Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "опозиція" in the Ukrainian dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ОПОЗИЦІЯ IN UKRAINIAN

опозиція  [opozytsiya] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ОПОЗИЦІЯ MEAN IN UKRAINIAN?

Click to see the original definition of «опозиція» in the Ukrainian dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.
опозиція

Opposition

Опозиція

The opposition is the opposition of some attitudes or actions in politics to another, a party or group that opposes an opinion of the majority or with a dominant opinion and introduces an alternative policy, another way of solving problems. Political opposition is a necessary element of a political system that contributes to its effective functioning. Опози́ція — протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем. Політична опозиція — необхідний елемент політичної системи, що сприяє її ефективному функціонуванню.

Definition of опозиція in the Ukrainian dictionary

opposition, he, v.1. Resistance, resistance to someone, for some reason; contrasting their views, actions, or policies with other views, actions or policies. I am very glad that my plan for a turning through Greece did not meet the opposition from you, and I was afraid of something that I would meet (L. Ukr., V, 1956, 404). To be (stand and so on) in opposition to someone - what - to oppose, to resist someone, for some reason, not to agree with anyone's views, actions, etc., opposed them with their views, actions, etc. The socialist proletariat, standing on an internationalist position during the imperialist war, can not but be in opposition to any authority that conducts this war ... (Lenin, 32, 1973, 324). The general name of parties, groups that oppose a ruling party, group or government policy, as well as parliamentary factions of these parties in bourgeois states. As a result of the decisive struggle with the boyar opposition, Roman strengthened his power within the principality and advanced among the strongest princes in Russia (Essays by the historian of the Ukrainian SSR, 1957, 561); // A group, a grouping of one party, opposed to the line of its leadership. The pessimistic statements of the opposition on the eve of the XIII Congress [KP (b) U] that allegedly there was a separation of the party from the working masses, apparently denied by the quantitative doubling of the party primarily at the expense of workers from production (KPU in resolution and decision, 1958 , 260) .3. In the chess game, the position of the kings is when they confront each other through one field of the chess board. The opposition is usually disadvantageous to the party that should make the move (The first book of the chess player, 1952, 65). опозиція, ї, ж.

1. Протидія, опір кому-, чому-небудь; протиставлення своїх поглядів, дій або своєї політики іншим поглядам, діям або політиці. Я дуже рада, що мій план повороту через Грецію не зустрів опозиції у вас, а я чогось боялась, що зустріне (Л. Укр., V, 1956, 404).

Бу́ти (стоя́ти і т. ін.) в опози́ції до кого — чого — протидіяти, чинити опір кому-, чому-небудь, не погоджуватися з чиїми-небудь поглядами, діями і т. ін., протиставляючи їм свої погляди, дії і т. ін. Соціалістичний пролетаріат, що стоїть на інтернаціоналістській позиції під час імперіалістської війни, не може не бути в опозиції до всякої влади, яка цю війну веде.. (Ленін, 32, 1973, 324).

2. Загальна назва партій, груп, які виступають проти правлячої партії, групи або проти політики уряду, а також парламентські фракції цих партій у буржуазних державах. В результаті рішучої боротьби з боярською опозицією Роман зміцнив свою владу всередині князівства і висунувся в число найсильніших князів на Русі (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 561); // Група, угруповання в складі однієї партії, що виступає проти лінії її керівництва. Песимістичні заяви опозиції напередодні XIII зїзду [КП(б)У] відносно того, що нібито мав місце відрив партії від робітничих мас, наочно спростовані кількісним подвоєнням партії насамперед за рахунок робітників від виробництва (КПУ в резол. і рішен.., 1958, 260).

3. У шаховій грі — позиція королів, коли вони протистоять один одному через одне поле шахової дошки. Опозиція звичайно буває невигідна тій стороні, яка повинна робити хід (Перша книга шахіста, 1952, 65).

Click to see the original definition of «опозиція» in the Ukrainian dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

UKRAINIAN WORDS THAT RHYME WITH ОПОЗИЦІЯ


UKRAINIAN WORDS THAT BEGIN LIKE ОПОЗИЦІЯ

опоетизування
опоетизувати
опоживити
опоживляти
опозиційність
опозиційний
опозиційно
опозиціоніст
опозиціонер
опозиціонерка
опойковий
опойок
опока
опоковий
ополісканий
ополіскувати
ополи
ополистий
оположитися
ополок

UKRAINIAN WORDS THAT END LIKE ОПОЗИЦІЯ

аберація
абревіація
абсолютизація
абсорбція
абстракція
автоматизація
автомобілізація
автоінспекція
авіація
агенція
агломерація
аглютинація
агрегація
агролісомеліорація
агромеліорація
агітація
адаптація
адвербіалізація
ад’єктивація
юстиція

Synonyms and antonyms of опозиція in the Ukrainian dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «опозиція» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ОПОЗИЦІЯ

Find out the translation of опозиція to 25 languages with our Ukrainian multilingual translator.
The translations of опозиція from Ukrainian to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «опозиція» in Ukrainian.

