Download the app
educalingo
Search

Meaning of "傍妻" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 傍妻 IN CHINESE

bàng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 傍妻 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «傍妻» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

concubine

Concubine, also known as Yi Tai, to accompany the room, side room, concubine paternity, there are also known as the small wife, as well as the wife of the elegant, mainly refers to the monogamy more concubine structure, the status of women below the wife of the spouse. ... ,又稱姨太陪房偏房側室妾侍,亦有小老婆的俗稱,以及如夫人的雅稱,主要指一夫一妻多妾制結構中,地位低於正妻的女性配偶。...

Definition of 傍妻 in the Chinese dictionary

Pampering old wife concubine for the wife. 傍妻 旧时称妾为傍妻。
Click to see the original definition of «傍妻» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 傍妻


丁妻
ding qi
儿女夫妻
er nu fu qi
出妻
chu qi
初妻
chu qi
半糖夫妻
ban tang fu qi
半路夫妻
ban lu fu qi
发妻
fa qi
夫妻
fu qi
嫡妻
di qi
寡妻
gua qi
归妻
gui qi
恩爱夫妻
en ai fu qi
故妻
gu qi
本妻
ben qi
村妻
cun qi
柴米夫妻
chai mi fu qi
次妻
ci qi
负羁妻
fu ji qi
鬼妻
gui qi
鹤子梅妻
he zi mei qi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 傍妻

柳随花
门依户
人篱壁
人篱落
人门户
若无人

CHINESE WORDS THAT END LIKE 傍妻

患难夫
梁氏夫
梁鸿
结发夫
老莱
脚头
路头
难夫难
露头
露水夫
鸿

Synonyms and antonyms of 傍妻 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «傍妻» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 傍妻

Find out the translation of 傍妻 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 傍妻 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «傍妻» in Chinese.

Chinese

傍妻
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Pong esposa
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Pong wife
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पोंग पत्नी
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

زوجة بونغ
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

понг жена
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Pong esposa
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পং স্ত্রী
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

pong femme
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Pong isteri
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Pong Frau
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ポン妻
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

탁구 아내
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

bojo Pong
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Pong vợ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பாங் மனைவி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

पाँग पत्नी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Pong eşi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

pong moglie
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Pong żona
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

понг дружина
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Pong soție
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

πονγκ σύζυγος
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Pong vrou
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Pong fru
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

pong kone
5 millions of speakers

Trends of use of 傍妻

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «傍妻»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «傍妻» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 傍妻

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «傍妻»

