邪,此讲人之自盲。吾今日开光再讲内功宠辱
董沛文, ‎陈全林, 2009
8
楊家府世代忠勇通俗演義:
往,再無異說。請子回步,恐誤去程。我與汝既結夫婦,後會有期。」飛雲不勝悲愴,遂於岐路再拜而別。有詩為證:昨日相逢今別離,忽聞釧落淚交頤。心中無限傷情 ... 倒不如此輩寵辱無驚,理亂不聞,優游自得,恍洋自適,卻不知天之高,地之下也。」有詩為證:悟徹 ...
朔雪寒, 2014
9
隋唐演义(中国古典文学名著):
欲知未了生平事,尽在一声长叹中。”正吟之间,忽闻脚步声响;渐到门口,将门上枭吊儿倒叩了。叔宝也是个宠辱无惊的豪杰,到此时也容纳不住,问道:“是哪一个叩门?你这小人,你却不识得我叔宝的人哩!我来时明白,去时焉 肯不明白?况有文书鞍马行李,俱在 ...
褚人获, 2013
10
中学汉语成语大全 - 第 54 页
宠辱偕忘( :卜―「 0 乂 1 6 \^509 I :解释]光荣和屈辱一起忘掉了。宠,荣耀。[例句]登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把洒临风,其喜洋洋者也。〈范仲庵《岳阳楼记》) [说明]同义:宠辱皆忘。近义,宠辱不惊,宠辱无惊。反义:宠辱若惊,受宠若惊。愁眉不展凸 60 ...
杨直培, 1988

4 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «宠辱无惊»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 宠辱无惊 is used in the context of the following news items.
1
启功先生的文化品格
陈垣听到这里捋着胡子哈哈大笑,说:“既然你并无宦情,我可以直接告诉你:学校送 .... 宠辱无惊希正鹄”,“何必牢骚常满腹”,这是他一生对自己的要求,也是规劝世人的 ... «www.qstheory.cn, Jul 15»
2
寻访非洲原始部落纪
除了孩子们脚上的银环还让人感觉到意思工业时代的气息,整个片组透出的,都是浓浓的、让人感动的纯真情感,那那宠辱无惊的安详面庞,那明澈无暇的天真眼神,那 ... «中关村在线, Jul 14»
3
启功先生的文化价值
夫人每日饮食,未闻言吃真饭,喝真水,以其无待申明,而人所共知其非伪者。 ..... 诸如“衰荣有恨付刍狗,宠辱无惊希正鹄”,“开门撒手逐风飞,由人顶礼由人骂”,“立身 ... «www.qstheory.cn, Jul 12»
4
王蒙谈"老子的帮助"(图)
一个天地不仁、一个宠辱无惊、一个上善若水、一个不争故莫能与之争、一个无为、一个治大国若烹小鲜、一个生也柔弱死也坚强,就把我惊呆了。我觉得老子深不见底, ... «中国经济网, Jan 09»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 宠辱无惊 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chong-ru-wu-jing>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on