Translator Ukrainian - Chinese

反对
1,325 millions of speakers

Translator Ukrainian - Spanish

oposición
570 millions of speakers

Translator Ukrainian - English

opposition
510 millions of speakers

Translator Ukrainian - Hindi

विपक्ष
380 millions of speakers
ar

Translator Ukrainian - Arabic

معارضة
280 millions of speakers

Translator Ukrainian - Russian

оппозиция
278 millions of speakers

Translator Ukrainian - Portuguese

oposição
270 millions of speakers

Translator Ukrainian - Bengali

বিরোধী দল
260 millions of speakers

Translator Ukrainian - French

opposition
220 millions of speakers

Translator Ukrainian - Malay

pembangkang
190 millions of speakers

Translator Ukrainian - German

Opposition
180 millions of speakers

Translator Ukrainian - Japanese

反対
130 millions of speakers

Translator Ukrainian - Korean

반대
85 millions of speakers

Translator Ukrainian - Javanese

Oposisi
85 millions of speakers
vi

Translator Ukrainian - Vietnamese

sự đối lập
80 millions of speakers

Translator Ukrainian - Tamil

எதிர்ப்பு
75 millions of speakers

Translator Ukrainian - Marathi

विरोध
75 millions of speakers

Translator Ukrainian - Turkish

muhalefet
70 millions of speakers

Translator Ukrainian - Italian

opposizione
65 millions of speakers

Translator Ukrainian - Polish

opozycja
50 millions of speakers

Ukrainian

опозиція
40 millions of speakers

Translator Ukrainian - Romanian

opoziție
30 millions of speakers
el

Translator Ukrainian - Greek

αντιπολίτευση
15 millions of speakers
af

Translator Ukrainian - Afrikaans

opposisie
14 millions of speakers
sv

Translator Ukrainian - Swedish

motstånd
10 millions of speakers
no

Translator Ukrainian - Norwegian

opposisjon
5 millions of speakers

Trends of use of опозиція

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ОПОЗИЦІЯ»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «опозиція» in the different countries.

Examples of use in the Ukrainian literature, quotes and news about опозиція

EXAMPLES

10 UKRAINIAN BOOKS RELATING TO «ОПОЗИЦІЯ»

Discover the use of опозиція in the following bibliographical selection. Books relating to опозиція and brief extracts from same to provide context of its use in Ukrainian literature.
1
Електоральні процеси України в регіональному вимірі: ...
В демократичному суспільстві за зміну політичних сил і груп біля керма державного апарату, кадрове оновлення у структурах влади, а також контроль за діями влади здійснює політична опозиція, саме тому важливим, на нашу ...
Naukovo-doslidnyĭ instytut politychnoï rehionalistyky Uz︠h︡horodsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho universytetu, 2014
2
Serednʹonaddnipri︠a︡nsʹkyĭ dialekt: fonolohii︠a︡ i fonetyka
нейтралізація опозиції /є/ : /а/ 64 нейтралізація опозиції /є/ : /и/ 33 нейтралізація опозиції /и/ : /і/ 47, 54 нейтралізація опозиції /є/ : /і/ 60 нейтралізація опозиції /о/ : /у/ 80 - 83 нейтралізація опозиції І пі : /л 7 1 69 нерозрізнення і' і (<*е, ...
Hanna Martynova, 2003
3
Koroli SND: portrety dvanadt︠s︡i︠a︡ty prezydentiv : ... - Сторінка 84
Опозиція А.Матвієнка є наслідком деформації політичної системи, що вибудовується довкола президента. Нічого дивуватися, система може давати кадрові збої. В обох випадках — це опозиція без надії на перемогу. Від часу ...
Taras Batenko, 2000
4
10 років "Проекту Україна" - Том 22 - Сторінка 101
люють лідер партії « Батьківщина» колишня віце-пре- м'єр-міністр в Уряді Ющенка Юлія Тимошенко та лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз. І це не лише два різних опозиційних стилі. Опозиція П.Симоненка - протегована ...
Тарас Возняк, 2001
5
Politolohii︠a︡: dovidnyk - Сторінка 455
Розстановка суспільно-політичних сил у країні така, що ні ліва, ні права опозиція ше недостатньо впливові для набуття всієї повноти влади. Разом з тим і одна, і друга наділені достатніми можливостями для внесення серйозних ...
Mykola Ivanovych Obushnyĭ, ‎Anatoliĭ Andriĭovych Kovalenko, ‎O. I. Tkach, 2004
6
Politychni partiï: ent︠s︡yklopedychnyĭ slovnyk - Сторінка 240
У рамках політичних сил може існувати і внутрішньопартійна опозиція — угруповання в середині партії, які виступають проти ... Перебування в опозиції може мати і компромісний, гнучкий, і принциповий, ортодоксальний характер.
I͡U. R. Shveda, 2005
7
Essential 25000 English-Ukrainian Law Dictionary: - Сторінка 511
16115 opposition proceeding a proceeding before the trademark trial and appeal Опозиція виходячи Розгляд у суді товарного знака та Апеляційного ради, в board in which the plaintiff seeks to prevent the issuance of a registration of a ...
Nam Nguyen, 2015
8
Language Policy and Discourse on Languages in Ukraine ...
“Opozytsionery zalyshylysia.” Опозиціонери залишилися в Раді, журналістів—вивели. 24-05-2012. http://www.pravda.com.ua/news/2012/05/24/6965241/. “Opozytsiya blokuvatyme.” Опозиція блокуватиме Раду, як тільки будуть говорити ...
Michael Moser, 2014
9
Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 ...
Такі зміни до Закону «Про Регламент Верховної Ради України» вносилися, як видається, з метою послаблення парламентської опозиції, спонукання до залишення її в стані роздрібнення, що не сприяє розвитку українського ...
За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка, 2011
10
Ліквідація більшовиками правоесерівської і меншовицької ...
Таким чином, в 1920 — на початку 1921 р. політичні репресії проти меншовиків та правих есерів увійшли в повсякденну практику керівництва КП(б)У, хоча існування в Україні цих двох опозиційних партій ніяк не загрожувало ...
Сергій Анатолійович Кокін, ‎Olʹha Mykolaïvna Movchan, 1993

