Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Veja detalhes Aceitar

Palavras e Expressões em bengali

| চ-বর্গ | চা | চা-কর | চাঁই | চাঁচ | চাঁচর | চাঁচা | চাঁচাড়ি | চাঁচি | চাঁট | চাঁড়া | চাঁড়াল | চাঁদ | চাঁদ-কুড়া | চাঁদ-মারি | চাঁদ-মালা | চাঁদনি | চাঁদা | চাঁদা-মামা | চাঁদি | চাঁদিনি | চাঁদিমা | চাঁদোয়া | চাঁপা | চাইতে | চাইনিজ | চাউর | চাউল | চাওয়া | চাক | চাক-চক্য | চাকতি | চাকর | চাকরান | চাকরানি | চাকরি | চাকলা | চাকা | চাকি | চাকু | চাক্ষুষ | চাখড়ি | চাখা | চাগা | চাগাড় | চাঙ | চাঙড় | চাঙা | চাঙ্গাড়ি | চাচা | চাঞ্চল্য | চাট | চাটা | চাটাই | চাটালো | চাটি | চাটু | চাটূক্তি | চাট্টি | চাড় | চাড়া | চাড়ি | চাতক | চাতাল | চাতুরালি | চাতুরী | চাতুর্বর্ণ্য | চাতুর্মাস্য | চাতুর্য | চাদর | চানকা | চানা | চান্দ | চান্দ্র | চান্দ্রায়ণ | চাপ | চাপ-কান | চাপ-দণ্ড | চাপ-দাড়ি | চাপ-রাশ | চাপটি | চাপড় | চাপড়া | চাপল্য | চাপা | চাপাটি | চাপান | চাপানো | চাবকা | চাবি | চাবুক | চাম | চামচ | চামচা | চামচিকা | চামড়া | চামর | চামরী | চামসা | চামাটি | চামার | চামুণ্ডা | চামেলি | চার | চার ডবল | চার-চাকা | চারক | চারচালা | চারণ | চারপায়া | চারা | চারিত | চারিত্র | চারু | চার্চ | চার্জ | চার্বাক | চার্ম | চাল | চাল-চিঁড়ে | চাল-মুগরা | চালক | চালচিত্র | চালতা | চালন | চালনি | চালশে | চালা | চালাক | চালান | চালানি | চালানো | চালি | চালিকা শক্তি | চালিত | চালিয়াত | চালু | চাষ | চাহন | চাহা | চাহিদা | চিঁ | চিঁড়া | চিঁহি | চিংড়ি | চিক | চিক-চিক | চিকণিয়া | চিকন | চিকনিয়া | চিকারি | চিকিত্সা | চিকীর্ষা | চিকুর | চিকেন | চিক্কণ | চিক্কুর | চিঙ্গট | চিচিং-ফাঁক | চিচিঙ্গা | চিচ্ছক্তি | চিজ | চিট | চিটা | চিটিং-বাজ | চিঠা | চিঠি | চিড় | চিড়-বিড় | চিড়ি-তন | চিড়িক | চিড়িয়া | চিত | চিত-চোর | চিতই | চিতল | চিতা | চিতি | চিতেন | চিত্ | চিত্-কার | চিত্ত | চিত্র | চিত্র-কর্মা | চিত্র-কূট | চিত্র-গুপ্ত | চিত্র-জগত্ | চিত্র-তারকা | চিত্র-পরিচালক | চিত্র-ভানু | চিত্রক | চিত্রণ | চিত্রল | চিত্রা | চিত্রাঙ্কন | চিত্রানুগ | চিত্রার্পিত | চিত্রালং-কার | চিত্রায়ণ | চিত্রিণী | চিত্রিত | চিত্রীয়-মান | চিদম্বর | চিদাকাশ | চিদাত্মা | চিদানন্দ | চিদাভাস | চিদ্রূপ | চিন | চিন-চিন | চিনা | চিনা-বাদাম | চিনি | চিন্তক | চিন্তন | চিন্তা | চিন্তিত | চিন্তে | চিন্ত্য | চিন্ময় | চিপটা | চিপটান | চিপসা | চিপা | চিপিটক | চিবা | চিবুক | চিবুনি | চিমটা | চিমটানো | চিমটি | চিমড়া | চিমনি | চির | চিরতা | চিরন-দাঁতি | চিরনি | চিরন্তন | চিরা | চিরাগ | চিরাগত | চিরাচরিত | চিরানুরক্ত | চিরান্ধ | চিরাভ্যস্ত | চিরাভ্যাস | চিরায়ত | চিরায়ু | চিরুনি | চিল | চিলতা | চিলমচি | চিলে-কোঠা | চিল্লা | চিহ্ন | চীন | চীনা | চীবর | চীর | চীর্ণ | চুঁই-চুঁই | চুঁচড়ো | চুঁচি | চুক | চুক-চুক | চুকলি | চুকা | চুক্তি | চুঙি | চুচু-কৃতি | চুচূক | চুঞ্চু | চুটকি | চুটা | চুড় | চুড়ি | চুড়ো-খোঁপা | চুণ | চুন | চুনট | চুনন | চুনা | চুনারি | চুনি | চুনুরি | চুপ | চুপড়ি | চুপসা | চুপি | চুবানি | চুবানো | চুম-কুড়ি | চুমকি | চুমটি | চুমরা | চুমরি | চুমা | চুমুক | চুম্ব | চুম্বক | চুম্বন | চুম্বী | চুর | চুরট | চুরা-নব্বই | চুরাশি | চুরি | চুরুট | চুল | চুল-বুল | চুলকানি | চুলা | চুলা-চুলি | চুলো | চুল্লি | চুষা | চুষি | চুয়া | চুয়াত্তর | চুয়ানো | চুয়ান্ন | চুয়াল্লিশ | চূড় | চূড়া | চূত | চূর | চূর্ণ | চূল | চূষণীয় | চূষিত | চেঁচা | চেঁচা-চেঁচি | চেঁচাড়ি | চেঁচানি | চেঁচানো | চেঁচে-পুঁছে | চেক | চেক-নাই | চেঙ | চেঙড়া | চেঙারি-চাঙারি | চেটিকা | চেটেপুটে | চেটো | চেড় | চেত | চেতক | চেতন | চেতনা | চেতা | চেতা-বনি | চেতো-মান | চেন | চেনা | চেরা | চেরাগ | চেল | চেলা | চেলি | চেলো | চেল্লাচেল্লি | চেষ্ট-মান | চেষ্টক | চেষ্টন | চেষ্টা | চেহারা | চেয় | চেয়ার | চেয়ার-ম্যান | চেয়ে | চৈতন | চৈতন্য | চৈতালি | চৈতি | চৈত্ত | চৈত্য | চৈত্র | চৈত্রী | চৈন | চোঁ | চোঁচ | চোঁয়া | চোক | চোকল | চোকলা | চোকা | চোখ | চোখল | চোখা | চোগা | চোঙ | চোঙ-দার | চোঙা | চোট | চোটা | চোট্টা | চোদ্দো | চোনা | চোপ | চোপ-দার | চোপ-রও | চোপড়া | চোপরা | চোপসা | চোপা | চোপাড় | চোবদার | চোবা | চোর | চোরা | চোরাই | চোরিত | চোল | চোলাই | চোলি | চোষ | চোষা | চোস্ত | চোয়া | চোয়াড় | চোয়াল | চৌ | চৌকস | চৌকা | চৌকি | চৌঙকি | চৌচাকা | চৌথ | চৌদোল | চৌদ্দ | চৌধুরি | চৌপট | চৌপদী | চৌপাড়ি | চৌপায়া | চৌবাচ্চা | চৌবে | চৌমাথা | চৌম্বক | চৌর | চৌরস | চৌরি | চৌর্য | চৌহদ্দি | চৌহান | চ্যবন | চ্যাঁচামেচি | চ্যাং | চ্যাংড়া | চ্যাঙা-ব্যাঙা | চ্যাটাং | চ্যাটালো | চ্যান্সেলর | চ্যাপটা | চ্যুত
Baixe o aplicativo educalingo
bn
dicionário bengali
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em