Download the app
educalingo
Search

Meaning of "阿时趋俗" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 阿时趋俗 IN CHINESE

āshí
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 阿时趋俗 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «阿时趋俗» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 阿时趋俗 in the Chinese dictionary

A popular when A: Meet. Cater to fashion and secular. 阿时趋俗 阿:迎合。迎合时尚和世俗。

Click to see the original definition of «阿时趋俗» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 阿时趋俗

塞拜疆
塞拜疆人
散蒂人
阿时
史德
史那
世盗名
世媚俗
世取容
输迦

CHINESE WORDS THAT END LIKE 阿时趋俗

卑论侪
安于故
安居乐
趋俗
避世离
避世绝
阿世媚

Synonyms and antonyms of 阿时趋俗 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «阿时趋俗» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 阿时趋俗

Find out the translation of 阿时趋俗 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 阿时趋俗 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «阿时趋俗» in Chinese.

Chinese

阿时趋俗
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Un Leach vulgar
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

A vulgar Leach
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

एक अश्लील नमकीन पानी
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

A المبتذلة ليتش
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Вульгарный Лич
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

A Leach vulgar
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

জনপ্রিয় প্রবণতা যখন
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

A Leach vulgaire
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Satu trend yang popular apabila
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Eine vulgäre Leach
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

下品なリーチ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

저속한 리치
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

A gaya populer nalika
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Một Leach thô tục
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஒரு பிரபலமான போக்கு போது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अश्लीलतेचा एक काळ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Popüler bir eğilim zaman
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Un Leach volgare
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Wulgarny Leach
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Вульгарний Ліч
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Un Leach vulgar
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ένα χυδαίο Leach
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

´N vulgêre Leach
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

En vulgär Leach
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

En vulgær Leach
5 millions of speakers

Trends of use of 阿时趋俗

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «阿时趋俗»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «阿时趋俗» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 阿时趋俗

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «阿时趋俗»

Discover the use of 阿时趋俗 in the following bibliographical selection. Books relating to 阿时趋俗 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
现代汉语双序词语汇编 - 第 125 页
6 阿 6 另见 5 。阿附阿胶阿谀山阿阿堵物阿弥陀佛阿其所好'阿时趋俗 2 阿世媚俗阿意顺旨阿谀逢迎阿谀奉承阿谀求容阿尊事贵倒持泰阿 3 刚直不阿 1 .迎合别人的軎好。 2 ,迎合世俗和时尚。泰阿是古代的一种宝剑。倒拿着宝剑,把剑柄交给别人,自己反 ...
李汉威, 2003
2
中国现代报刋活动家思想评传 - 第 68 页
当然,他提倡有趣问题之研究的目的,正像他自己所说的那样, "决非阿时趋俗,只以顺其势而利导之耳" ^。可读性只应该是手段,而不是目的,内容的丰富精彩才是报刊编排的最终指向。恽代英编辑报刊时,非常重视发表有主张之学说和确有所见之文章。
胡正强, 2003
3
张伯苓与南开大学/名人与名校丛书 - 第 38 页
他要求任教者"于训练学生之时,宜少说空话,多做实事" ;要求学生"幸勿仅求理论,更当于己身所在之社会,实在有所效用"。所谓"己身 ... 他反对礼节"失之于疏" ,但也不赞成过分繁琐的仪式或礼节,认为繁文缛节会使人阿时趋俗,循规蹈矩,谨小慎微。他引用孔 ...
梁吉生, ‎南開大學 (Tianjin, China)., 1995
4
恽代英日记 - 第 263 页
代英自问受看杂志之利益甚多,而以西国杂志比之,中国杂志时有不及之点。其在学人方面者无论,兹就办杂志者方面言之,先生 ... 故办杂志者,当研究社会心理(然此决非时趋俗,只以顺其势而利导之耳)。(三: )一种杂志必以一人专其责成,心不分则业易精 ...
恽代英, 1981
5
允公允能日新月异: 南开大学校长张伯苓 - 第 89 页
他回忆说,南开与他校竞争,初无不负时,但"负而仍角" ,才有了今日的发达与昌盛。要奋斗,还要有毅力,有信心, ... 他反对礼节"失之于疏" ,但也不赞成过分繁琐的仪式或礼节,认为繁文缛节会使人阿时趋俗,循规蹈矩,谨小慎微。他引用孔孟优秀传统文化中 ...
梁吉生, 2003
6
张伯苓教育思想研究/中国近现代教育家系列研究 - 第 110 页
他反对礼节"失之于瑰" ,但也不赞成过分繁琐的仪式或礼节,认为繁文缛节会使人阿时趋俗,循规蹈矩,谨小慎微。他引用孔夫子有关礼仪的教导,详细说明学生应当恪遵的基本礼节。要求学生从自己做起,从身边做起,从点滴做起,交往处事,举止得体,说话和气, ...
梁吉生, 1994
7
Lai hong qu yan lu - 第 17 页
故办杂志者,当研究社会心理(然此决非阿时趋俗,只以顺其势而利导之耳)。(三)一种杂志必以一人专其责成,心不分则业易精也。商务书馆杂志之稍有起色,未始非得此办法之益。(四)定期出版物不可有延衍之弊,非如此则失社会信用,外人輒视为若有若无, ...
Daiying Yun, 1981
8
九尾狐:
正在那裡轉念,趨賢已知其用意,即說此事費了閣下的心,小紅一定感激,要從豐的酬謝你呢!祥甫便哈哈大笑,不慌不忙,說出那條絕妙的計策來,但在茶肆之中,須防旁人竊聽,故低聲說道:「這件事只消如此如此,這般這般,包在我身上,令東決不要娶他了。只不知 ...
朔雪寒, 2014
9
Huhai lou congshu
Lunyu leikao ZALT Bd. 1: Zhouyi Zheng zhu, Liezi Zhang zhu Bd. 2: Mengzi zaji (Shizi yinwenzi heke ZALT), Bd. 3: Qianfu lun Wang shi jian ZALT, Bd. 4: Xuelin ZALT, Bd. 5: Zhilin ZALT, Longjin fengsui pan Bd. 6: Dinge zalu (Yongjia bamian ...
陳春, ‎Lunyu leikao ZALT Bd. 1: Zhouyi Zheng zhu, ‎Liezi Zhang zhu Bd. 2: Mengzi zaji (Shizi yinwenzi heke ZALT), 1809
10
清稗類鈔: - 第 1 卷
釧,臂環也,俗謂之鐲。古男女適用,今以婦女用之者為多, ... 銅圈光緒時,載漪統帶神機營,有幕友浙人名王鳳歧者,獻策令右臂各戴銅圈如釧,以為標識,蓋恐其臨陣脫逃也。庚子之變,營兵盡作義和團。 ... 丰儀絕美,妝飾亦趨時。每出,一腰帶必綴以檳榔荷包, ...
朔雪寒, ‎徐珂, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 阿时趋俗 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/a-shi-qu-su>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on