Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "破承" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 破承 IN CHINESE

chéng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 破承 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «破承» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 破承 in the Chinese dictionary

Broken down to see "Break the title." 破承 见"破承题"。

Click to see the original definition of «破承» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 破承


代位继承
dai wei ji cheng
传承
chuan cheng
供承
gong cheng
参承
can cheng
多承
duo cheng
奉承
feng cheng
嫡长继承
di zhang ji cheng
差承
cha cheng
当承
dang cheng
待承
dai cheng
恭承
gong cheng
cheng
承承
cheng cheng
担承
dan cheng
法定继承
fa ding ji cheng
百般奉承
bai ban feng cheng
秉承
bing cheng
阿谀奉承
a yu feng cheng
顶承
ding cheng
风承
feng cheng

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 破承

柴都
产荡业
巢完卵
巢余卵
巢馀卵
破承
愁为笑
除迷信
胆寒心
胆丧魂

CHINESE WORDS THAT END LIKE 破承

口耳相
滑动轴
滚动轴
滚柱轴
滚珠轴
空气轴
继继承

Synonyms and antonyms of 破承 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «破承» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 破承

Find out the translation of 破承 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 破承 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «破承» in Chinese.

Chinese

破承
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

ruptura Cheng
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Cheng break
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चेंग ब्रेक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

كسر تشنغ
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чэн перерыв
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Cheng pausa
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চেঙ বিরতি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Cheng pause
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Berputar
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Cheng Pause
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

チェンブレーク
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

쳉 휴식
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Cheng break
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cheng nghỉ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

செங் இடைவெளி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

चेंग ब्रेक
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Cheng molası
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Cheng pausa
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Cheng przerwy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чен перерву
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Cheng pauză
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Cheng διάλειμμα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Cheng break
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Cheng paus
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Cheng pause
5 millions of speakers

Trends of use of 破承

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «破承»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «破承» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 破承

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «破承»

Discover the use of 破承 in the following bibliographical selection. Books relating to 破承 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
明代八股文史探 - 第 20 页
朋"字。破题的方法依题而异,千变万化,单句题有单句题的破法,扇题有扇题的破法,两截题、截上题、截下题、口气题、虚冒题、记事题,截搭题俱各有其破法,但总的方法不外破意、破句、破字三种,运用之妙,在乎己意。承题所谓承题,就是将破出的题意承接 ...
龚笃清, 2005
2
新編資治通鑑繁體版 第三部: 第61卷至第90卷
乃 O夏定,營艾黨楊之其劉泥破幸中郭火,上侍;避戰欲戌以力,溫戊營奉儲趙阻況來在爆營言享詔耶? ... 於常卿承南千輿甚太,及數乘者,臣陽才首衛死溫大曹胡斬樂,趙皆次. ,李敗徒此露暹之大司「帝韓破承等 o ,大董奉死曰申樂, , ,皆評壬李等東戰義賈「事急 ...
司馬光, 2015
3
資治通鑑: 唐紀二十七至後周紀五(終)
承訓嘗引麾下千人渡渙水,賊伏兵圍之,赤心帥五百騎奮檛衝圍,拔出承訓,賊勢披靡,因合擊,敗之。承訓數與賊戰,賊軍屢敗。王弘立自矜淮口之捷,請獨將所部三萬人破承訓,龐勛許之。己亥,弘立引兵渡濉水,夜,襲鹿塘寨,黎明,圍之。弘立與諸將臨望,自謂功在 ...
司馬光, ‎朔雪寒, 2014
4
八股文概说 - 第 8 页
上引陈康祺,高凤台二人《学而时习之》文,其承题分别为:夫以学为苦者,非学中人也,子故有望于时习者耳。 ... 二者相反相成,如正破用反承,顺破用倒承等等,要求二者如"双龙抱珠" ,忌讳"破自,自承" ,所以旧时论八股作法者,常以"破承"为名,一起论述。
王凯符, 1991
5
入行論釋 • 善說海: - 第 406 页
反問:不管什麼時候。如果按照你們唯識宗的觀點,如幻的所取分不存在貴有那麼當時心識又緣什麼所取境呢? (能取、所取)這兩者實際上是相同的。丑二(遮破辯答)分二:一、遮破承許顯現有心;二、遮破境心非二之有實。寅一(遮破承許顯現為心)分二:一、立 ...
無著菩薩, 2013
6
消費者債務清理條例要義 - 第 457 页
破崖人之债罹人於破者宣告前,者於第三人就雁者破崖财国之财者提起代位、撤銷或其他保全權利之訴訟'於破產宣告後'因債權人對於應屬破產財圍之財產不得單獨行使權利'篇維護破產財圍之財產及保障全體債權人之利盆,應由破產管理人承受訴訟; ...
陳廷献 編著, 2013
7
甲申詩史:吳梅村書寫的一六四四【中華文史專刊】: - 第 159 页
60 吳偉業著;李學穎集評標校:《吳梅村全集》,上冊,卷 11,頁 307。變蛟等盡出城中馬步兵,欲突圍出,敗還。守半年,至明年二月,副將夏成德為內應,松山遂疇、變蛟、廷臣及巡撫丘民仰,故總兵祖大樂,兵備道張斗、姚恭、王之楨、副將江翥、饒勳、朱文德, ...
陳岸峰, 2014
8
经济法概论
债人如而免债享会产他但人任的不保破为,三主贝业也担于产权第保企人照属财偿对担产权按便其受皇的破债当权以先权人为 ... 保应债则设仍保优任担也, ,人权担的主贝产物保利产债产上保财保担权破其财法担有担作弃对但供产担栗,务放非,提破承如 ...
张洪洲, ‎李华耕, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2007
9
綠野仙蹤:
於冰道:「厚承過愛,飽德之至!」忽見桌上放著一張字符,上面寫著題目是「困不失其親亦可宗也」,已寫了幾行在上面。於冰道:「此必先生佳作了?」先生道:「今日是文期,出此題考予門弟子,故先作一篇著伊等看,以作矜式。今止作起破承題;起講了,餘文尚須構思 ...
李百川, 2014
10
相學全集(卷三): - 第 109 页
法令破承菱承漿法令破蘭台「何知人生不聚財,但看法令破蘭台。」所謂法令破蘭台,是指法令起自金甲內,而金甲為財的庫府,法令插入金甲猶如財庫穿了洞或被打破,這樣當然容易漏財財。此外,這亦代表色慾心重,容易重色輕友。破 法令長短法令長短法令 ...
蘇民峰, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 破承 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/po-cheng-1>. Jun 2022 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on