Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Veja detalhes Aceitar
Baixe o aplicativo
educalingo
Pesquisar

Significado de "acést" no dicionário romeno

Dicionário
DICIONÁRIO
section

ETIMOLOGIA DA PALAVRA ACÉST

acést, adj. și pron.Aceasta, pron. f. (cu sens de neutru): după aceasta, apoi; afară de aceasta, pe deasupra, în plus. – Var. (Mold.) aest (înv.), cest. Mr. aestu, aistu, megl. țista, istr. țăsta. Forme ale adj. antepus: acest (f. această), gen. acestui (f. acestei); pl. acești (f. aceste), gen acestor. Ca adj. postpus și ca pron., i se adaugă -a enclitic, cf. acel. < Lat. *eccum istum (Pușcariu 11; Candrea-Dens., 103; REW 4553; DAR; cf. Sandfeld, Syntaxe, 154-9); cf. it. questo, v. fr. cest (fr. ce), v. sp. aquesto. Pentru -a, cf. acel. Der. acestași, adj. și pron. (acesta însuși), cu -și, cf. același; acestălalt, adj. și pron. (cestălalt), cf. Iordan, BF, VI, 150.
info
Etimologia é o estudo da origem das palavras e as suas mudanças estruturais e de significado.
facebooktwitterpinterestwhatsapp
section

PRONÚNCIA DE ACÉST EM ROMENO

acést play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

O QUE SIGNIFICA ACÉST EM ROMENO

Clique para ver a definição original de «acést» no dicionário romeno.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

definição de acést no dicionário romeno

ESTE ACTO (acéşti, acéste) adj. dem. 1) (usado para indicar alguém ou algo relativamente próximo do assunto do falante) ~ estudante. Este livro. 2) O que está em andamento; atual; presente. ACÉST aceástă (acéști, acéste) adj. dem. 1) (se folosește pentru a indica pe cineva sau ceva relativ apropiat de subiectul vorbitor) ~ elev. Această carte. 2) Care este în curs; curent; prezent.

Clique para ver a definição original de «acést» no dicionário romeno.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

PALAVRAS EM ROMENO QUE RIMAM COM ACÉST


agrést
agrést
agést
agést
aiést
aiést
alcooltést
alcooltést
anapést
anapést
anghilést
anghilést
arést
arést
asbést
asbést
atést
atést
autotést
autotést
azbést
azbést
biotést
biotést
celést
celést
contramanifést
contramanifést
contraprotést
contraprotést
contést
contést
digést
digést
funést
funést
incést
incést
indigést
indigést

PALAVRAS EM ROMENO QUE COMEÇAM COMO ACÉST

acéntric
ácer
ace
acera
aceracée
aceratériu
acerathérium
áce
acérb
acerofobíe
acervúl
acésta
acet
acetábul
acetabulectomíe
acetabulifére
acetabuloplastíe
acetaldehídă
acetamídă
acetát

PALAVRAS EM ROMENO QUE TERMINAM COMO ACÉST

malonést
manifést
metalazbést
minitést
modést
nord-ovést
nord-uést
nord-vést
nord-ést
onést
ortotést
palimpsést
podést
protést
psihotést
sud-vést
sud-ést
sugést
trombotést
șést

Sinônimos e antônimos de acést no dicionário romeno de sinônimos

SINÔNIMOS

SINÔNIMOS DE «ACÉST» EM ROMENO

As seguintes palavras no dicionário romeno têm um significado semelhante ou idêntico a «acést» e pertencem à mesma categoria gramatical.
sinônimos em romeno de acést
aiést · cest · ăst

PALAVRAS EM ROMENO RELACIONADAS COM «ACÉST»

Tradutor on-line com a tradução de acést em 25 línguas

TRADUTOR
online translator

TRADUÇÃO DE ACÉST

Conheça a tradução de acést a 25 línguas com o nosso tradutor romeno multilíngue.
As traduções de acést a outras línguas apresentadas nesta seção foram obtidas através da tradução automática estatística; onde a unidade essencial da tradução é a palavra «acést» em romeno.

Tradutor português - chinês

1.325 milhões de falantes

Tradutor português - espanhol

este
570 milhões de falantes

Tradutor português - inglês

this
510 milhões de falantes

Tradutor português - hindi

यह
380 milhões de falantes
ar

Tradutor português - arabe

هذا
280 milhões de falantes

Tradutor português - russo

это
278 milhões de falantes

Tradutor português - português

este
270 milhões de falantes

Tradutor português - bengali

এই
260 milhões de falantes

Tradutor português - francês

cette
220 milhões de falantes

Tradutor português - malaio

ini
190 milhões de falantes

Tradutor português - alemão

dieses
180 milhões de falantes

Tradutor português - japonês

この
130 milhões de falantes

Tradutor português - coreano

85 milhões de falantes

Tradutor português - javanês

iki
85 milhões de falantes
vi

Tradutor português - vietnamita

điều này
80 milhões de falantes

Tradutor português - tâmil

இந்த
75 milhões de falantes

Tradutor português - marata

या
75 milhões de falantes

Tradutor português - turco

bu
70 milhões de falantes

Tradutor português - italiano

questo
65 milhões de falantes

Tradutor português - polonês

to
50 milhões de falantes

Tradutor português - ucraniano

це
40 milhões de falantes

romeno

acést
30 milhões de falantes
el

Tradutor português - grego

αυτό
15 milhões de falantes
af

Tradutor português - africâner

hierdie
14 milhões de falantes
sv

Tradutor português - sueco

detta
10 milhões de falantes
no

Tradutor português - norueguês

dette
5 milhões de falantes

Tendências de uso de acést

TENDÊNCIAS

TENDÊNCIAS DE USO DO TERMO «ACÉST»

0
100%
No mapa anterior reflete-se a frequência de uso do termo «acést» nos diferentes países.

