Download the app
educalingo
Search

Meaning of "祸败" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 祸败 IN CHINESE

huòbài
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 祸败 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «祸败» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 祸败 in the Chinese dictionary

Devastation disaster and failure. 祸败 灾祸与失败。

Click to see the original definition of «祸败» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 祸败


不分胜败
bu fen sheng bai
倒败
dao bai
兵多者败
bing duo zhe bai
凋败
diao bai
奔败
ben bai
得失成败
de shi cheng bai
惨败
can bai
成败
cheng bai
打败
da bai
挫败
cuo bai
摧败
cui bai
残败
can bai
百战百败
bai zhan bai bai
穿败
chuan bai
臭败
chou bai
补败
bu bai
bai
遁败
dun bai
雕败
diao bai
颠败
dian bai

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 祸败

不单行
不妄至
不旋踵
出不测
从口出
从口生
从天降
从天上来
发齿牙
福同门
福惟人
福无常

CHINESE WORDS THAT END LIKE 祸败

丰年补
功者难成而易
多言多
福利腐
骄兵必

Synonyms and antonyms of 祸败 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «祸败» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 祸败

Find out the translation of 祸败 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 祸败 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «祸败» in Chinese.

Chinese

祸败
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

¡Ay de la derrota
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Woe defeat
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

हाय हार
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ويل هزيمة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Горе поражения
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Ai derrota
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পরাজয়ের দুর্ভোগ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Malheur défaite
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Rasuah
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Wehe Niederlage
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

災いの敗北
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

화가 패배
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Bilai asor
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Khốn thất bại
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

தோல்விக்கு ஐயோ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पराभव दु: ख होवो
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

yenilgi vay haline
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Guai sconfitta
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Biada porażka
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

горе поразки
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

vai înfrângere
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

αλίμονο ήττα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Wee nederlaag
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Ve nederlag
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Ve nederlag
5 millions of speakers

Trends of use of 祸败

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «祸败»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «祸败» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 祸败

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «祸败»

Discover the use of 祸败 in the following bibliographical selection. Books relating to 祸败 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
春秋左傳正義(莊公~僖公): - 第 50 页
上云龜象、筮數,下直言數不言象者,上總論卜卦象,則因數而生。故先揲蓍而後得卦,是象從數生正義曰:謂象生而後有數,是數因象而生也。若 5 !之能損,不從不能益也。〇注「言龜」至「益禍」。〇不從,何能加益此禍?明禍敗既定,龜筮知之,從之不因嫁女於秦, ...
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
2
周禮注疏(春官宗伯): - 第 11 页
孫校:「小行本注亦作「合「合會」,余本、岳本、嘉靖本同,閩、監、毛本作「會融以爲『國敗』,正本多 4 『面敗』。」「圍敗」,唐石經、諸本同,釋曰:「此經本不定,馬下有「故引水火』四字,此脱。」據捕。 ... 必知檜是會合財貨,非會諸國見圃,入而國被禍敗,喪失財物, ...
趙伯雄, 鄭玄, 賈公彥, 李學勤, 2001
3
天律聖典:
延禍牽誣,誤人農工,敗人苗稼之罪。削其壽祿,註困阨籍,以禍牽困阨報。入碎心獄。轉世豬羊。停案濫冤,誤人農工,敗人苗稼之罪。削其壽祿,註傾覆籍,以禍敗傾覆報。入溟冷獄、鑊湯獄。轉世耕牛駝馬。以上諸條,似屬平平,傷害之心最慘,故定律從重。一苗一 ...
仙佛聖真, 2015
4
春秋左傳正義(襄公):
0 「郡」,閩、監本作「羣」,誤。「可必乎?」對曰:「在道。國亂無象,不言此而已,亦不知爾時宋有何失而致此災。公曰:丘,祀火之故。故火之爲災,連及殷商之世也。傳唯商不居商丘,必有火者,以商是相土子孫,相土居商禍敗,必初始於火。是以言「日知其有天道也」
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
5
105年警專國文-滿分這樣讀 - 第 439 页
燕策記載,蘇秦為燕遊說齊宣王歸還奪自燕國的十城,曾三度強調齊宣王應「轉禍而為福,因敗而為功」。事實上,這 ... 簡要說明禍福與功敗的異同之處,分別就壞運氣而造成的禍,與公務或活動的失敗,簡要說明,並歸結至於禍敗之境,「轉念」對於成功的重要性。
千華數位文化, ‎李宜藍, ‎[警察專科學校招考], 2015
6
104年國文(作文與測驗)[題庫+歷年試題]: - 第 16 页
燕策記載,蘇秦為燕遊說齊宣王歸還奪自燕國的十城,曾三度強調齊宣王應「轉禍而為福,因敗而為功」。事實上,這 ... 簡要說明禍福與功敗的異同之處,分別就壞運氣而造成的禍,與公務或活動的失敗,簡要說明,並歸結至於禍敗之境,「轉念」對於成功的重要性。
千華數位文化, ‎駱英, ‎[不動產經紀人], 2015
7
104年國文(作文、公文與測驗): - 第 15 页
燕策記載,蘇秦為燕遊說齊宣王歸還奪自燕國的十城,曾三度強調齊宣王應「轉禍而為福,因敗而為功」。事實上,這 ... 簡要說明禍福與功敗的異同之處,分別就壞運氣而造成的禍,與公務或活動的失敗,簡要說明,並歸結至於禍敗之境,「轉念」對於成功的重要性。
千華數位文化, ‎駱英, ‎歐恩, 2015
8
唐宋八大家大全集 · 珍藏本 - 第 361 页
夫违众举事,又不审计而轻发,其百举百失而及于祸败,此理之宜然也。然亦有幸而成功者,人情成是而败非,则又从而赞之,以其违众为独见之明,以其拒谏为不惑群论,以其儡扁信而轻发为决于能断,使后世人君慕此三者以自期。至其信用一失而及于祸败 ...
王宝华, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2012
9
关于幸运的格言(经典格言):
平康之中,有险阻焉;衽席之内,有鸩毒焉;衣食之间,有祸败焉。【译文】平静安康之中,常常潜藏着艰险;枕席被褥之内,常常藏匿着毒虫;衣食住行之间,常常埋伏着祸败。【汇评】祸患之伏,不在于经意处,正在于大意处。明哲之士,只在意外处做工夫,故每万全而无 ...
马兆锋, 2013
10
韩非子权术人生(传世名家经典文丛):
使失路者而肯听习问知,即不成迷也。今众人之所以欲成功而反为败者,生于不知道理而不肯问知而听能。众人不肯问知听能,而圣人强以其祸败适 ... 盲则不能避昼日之险聋则不能知雷霆之害狂则不能免人间法合之祸。书之所谓治人者,适动静之节,雀思虑 ...
蔡景仙, 2013

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «祸败»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 祸败 is used in the context of the following news items.
1
人民日报:资源浪费令人痛心文化奢靡之风当刹
昔者纣为象箸而箕子怖”,商纣因奢侈败国,殷鉴不远。 ... 此,未或不亡”;文化奢靡还是利欲熏心的毒心针,使社会耽于耳目之玩,“贪耳目之玩,忽祸败之端,是无智也”。 «人民网, Sep 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 祸败 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/huo-bai>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on