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ОПОЗИЦІЯ»

Find out what the national and international press are talking about and how the term опозиція is used in the context of the following news items.
1
Авіаудар Росії: сирійська опозиція заявила про загибель 36 …
Про це в кулуарах Генеральної асамблеї ООН заявив глава Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Халед Ходжа, повідомляє ... «espreso.tv, Sep 15»
2
Сирійська опозиція: в результаті російських авіаударів загинули …
Щонайменше 36 цивільних стали жертвами російських авіаударів у Сирії, – про це заявила сирійська опозиція. Водночас Москва твердить, що ... «euronews, Sep 15»
3
В Молдові опозиція висунула ультиматум президенту
Партія соціалістів і "Наша партія", що організували в неділю масштабний антиурядовий мітинг в центрі Кишинева, висунули ультиматум президенту ... «Українська правда, Sep 15»
4
У Москві опозиція проводить мітинг
У московському районі Мар'їно почався мітинг опозиції "За змінюваність влади". Акція присвячена четвертій річниці з'їзду "Єдиної Росії", на якому ... «BBC Ukrainian, Sep 15»
5
Прем'єр Польщі заявляє, що опозиція шантажує уряд проблемою …
Євросоюз не тисне на Польщу у справі біженців, Варшава готова до діалогу з цього приводу з іншими країнами ЄС, натомість опозиція шантажує уряд у ... «Укрінформ, Sep 15»
6
Польська опозиція звинуватила прем'єра у зловживанні владою …
Опозиційна партія "Право і справедливість" подала до прокуратури заяву зі звинуваченнями на адресу уряду прем'єра Польщі Еви Копач у фінансуванні ... «Українська правда, Aug 15»
7
Як опозиція прийняла закон про реструктуризацію валютних …
Другого липня 2015 року український парламент ухвалив суперечливий закон 1558-1 "Про реструктуризацію зобов'язань по кредитах в іноземній валюті" ... «Українська правда, Jul 15»
8
В Україні з'явилась "Ліва опозиція", яку очолили Симоненко та …
За текстом заяви, "Ліва опозиція" має намір домагатися припинення бойових дій на сході України, неухильного виконання "мінських домовленостей" і ... «espreso.tv, Jun 15»
9
Луценко: всередині коаліції створилася і влада, і опозиція
"І вийшло так, що всередині коаліції створилася і влада, і опозиція. Тобто, дві великі фракції взяли на себе функції провладні. При цьому, три фракції, ... «Українська правда, May 15»
10
Російська опозиція формує "широку коаліцію" на 2016 рік
"Для Росії сьогодні дуже важливо створити демократичну коаліцію для реального протистояння путінському режиму, тому що розрізненість опозиції ... «Українська правда, Apr 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Опозиція [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-uk/opozytsiya>. Feb 2021 ».
Download the educalingo app
uk
Ukrainian dictionary
Discover all that is hidden in the words on