Citações, bibliografia em romeno e atualidade sobre acést

EXEMPLOS

10 LIVROS EM ROMENO RELACIONADOS COM «ACÉST»

Descubra o uso de acést na seguinte seleção bibliográfica. Livros relacionados com acést e pequenos extratos deles para contextualizar o seu uso na literatura.
1
Istori'a Romaniloru din Daci'a Superiore - Volumul 2 - Pagina cxxiv
semneza a murire“; dara romanii nu pricepea acést-a de ajunsu, mà tocmai pe acestu tempu romanii - adeca episcopii, cari era portatorii causei natiunali, - tocmai dela ungurismu in coce parasira form'a de mai nainte a causei natiunali ...
Alexandru Papiu-Ilarian, 1852
2
Vieti'a: operele si ideele lui Georgiu Sincai din Sinc'a - Pagina 24
Etta cu ce inima duiósa si plina de gratitudine spune acést-a ellu insusi. «La annulu acest-a (1354 allu Chronicei) mi-au venitu inainte unu a chrisovu allu pré-luminatei familiei comitiloru Vass, carele astadi in 28 fe•vruarie alu annului 1809, ...
Alexandru Papiu Ilarianu, 1869
3
Vechiʾa metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, ... - Pagina 48
Acést'a ni o adeveresce si Papebrocliiu in citatulu de mai susu unde dîce: „Ci de a fostu metropolia in Gotila, au n'au trebuitu sa fia si episcopii supuse metropoliei, dreptu aceea si episcopi mai multi? dóru in rendu necurmatu tocm'a depre ...
Nicolau Popeʾa, 1870
4
Poesia popurala: Colinde culese si corese - Pagina xv
Datin'a acést'a nu e rea, ma e de laudatü si susüenutü la poporulü nostru, deórece prin ea învétïa adeseor! chïaru si episóde din istori'a santeï legï, capeta idei de relighme, se întaresce în sîmtïeminte nobile, càcî mai tóta colind'a religiosa da ...
Atanasie Marian Marienescu, 1859
5
Istori'a romana, de la Nerone pene la Alexandru Severu, ... - Pagina 232
[Atunci, militarii nemultiamiti atâtu de acést'a câtu si pentru cà onorá pre barbari mai multu de câtu pre ei, nu mai avura affectiune desiérta pentru ellu, si, cându se facù conjuratiune contr'a lui, nu i venira in ajutoriu.] Asiá fu sfirsitulu lui ...
Cassius Dio Cocceianus, 1878
6
Romanii şi constitutiunile Transilvaniei - Pagina 62
1791., prin care s'a decretatu ca la ori ce schimbare de tronu, staturile se depuna juramentu de omagiu principelui inainte de ce ar' depune acest-a juramentulu, si despre acést'a precum si despre juramentulu principelui si diploma lui de ...
Ios Hodosiu, 1871
7
Manualu de conducere instructiunea limbei materne: ... - Pagina 50
Câtu se referesce la pertratarea lectureloru urmatorie manualulu acesta va deliniá numai in generalu agendele invetiatoriului, si anume in urmatoriele: Lectura a 16-a. Acést'a lectura sta in legatura stricta cu Ş-ul 31. a „Esercitieloru verbali si ...
Ladislaus Nagy, 1872
8
Ragguagli de' lavori accademici ... per l'anno 1826 (-1830). - Pagina 563
2, p. 593. (9) defac. simpl lib. С, p. 792, 793. (10) De eeemplu : syuonyraele lithospcrmei Plin. H. N. lib. 27. 74 suntu d'in Dioscor. 3, 158. Vedi Sprengel 1. с — Déco Plinius nu indica intre isvorele sele si pe Dioscorides, de si eu acést' ...
Società reale borbonica, 1876
9
Mandrinu capitanulu banditiloru - Pagina 39
D Alvimar o urméza si ochiulu lui se opresce pe o rosa, care singura eră inflorita po tufa de rose, acést'a erá unu soiu frte raru si greu de capetatu pe atunci. Isaura vediendu, ca densulu privesce flórea acést'a cu atâta atentiune, o taia si i-o ...
Antoinette Henriette Clémence Robert, 1877
10
Metropolitulu Dr. Joanu Vancea de Buteas'a: schitia biografica
La loculu acest'a credemu, cà este bine a amintí, cà liberalismulu falsu a combatutu têmpu indelungatu educatiunea tinerimei in seminarie, si acést'a a facut'o mai cu séma din mâncarimea de a contradice si pre calea acést'a sântei beserice ...
Constantin Kiriwtescu, 1890

REFERÊNCIA
« EDUCALINGO. Acést [on-line]. Disponível <https://educalingo.com/pt/dic-ro/acest>. Out 2022 ».
Baixe o aplicativo educalingo
ro
dicionário romeno
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em
índice
a ă b c d e f g h i î j k l m n o p r s ș t ț u v x z