Discover the use of 傍妻 in the following bibliographical selection. Books relating to 傍妻 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
唐律中的夫妻關係 - 第 72 页
與嫡妻血緣最近的娣媵,雖可繼亡姊總攝其事,但也不可升為正室。雖然出現例外的狀況(如文中《春秋傳》所 ... 然在其時,媵妾尚稱為「小妻」、「如夫人」、「下妻」、「傍妻」、「庶妻」、「少妻」等 17 。,地位雖不及妻,仍有妻稱。漢人尚有「私聘」、「娶」妾之事蹟 17 1 ...
劉燕儷, 2015
2
唐律疏議
... 父圭死俱得洼云讳伏府枯粪而非私挚者桔类脯枉擎非私单居徒三年因段致死者同居不同居俱得较罪··段傍磁父者饵甘挫同居· ... 不睦於前夫之子不言舆鳃所卑幼同段之堆凡人减罪不入鳃麻卑幼之例韩段傍妻前夫之子教减凡大一等同居堵玖赣即段傍妻 ...
長孫無忌, 1968
3
亲属称呼辞典 - 第 63 页
汉,刘向《列女传,赵衰妻翊》, "不妬偏房, "【 II 室】化 511 ? ... 《汉书,枚乘传》, "乘在梁时,取皋母为传, , "统母改适,为华歆小妻。 ... 【次妻】 6 ( ; !〈古〉妾。《琵琶记》^ "念奴家须是他孩儿次妻。"【籌妻】化( ? !〈古〉妾。即側室。【庶妻】 5 ( 10 07 〈古〉妾。【傍妻】 011 ...
鲍海涛, ‎王安节, 1988
4
八字心訣 - 第 354 页
凡此皆五行不和之病,詳其衰旺可斷其人吉凶,如屬木之病,又看木是日主何神,若木是才,而能發土病,則亦可斷其才之衰旺,妻之美惡,父之興衰,然不必顯驗,有病則應,設六親與事體又不相符者,殆以病而免其 ... 【六親論】夫妻:夫妻姻緣宿世來,喜神有意財。
覺慧居士, 2009
5
中国社会的困惑 - 第 430 页
傍女"中的"傍"究竟出自何处?代表什么意义?这还得归功于中国语汇的博大精深。"傍女"中的"傍"字的确很有来历。考证的结果表明, "傍"这个字的出现还是很有"讲究"的,似乎还挺"科学"的。譬如,在《汉书,元后传》中就这样写道: " (王禁)不修廉偶,多取傍妻
邵道生, 1996
6
白髮飛行少年 - 第 55 页
妻所言逼般,许篇信长老乃放心地将她款付给相我,蔡月碧老颠看我到信仰事注,地一九七岳父是彰化鹿港人,溪湖教命曾静敏( 1881 - 1959 )辰老的辰子,日本大阪齿科大学墨拳乘,一九二○年代在溪湖朋毅篱信齿科臀院。岳母是嘉善朴子人,她家是臀生 ...
黃明鎮, 2014
7
光緖重修安徽通志
(光緒)重修安徴通志補遺一 0 ll|禅埼妻共氏・濫生韓林妻柴尺,湖卍槻棲嘆に礁忠妻王氏・切心田妻到尽仕偲 I 妄田氏且生 ... 到慨悔瑛皮膀氏・1・挑芽妻荷氏捉黄股 j!l:|潮紹剋糞詐氏陳文樵妻王尽|||陳畢詩妻黄尺武承王廷元妻張尺息其氏- ... 閥士傍妻陳 ...
沈葆楨, ‎吳坤修, ‎何紹基, 1995
8
Shuoling
勵"扣趴] ′ ′〝〝'馳`一更合裹水定灘收婦人遂拖恨而死此見類材韓詩史註鵑冠予一訌人「傅青家 _ _ 以稷互事非也'一愣宴 I ) I|)||〝 _ | l ( | . l . | | | j |嵊 nlll 互 j | Il | l _!l 嚶」名滌漢元后傅日王禁凝潤色滎取傍妻 _ '宋睦務觀著家世蒨聞有云杜玉人婆 ˊˊ ...
吳震方, ‎Bd. 1: Dongye jianji. Longshu yuwen. Fengan yuhua. Annan zaji. Huabi shi. Yunlang oubi. Jin'ao tuishi biji. Hu cong xi xun rilu. Saibei xiaochao. Songting xingji. Tianlu zhiyu ZALT, ‎Bd. 2: Feng Changbaishan ji. Shi Liuqiu jilüe. Min xiaoji. Dian xing jicheng. Donghai jicheng. Yueshu. Yuexi ouji. Dian Qian jiyou. Jingdong kaogu lu. Shandong k, 1705
9
曲沃縣(山西)志: 8卷
... 子亡遥孫登魁・|禰亨互苛恭妻,氏耳五十五年而終:b;Ll・・・1:・・;・:・:・・ ... I1・・:冶茂夫志自守姑憐其苛節年而終邑今| |ぬ仕-、・・傍妻犬亡又掘。11l 恭亡 ...
侯長熺, 1797
10
靖江縣志: 江蘇省 - 第 362 页
江蘇省 葉滋森, 褚翔. 柘此庸俊莱妻二十五歳守箭卒午五士四旗末氏株尤稗糞二十六歳舟甘卒午四十二戎・・・只丁實甫妻二十六歳守節卒年七十七捲 ... 常氏陳土傍妻二十六抜寺街卒年七十一歳・蜘戊朱名揚妻二十五歳守傍卒午六十六域・i.
葉滋森, ‎褚翔, 1879

REFERENCE
« EDUCALINGO. 傍妻 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bang-qi-3>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on